Sygefraværet er steget med 31 procent

Den drastiske stigning er et udslag af et øget arbejdspres, mener næstformand i KLF, Lars Sørensen, som frygter at fraværet vil stige yderligere.

Nyhed | Af: Jan Klint Poulsen 12. november 2014

(Nyheden er opdateret kl. 19.45 samme dag)

På listen over sygefraværet på 68 folkeskoler i København er 47 af skolerne repræsenteret med et højere eller markant højere fravær end samme periode sidste år. På enkelte skoler er sygefraværet mangedoblet. Københavns Lærerforening ser tallene som bekymrende. Samtidig er 1/3 af skolerne gået uden om den bekymrende tendens. Her er sygefraværet faldet, i nogle tilfælde halveret. Ifølge Lars Sørensen handler det blandt andet om måden, skolerne takler implementeringen af skolereformen på.

”Vi kan se, at nogle af de skoler med et lavt sygefravær, er skoler, som vi véd tænker personalepolitisk. Vi véd, at de har fokus på den belastning, den enkelte oplever, og vi véd, at der bliver tænkt i tidlig indsats. Dermed kan man undgå, at der er nogen, som ryger derud, hvor man indleder en afskedigelsessag, og hvor man tænker i afskedigelse frem for fastholdelse”, siger Lars Sørensen.

Vi kan lære noget af skoler med lavt fravær 

Blandt de skoler, som er lykkedes med at nedbringe sygefraværet, er Brønshøj Skole. Her understreger skoleleder Camilla Ottsen, at sygefraværet ikke kun har været nedadgående, men også stigende i en periode sidste skoleår. Alligevel er resultatet i dette skoleår, at skolens sygefravær er næsten halveret i forhold til samme periode sidste år.

”Jeg tror at det er rigtig vigtig, at den enkelte medarbejder kan se mening i sit arbejde og få reduceret kompleksiteten i alt det her med reformen,” siger Camilla Ottsen, der også peger på, at de på skolen har gjort meget ud af at skille snakken om arbejdstid og skolereform fra hinanden, hvilket har betydet, at frustrationerne har en anden karakter.

PRESSEMEDDELELSE: Sygefraværet er steget med 31 procent

Brønshøj Skole har også vægtet muligheden for, at lærerne kan flexe, efter aftale med teamet, og altid med udgangspunkt i elevernes og teamets behov. ”Man kan sagtens aftale, at man arbejder ’til bunds’ med en opgave fra 16.00 – 17.30 den ene dag, og møder senere en anden dag – så længe det ikke går udover undervisningen, eleverne og teamet.” 

Næstformanden i KLF, Lars Sørensen mener også, at det er afgørende, at man har en god dialog i ledelsesteamet og i MED-udvalget på skolen. ”Det er her, at man kan få talt om en hensigtsmæssig måde at få indført en så stor forandring som folkeskolereformen og fast tilstedeværelse på.” 

Forvaltningen tager udviklingen alvorligt – på en anden måde

I Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning har man noteret sig stigningen i sygefraværet. ”Det er en udvikling, vi tager meget alvorligt”, skriver forvaltningsdirektør Tobias Børner Stax i et svar til klfnet.dk

”Det er selvfølgelig ikke helt uventet, at implementeringen af den største reform på folkeskoleområdet nogensinde også afspejler sig i antallet af sygedage blandt lærerne”, skriver Tobias Børner Stax. Han anerkender, at der er tale om store omvæltninger med nye samarbejdsformer. Alligevel ser han anderledes optimistisk på sagen.

”Det er også vores klare forventning, at udviklingen vil gå den rigtige vej, når næste skoleår skydes i gang i august 2015, og reformen er fuldt implementeret på alle byens skoler. Og de lærere, der til den tid stadig ikke trives i den nye folkeskole, vil have fundet et andet sted at arbejde”, forklarer Tobias Børner Stax.

LÆS OGSÅ: Lærere afskediges på stribe

”Vi har i forvejen stort fokus på at få nedbragt sygefraværet blandt de københavnske lærere, og så sent som i august har vi indskærpet retningslinjerne for, hvornår en leder skal kalde en medarbejder med højt fravær til samtale”, skriver direktøren endvidere.

I KLF understreger man, at reformen er en stor forandring, der kræver samarbejde, fokus og kompetenceudvikling. ”Der skal være en fornuftig balance mellem opgaver og tid, ellers kan der være tale om et usundt arbejdsmiljø, der på længere sigt vil føre til arbejdsbetinget langtidssygefravær”, siger Lars Sørensen.

I forvaltningen ser man dog anderledes på det: ”Netop i en tid, hvor der sker så meget, er det vigtigt også at tale om folks fravær. Det er meget svært for en lærergruppe at få tingene til at hænge sammen i nogle nye rammer og lave fælles læringsmål for nogle forløb, hvis der er for meget fravær”, skriver Tobias Børner Stax og afslutter: ”Det er en pligt som ledelse at være nærværende i en omstillingstid – og vores ledere skal være opmærksomme på personalets trivsel lige nu.”

Den afsluttende melding hilser Lars Sørensen velkommen. ”Det er positivt, at Tobias Børner Stax skriver, at de københavnske skoleledere skal være opmærksomme på personalets trivsel.” Københavns Lærerforening har ifølge næstformanden, hele tiden påpeget ledelsens ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø på skolerne.

”Det hele handler i virkeligheden om at få lavet nogle hensigtsmæssige løsninger, både med hensyn til arbejdstiden og den store opgave, det er at implementere en skolereform”, afslutter Lars Sørensen.

Københavns Lærerforening vil fortsætte dialogen med skolerne og forvaltningen om arbejdsmiljøet og sygefraværet på skolerne.

Tallene er en opgørelse over sygefraværet i august og september 2014, som Koncernservice har leveret. Opgørelsen indeholder kun statistik over sygefravær og tilskadekomst i tjenesten. Hent opgørelsen her: klfnet.dk/statistik 

 

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.