Valg i KLF

I foråret 2018 er der valg til Københavns Lærerforenings formandskab og bestyrelse samt valg af supplerende kongresdelegerede. Selve opstillingsgeneralforsamlingen foregår 22. februar. Her skal alle kandidater melde deres kandidatur og holde deres opstillingstale.

Vi har herunder samlet nogle informationer om valget og procedurer for valghandlingen, så interesserede kan holde sig orienteret.