Indkaldelse til opstillingsgeneralforsamling

Dagsorden til opstillings-generalforsamlingen 22. februar 2018 kl. 16.30 

UCC Campus Carlsberg

Humletorvet 3/ auditorium w2.04, 1799 København V

1.    Valg af dirigent og hjælpedirigent.

2.    Valg af referenter.

3.    Fastsættelse af forretningsorden.

4.    Opstilling af kandidater til formandsvalget og næstformandsvalget.

5.    Opstilling af mindst 6 kvindelige og mindst 6 mandlige kandidater til valg af bestyrelse og suppleanter.

6.    Opstilling af kandidater til valget af supplerende kongresdelegerede.