Kom med til opstillings-generalforsamling i KLF

Snart skal der vælges ny formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og kongresdelegerede i Københavns Lærerforening. Læs mere her.

KLF | Af: Jan Klint Poulsen 04. februar 2018
Foto: Jan Klint Poulsen
Foto: Jan Klint Poulsen

Der er store ændringer på vej i Københavns Lærerforening. Efter mere end 23 år på posten som formand i Københavns Lærerforening har Jan Trojaborg valgt at gå på pension. Det betyder, at der indtil videre er tre nye formandskandidater, men også tre kandidater til næstformandsposten, og blandt kandidaterne til KLF's bestyrelse har flere tillidsrepæsentanter fra de københavnske skoler meldt deres kandidatur foruden de nuværende bestyrelsesmedlemmer, der alle genopstiller. 

LÆS OGSÅ: Trojaborg stopper som formand for KLF

Der er således lagt op til en spændende valgperiode, hvor kampen om medlemmernes opmærksomhed er stor. Da de færreste har mulighed for at føre en valgkamp ude på skolerne, vil en stor del af kandidaternes synlighed først og fremmest være repræsenteret på foreningens hjemmeside KLFnet.dk og på kandidaternes egne Facebook-sider.

Alle kan stille op - hvis de er medlem af KLF

Alle medlemmer af Københavns Lærerforening kan stille op til valget. Når kandidaterne officielt stiller op til valget i KLF 22. februar på UCC Campus Carlsberg, skydes valgkampen for alvor i gang. Og der skal faktisk være en del kandidater, for der er over 20 pladser, som skal besættes.

LÆS OGSÅ: Flere kandidater stiller op til formandskabet i KLF

Foruden en formand og næstformand skal der vælges yderligere syv kandidater til bestyrelsen plus fire suppleanter - alle valgte er også kongresdelegerede, men da KLF har i alt 18 pladser til DLF's kongres, vil der også skulle vælges nogle supplerende kandidater. I denne valgperiode er to af bestyrelsens medlemmer også medlem af DLF's hovedstyrelse og tæller derfor ikke med i de 18 pladser, som KLF har i DLF. Derfor skal der, alt efter hvordan valget udvikler sig, bruges mellem fem og syv supplerende kandidater - ikke helt ukompliceret, men dog til at forstå.

Hvis du overvejer at stille op til en af de ledige poster, kan du orientere dig om frikøb, bestyrelsesarbejdet og valgproceduren på denne side.

Kom med til opstillingsgeneralforsamlingen

Kandidaterne til valget i Københavns Lærerforening stiller officielt op til posterne ved foreningens opstillingsgeneralforsamling. Her har kandidaterne mulighed for at indtage talerstolen og bekendtgøre deres kandidatur. De fleste kandidater motiverer deres opstilling ved at holde taler, hvor de fortæller om baggrunden for deres kandidatur. Talerne optages og kan senere høres på kandidaternes egne sider på foreningens hjemmeside sammen med et kort videospot, hvor de kort opsummerer deres synspunkter.

Selve valget foregår i flere etaper, hvor formandsvalget er det første, som skal afgøres. Valghandlingen afvikles digitalt, således at alle medlemmer af KLF får tilsendt en mail med særskilt link til afstemningen. Formandsvalget starter 12. marts.

Opstillingsgeneralforsamlingen foregår på UCC Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V torsdag 22. februar kl. 16.30 - alle medlemmer er velkommen, og KLF opfordrer så mange som muligt til at deltage.

Læs dagsorden her.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.