Debat artikler

Københavns Lærerforening ønsker i foråret at forhandle med Københavns Kommune om vilkårene for tillidsrepræsentanter. Som medlem af KLF’s bestyrelse…

En eller anden må påtage sig ansvaret for hurtigt at finde en løsning. Jeg og mine kollegaer på de københavnske specialskoler undrer os. Hvor bliver…

Afgangseleverne har brug for hjælp til uddannelsesvalget, mener to uddannelsesvejledere, der foreslår ekstraordinær, individuel vejledning til alle…

En årelang stræben efter i fællesskab at finde løsninger for de alvorlige problemer for folkeskolen i København er gået i stå.

"Mit ønske for 2021 er, at I, de københavnske kommunalpolitikere, vil samarbejde tæt med os lærere om at gøre den københavnske folkeskole endnu bedre.…

Hvordan kan det være, at Københavns Kommune ikke tager den samme beslutning som Frederiksberg Kommune om at udskyde den fysiske skolestart til 11.…

Torben Fleckner

Vores, og andre offentligt ansattes, løn- og arbejdsvilkår forhandles i øjeblikket. Denne gang foregår forhandlingerne uden forudgående medlemsdebat…

SF i København mener, at beslutningen om hvordan dansk som andetsprogs-timerne fordeles, skal tages ude på skolerne ud fra elevernes behov og indenfor…

I forrige uge blev der udsendt et hyrdebrev til samtlige kommunalbestyrelser i landet om kravene til basisundervisning i dansk som andetsprog til…

Esbjerg og Holbæk kommuner får frihed på skoleområdet. Folkeskolerne får mulighed for at sættes fri fra kommunale og statslige bindinger med den…

Mit bedste bud er, at solidariteten rækker til en normaliseringsaftale, og at vi som faggruppe selv skulle konflikte os til andet, og kan vi det…

Personligt havde jeg lige som mange andre ønsket mig endnu flere håndfaste og konkrete tiltag, men jeg kan alligevel godt se fidusen med aftalen.

Viljen til samarbejde må da for pokker være et absolut minimum, man kan forvente/forlange, når det vi skal samarbejde om, er vores fælles folkeskole -…

Lærerne vil få mere indflydelse på folkeskolen, vi vil opleve mere gennemsigtighed i kommunernes og ledelsernes prioriteringer. Aftalen anerkender, at…

Jeg kan se, at aftalen i københavnersammenhæng vil fungere godt sammen med værdierne i vores lokalaftale om arbejdstid.

"Er man lærer i en kommune, der ikke vil forhandle en aftale eller en kommune, der ikke har pengene - begge dele findes - så har man kun denne…

Stem nej til en samarbejdsaftale, der vil tvinge os til at samarbejde om nye forringelser.

Nød-, fjern- eller onlineundervisning? Hvordan skal det tolkes i den nuværende situation? Pædagogisk Udvalg giver en forklaring her.

Farvel L.409. Du bliver ikke savnet. Jeg vil gerne indlede OK21-debatten her på KLFnet.dk med 3 krav og ønsker. Hvad mener du?

Får vi mere af det samme, når nu hele bestyrelsen er genvalgt med en enkelt undtagelse, eller er der nye tider på vej? I valgkampen fornemmede jeg en…