Kontingent

Kontingentoversigt pr. 1.10.2018

Almindeligt kontingent (mdl.)           

548,00

Nedsat almindeligt kontingent /mdl.) 274,00 1)
Pensionist (mdl.)105,00 2)
Særligt medlem (mdl.)187,00 3)

 

Som følge af OK18 lønregulering pr. 1. oktober 2018 er kontingentet reguleret i overenstemmelse
hermed.

1)

I visse situationer, f.eks. ved ledighed og flere former for orlov, er der mulighed for kontingentnedsættelse/-fritagelse. Se mere her

2) + 3)
Kontingent for pensionerede medlemmer og særlige medlemmer opkræves kvartalsvis.

Medlemmer som er fyldt 75 år, betaler ikke kontingent.

Opkrævning af kontingent varetages af Danmarks Lærerforening.


Indmeldelse, adresseændring og ændring af arbejdssted, kan du selv foretage via MIN SIDE på DLF´s hjemmeside www.dlf.org.

Hvis du vil melde dig ud eller søge kontingentnedsættelse/kontingentfritagelse, skal du sende en mail til DLF på medlemsservice@dlf.org