Lærere afskediges på stribe

Siden skolestart har 40 - 50 lærere i København fået deres opsigelse fra forvaltningen. ’Helt uhørt’, mener formand Jan Trojaborg, der efterlyser ansvarlighed.

Nyhed | Af: Jan Klint Poulsen 09. oktober 2014

I sekretariatet i Københavns Lærerforening modtager man dagligt sindetskrivelser fra lærere ansat i kommunen. Lærerne modtager sindetskrivelserne efter kortere eller længere perioder med sygemelding og indstilles dermed til fyring. Antallet af fyringer er steget markant i dette skoleår, ifølge sekretariatschef i KLF, Ivan Jespersen, modtog foreningen alene på én dag 6 sindetskrivelser.

”Det har vi aldrig oplevet før”, fortæller Ivan Jespersen og henviser til, at skolerne er presset med implementeringen af skolereformen og rammerne for lærernes arbejdstid. Foreningen bistår de mange medlemmer, som modtager sindetskrivelserne, men i langt de fleste tilfælde har indsigelserne ingen effekt for det enkelte medlem, som efterfølgende afskediges. 

Foreningens formand er ikke i tvivl om, hvem der har ansvaret for denne udvikling.

”Man har jo skærpet reglerne omkring sygefraværet. Det tryk man så lægger ned på skole- og institutionsledere betyder, at deres tålmodighed og overskud i forhold til at gøre noget ordentligt personalemæssigt er blevet betydeligt formindsket.” 

Nye lærere bukker under for presset

En del af afskedigelserne rammer de nye lærere. Ifølge Jan Trojaborg er årsagerne åbenlyse:

”De møder en masse børn – dermed også en masse smittekilder og bliver meget nemt syge. Nogle af dem får også et chok, når de løber direkte ind i  ’muren’,  som skolereform og Lov 409 kan føles som. De falder om og har brug for støtte, hjælp og anvisninger – det er bare ikke det de får. De får af vide at de skal til en sygefraværssamtale, og at det kan få konsekvenser, hvis de ikke møder fast på arbejdet.

Dette skoleår har været helt udsædvanligt, når man tæller antallet af afskedigelser. Hver uge bliver mellem 4 – 5 lærere indstillet til afskedigelse af forskellige årsager, størstedelen bliver opsagt. I Københavns Lærerforening undrer man sig over udviklingen.

”For nogle år tilbage talte man meget om at fastholde medarbejderne, fordi man kunne se, at det er dyrt for en organisation at afskedige medarbejdere og ansætte nye. Der bestræbte man sig meget for at fastholde folk,” fortæller Jan Trojaborg som mener, at hele holdningen til medarbejderne og personalepleje er truet. 

”Alt det man sætter i gang inden for forvaltningen og direktionen, det har altså nogle meget store konsekvenser”, siger Jan Trojaborg og henviser til skærpelsen af sygefraværsreglerne i kommunen.

I Københavns Kommune er det Koncernservice, der har overtaget de administrative opgaver i kommunens 7 forvaltninger, herunder opgaverne i relation til sygefraværsregistering og afskedigelser. Det har betydet, at de forskellige forvaltninger har fået ensrettet deres sygefraværsregler. For de ansatte i BUF betød det, at der kom stramninger i reglerne. 

KLF står alene 

Ifølge Jan Trojaborg stod KLF alene, da sygefraværsreglerne var til gennemsyn. KLF ønskede ikke, at man skærpede reglerne, fordi man forudså konsekvenserne; massive fyringer på et område, hvor der i forvejen er et stort pres.

”De personalekonsulenter og jurister man har går ikke ind og udfordrer skolelederne. De går ikke ind i de enkelte sager og siger, ’ku I ikke lige have prøvet et eller andet... ’. Man bliver nødt til at vise nogle menneskelige hensyn, for det her kan skolen altså ikke holde til”, siger Jan Trojaborg og opfordrer derfor politikerne og direktionen på rådhuset til at se på reglerne igen og til at genoptage den tidligere holdning om at fastholde medarbejderne så vidt som overhovedet muligt. ”Det koster menneskeligt og økonomisk at fyre folk i hobetal”, afslutter Jan Trojaborg

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Kjell | 09. oktober 2014 KL. 23:23

Det blev ikke i aftenens debat i BR, at politikerne ændrede kurs. Pia Allerslev mente, at vi lærere er pressede, fordi vi skal arbejde på en ny måde. Frank Jensen var tavs og med ham resten af Socialdemokraterne. De konservative, De Radikale og Liberal Alliance var også tavse. Klaus Mygind (F) erkendte, at medarbejderne i skolen skal levere en effektivisering på 10% og pegede på moderne ledelse som en løsning. Henrik Svendsen (O) var meget bekymret for sygefraværet og foreslog bl.a. at uddelegere nogle af lærernes opgaver til hk'ere. Gorm Gunnarsen (Ø) besvarede sit eget spørgsmål om, hvordan eleverne kan sikres velforberedt undervisning og lærererne et godt arbejdsmiljø, med et forslag om højst 25 ugentlige lektioner pr. lærer. Det blev altså ikke i aften, der kom hjælp fra et flertal til at nedbringe den arbejdsrelaterede del af sygdom hos lærerne.