Fokus på sygefravær i BUF

BUF-direktør Tobias Børner Stax er utilfreds med de oplysninger, som KLF fremkommer med i artiklen ’Lærere afskediges på stribe’, som udkom 9. oktober på klfnet.dk. Ifølge direktøren er artiklen skrevet på et dubiøst (tvivlsomt red.) grundlag med urigtige oplysninger som udgangspunkt. Tobias Børner Stax mener, at artiklen er med til at skabe utryghed blandt byens lærere.

Foto: Jens Røjel

Hos KLF erkender man, at det er misvisende, at det af artiklen fremgår, at de mange fyringer er sket siden skolestart.

”Helt præcist kan vi konstatere, at der i perioden 25. maj – 9. oktober (hvor artiklen udkom red.) er 38 af vores medlemmer, som har modtaget en sindetskrivelse fra Børne- og Ungdomsforvaltningen. Hertil kommer en række lærere, som har været ansat i en anden forvaltning i Københavns Kommune. Så tallene i artiklen er rigtige nok, det er afgrænsningen af datoer, der er forskellig fra BUF’s”, fortæller Ivan Jespersen, sekretariatschef i KLF. Han mener dog ikke, at det gør den store forskel.  ”Der er fortsat 38 lærere, der har mistet deres job i det københavnske skolevæsen på meget kort tid. Det har vi ikke oplevet tidligere, og det er dét, artiklen først og fremmest handler om”, præciserer Ivan Jespersen.

I Københavns Lærerforening er man forundret over, at Koncernservice (KS), ikke kan nå frem til det samme antal lærere, som har modtaget en sindetskrivelse, som KLF. Selv hvis man ’fratrækker’ de 6 lærere, der modtog en sindetskrivelse i maj og juni i år, så mangler der fortsat 12 lærere på KS’ liste over lærere, der har modtaget sindetskrivelser. 

LÆS OGSÅ: Lærere afskediges på stribe

”Det giver et sløret billede af virkeligheden”, mener Jan Trojaborg, som gerne så, at KS tog opgaven alvorligt. ”Der er jo tale om rigtige mennesker, der har mistet deres arbejde af forskellige årsager- Hvis vi skal kunne diskutere det her, så må KS komme på banen, og vise at de har overblik.” 

For Jan Trojaborg er omfanget af afskedigede lærere for stort. Han mener, at Tobias Børner Stax vender tingene på hovedet, når han hævder, at artiklen skaber utryghed blandt lærerne. ”Det er den alt for hårdhærdede afskedspolitik, der er udført, i hvert fald i det seneste halve år, der skaber utryghed. Man overfokuserer på sygefravær frem for at sætte ind ved at skabe et godt arbejdsmiljø og øge trivslen”, siger Jan Trojaborg og peger på, at dét ville få sygefraværet til at falde, helt af sig selv. ”Fordi man motiverer folk i stedet for at true dem”, fortsætter Jan Trojaborg. 

Tallene taler fortsat deres tydelige sprog 

Mens man i KLF er bekymret for stigningen i afskedigelser, ser man i BUF anderledes på sagen. Tobias Børner Stax mener ikke, at tallet er højt set i forhold til andre personalegrupper i kommunen. Han er heller ikke enig i, at det store fokus på sygefraværet, har taget overhånd. Han er tilfreds med, at man på skolerne tager hånd om fraværet.  

”Der ér fokus på fravær, og der ér fokus på, hvad det betyder for en arbejdsplads, når der er meget fravær. Der er også en politisk beslutning om, at vi bliver nødt til at arbejde mere insisterende på at få bragt sygefraværet ned, end der har været hidtil. Der ér blevet strammet op”, siger Tobias Børner Stax.  Han mener, at man i forvaltningen og ude på skolerne har været tilbageholdende i forhold til at reagere på det høje sygefravær.

”Man skal selvfølgelig se på den konkrete sag. Den helt konkrete sag, og så vurdere på hvad handler det her om. Hvis det handler om, at man er uheldig, og brækker et ben, så er det én situation, men handler det om, at man bliver stresset over at være sammen med børn, så er det en anden situation. Og man skal reagere forskelligt”, understreger Tobias Børner Stax. 

Sådan ser man ikke på det i Københavns Lærerforening. Her er man af den opfattelse, at systemet presser skolelederne, der i visse tilfælde ikke bruger almindelig sund fornuft eller udviser individuel hensyntagen. ”Vi har både over for direktion og over for ledere og KS forsøgt at argumentere for at give folk en chance i de tilfælde, hvor vi vurderer, at der har været belæg for en fastholdelse. Det er ikke sket”, siger Jan Trojaborg der også peger på, at der i BUF’s sygefraværspolitik udtrykkeligt står, at man skal gøre en ekstra indsats for at fastholde de ansatte. ”Det er ulykkeligt for den enkelte, det er uheldigt for skolen, fordi det bidrager til den i forvejen store personaleomsætning, og det koster på bundlinjen”, siger Jan Trojaborg.

Forvaltningsdirektøren vil ikke forholde sig til, om 38 afskedigede lærere er for mange, men opfordrer samtidigt KLF til at tage de sager, som foreningen ikke mener er behandlet efter reglerne med under armen til møderne med direktionen. ”Det har de jo gjort før”, fortæller Tobias Børner Stax, som ikke lægger skjul på sin frustration over for KLF og artiklen ’Lærere afskediges på stribe’. Han forstår ikke, hvorfor KLF ikke har fortalt ham, hvis der er sager eller skoler, som ikke følger reglerne. 

I Københavns Lærerforening har man flere gange tidligere henvendt sig til forvaltningen og direktionen, når man har vurderet, at der er handlet forkert på sager. ”Vi har adskillige gange fortalt direktionen om sager, som vi har fundet aldeles uacceptabelt behandlet. Jeg må tilstå, at vi ikke én eneste gang har fundet forståelse for vores synspunkter”, siger Jan Trojaborg, der ikke anser Tobias Børner Stax´ forslag om at bringe sagerne til ham og Else Sommer for fremkommeligt. ”Det handler ikke nødvendigvis om brud på reglerne, men snarere om hastværk, manglende menneskelig hensyntagen og for rigoristisk tolkning af reglerne”, uddyber Jan Trojaborg.

Lærere ud, ufaglærte ind 

Københavns Lærerforening oplever, at en del af de nye ’lærere’, der er blevet ansat i dette skoleår, er uden læreruddannelse. Det vækker undring hos lærerforeningen, at man på den ene side afskediger læreruddannede og ansætter ufaglærte. Tobias Børner Stax er dog helt enig i, at man skal ansætte uddannede lærere på skolerne, og opfordrer igen KLF til at give lyd fra sig, hvis de oplever en tendens. 

Flere af de afskedigede lærere var i deres prøveperiode. Ifølge KLF er flere af sagerne foregået meget stærkt. I artiklen ’Lærere afskediges på stribe’ fremhæver formand Jan Trojaborg de nyansattes situation: 'De møder en masse børn – dermed også en masse smittekilder og bliver meget nemt syge. Nogle af dem får også et chok, når de løber direkte ind i  ’muren’, som skolereform og Lov 409 kan føles som. De falder om og har brug for støtte, hjælp og anvisninger – det er bare ikke det, de får. De får af vide, at de skal til en sygefraværssamtale, og at det kan få konsekvenser, hvis de ikke møder fast på arbejdet.'

For Tobias Børner Stax er der ingen tvivl om, at fastholdelsespolitikken også gælder for de nyansatte, men: ”Jeg synes man skal bruge prøveperioden på at finde ud af, om man har det rigtige match. For man har altså også et ansvar for resten af arbejdspladsen. Man har et ansvar for det lærerkollegie, der skal undervise alle børn, der går på skolen, hver dag. Så de når de mål der er, med denne folkeskolereform.”

LÆS OGSÅ: Sygefraværet er steget med 31 procent

For Jan Trojaborg er det oplagt, at lærere der ikke magter samværet med børnene i skolen, ikke skal undervise i skolen, men han afviser, at det er tilfældet i langt de fleste sager. I stedet peger formanden for lærerforeningen på, at det i de fleste sager handler om en vanskelig arbejdssituation, som frembringer stress. 

Siden efterårsferien har Københavns Lærerforening kun modtaget ganske få sindetskrivelser. Dog bekymrer den seneste statistik over sygefraværet, formanden for KLF. Ifølge Jan Trojaborg er det kun et spørgsmål om tid, før vi ser afskedigelser igen. KLF har tidligere opfordret til et møde med BUF og KS om ’Ordentlighed i afskedigelsessager’ og opfordrer parterne til at tage initiativ.

 

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Eva, Bestyrelsen | 24. november 2014 KL. 22:04

Hvor ville det være dejligt, hvis Forvaltningen lagde sig i selen for at forebygge sygdom og signalerede vilje til at hjælpe folk tilbage på arbejdet, når der var udsigt til at de med lidt støtte kunne blive raske. I stedet har vi oplevet stramninger i ord og handlinger. Hvor beskæmmende -ikke mindst i en tid hvor arbejdsmiljøet i øvrigt er hårdt presset. Det er ikke værdigt.