Mon ikke mange af Københavns Lærerforenings pensionerede medlemmer har holdt hjemmeskole for deres børnebørn det seneste års tid? Nu er der kommet en…

Arkivfoto.

For bare tre dage siden fik skolerne besked om, at alle elever igen kan få fysisk undervisning på skolen. Nogle skoler i København har i dag fyldt…

Udsnit af Danmarkskort med oversigt over antallet af ikke-læreruddannede lærere i folkeskolen. Kilde: DLF.org (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd).

Det er langt fra sikkert, at den lærer, eleverne i den københavnske folkeskole har i dansk, matematik eller natur/teknologi, er læreruddannet. En…

Foto: Jan Klint Poulsen

Kolonierne søger en københavnsk testklasse, der vil prøve konceptet Naturligvis på Koloni af, inden det udfoldes på årets sommerkolonier.

Et udvidet praksissamarbejde mellem folkeskolerne i København og Københavns Professionshøjskole bør ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningen finansieres…

Den årlige budgetøvelse, hvor de politiske udvalg skal finde effektiviseringer i millionklassen, er i fuld gang på Københavns Rådhus. Onsdag skal…

Der skal igen findes besparelser på skolerne i København. Denne gang handler det blandt flere forslag om at erstatte uddannede lærere med HK’ere på…

En ny undersøgelse fra Københavns Kommune giver et broget billede af lærernes trivsel. For selvom lærerene svarer, at de trives lidt bedre, er der…

På linje med de øvrige kommuner, der har søgt om fritagelse fra de nationale test i indeværende skoleår, har København også fået afslag fra…

Overenskomsten kommer ikke med fælles løsninger på vores problemer.

Hvis der ikke er politisk vilje til at gøre noget ved dagpengesystemet nu, må vi lærere overveje andre muligheder. Nogle forbund har allerede sikret…

Der kommer flere penge ind på lønkontoen, end prisudviklingen i butikkerne forventes at stige i den kommende overenskomstperiode. Det er det stærkeste…

Foto: Mette Specht Andersen ©Københavns Befæstning

Efter påske kan elever fra femte klasse og op komme i skole hver anden uge. Der opfordres stadig til at arrangere udendørsundervisning. Her er en…

Damhusengens Skole. Arkivfoto: Ola Saltin

Et tilskud til en lejrtur, en klassefest eller måske en særlig temadag for klassen bliver nu en mulighed, efter at budgetparterne på Københavns Rådhus…

Siden nedlukningen for et år siden har kolonierne mistet cirka otte millioner kroner i indtægter. Det kan komme til at betyde, at man skal sælge…

Der er nu indgået forlig på alle områder, og medlemmerne af Danmarks Lærerforening skal stemme om overenskomstresultatet 2021. Det har været nogle…

"I 2017 konkluderede DTU og Realdania, at 91% af de danske klasselokaler har problemer med indeklimaet grundet manglende ventilation", skriver…

Klasselærer Tais Edelslund Von Benzon tager en spurt på bakkerne på Amager Fælled sammen med sine elever fra 5.U på Peder Lykke Skolen. Det er første gang siden december 2019, at klassen er fysisk sammen. Foto: Caroline Schrøder

Efter tre måneder med onlineundervisning kunne 5.U fra Peder Lykke Skolen på Amager endelig mødes udenfor til deres allerførste undervisningstime.…

Der er lagt flere opgaver i TR-bunken. Derudover er flere opgaver blevet mere krævende og dilemmafyldte. Vores KLF-bestyrelse bør derfor snarest…

Det kan blive en kold og våd oplevelse, når eleverne i 5. - 8. klasse fra næste uge skal tilbage på skolerne én dag om ugen udendørs. Mobilfoto: Peter Bugge

I næste uge kan de ældste elever få fysisk undervisning udenfor én gang om ugen. Men ordningen efterlader flere spørgsmål end svar hos en række…