Valgdebat om målstyring: ”Vi vil afskaffe de nationale test”

Der var bred enighed om, at Christiansborg skal slække på styringen af folkeskolerne, da ni folketingskandidater tørnede sammen til debat om blandt andet målstyringstyranniet. Flere partier ønsker helt at afskaffe de nationale test.

Nyhed | Af: Martin Vitved Schäfer 25. maj 2019
"Man skal give kommunerne mere frihed på folkeskoleområdet," mener Venstres Jens-Kristian Lütken. Foto: Martin Vitved Schäfer.
"Man skal give kommunerne mere frihed på folkeskoleområdet," mener Venstres Jens-Kristian Lütken. Foto: Martin Vitved Schäfer.

Er folkeskolen overstyret?

Det var et af de spørgsmål, det fik bølgerne til at gå højt da ni folketingskandidater torsdag aften tørnede sammen til debat om folkeskolen. Og selvom der langt hen ad vejen var enighed om, at styringen af folkeskolen i dag er for stram, var partierne til gengæld ikke enige om, hvordan man skal bløde op. 

”Skolen er styret alt for stramt”, lød det kort fra Alternativets politiske ordfører Carolina Magdalene Maier. Selvom Alternativet for halvandet år siden var med til at gøre over 3.000 videns- og færdighedsmål vejledende, mener hun slet ikke, det er nok. ”Der er stadig 214 kompetencemål, som ifølge Alternativet er alt for handlingsorienteret. Det er i strid med folkeskolens formålsparagraf om virkelyst og dannelse”, sagde hun og understregede, at Alternativet vil have den professionsstyret skole tilbage.

Og netop det var der ganske stor enighed om i panelet. Blandt dem var Venstres Jens-Kristian Lütken, som i dag sidder i Borgerrepræsentationen og Børne- og Ungeudvalget i København:

”Som kommunalpolitiker oplever man, at der er så mange snævre rammer og regler, som ikke giver mening i kommunerne og på skolerne. Man skal give kommunerne mere frihed på folkeskoleområdet. Eksempelvis er der regler, der gør, at vi ikke kan ændre på forældrebetalingen til skolefritidsordninger. Det kan betyde, at vi skal lukke fritidshjem. Det er regler, som ikke giver mening. Dem skal man fjerne, og det vil give mere frihed”, lød det fra Venstremanden.

Fra den helt anden ende af det politiske spektrum talte også Enhedslistens Rosa Lund dunder for, at stoppe målstyringen. 

”I Enhedslisten vil vi gerne skabe fællesskabets skole, hvor der er mere fokus på klassefællesskab og mindre fokus på individuelle test. Hvor vi kan sætte folkeskolen fri af målstyring og give folkeskolen tilbage til fageksperterne, til lærere, ledere og pædagoger”, lød det fra Rosa Lund (Ø), der var Enhedslistens undervisningsordfører fra 2011 til 2015, hvor hun ikke blev genvalgt. 

Som det så ofte sker, når styringsparadigmet bliver sat på dagsordenen, kom debatten også torsdag aften til at handle om tests. Mens Rosa Lund (Ø) proklamerede, at Enhedslisten altid har været modstandere af test, så slog både Alternativet og SF, der begge er med i forliget bag folkeskolereformen, at det er på tide af afskaffe de nationale test:

”Vi vil afskaffe de nationale test”, lød det fra Carolina Magdalene Maier. Hun blev fulgt op af Kasper Nordborg Kiær (SF), der selv arbejder som lærer og tillidsrepræsentant i Tårnby: ”Vi er i gang med at bløde op på den måde, folkeskolen bliver styret på. Det er den rigtige vej at gå. Det skal vi gøre mere. Vi skal have fjernet de nationale test, for der er ikke mange lærere, som kan se formålet med dem”. 

Også han talte imod Slotsholmens styring af landets skoler: ”Det er hævet over enhver tvivl, at der har været alt for kraftig styring fra Christiansborgs side. Der er enorm forskel på, hvad man tror kan lade sig gøre i et regneark på Christiansborg, og hvordan virkeligheden ser ud”.

Det argument fandt dog ikke gehør hos Jens-Kristian Lütken (V). Ifølge ham er de nationale test et godt redskab, der kan bruges til at hjælpe elever og skoler.

”Den grundlæggende idé med at have nationale test synes jeg, er god. Man kan altid diskutere form og indhold, men det er et vigtigt redskab i forhold til at kunne se, om der er elever eller hele skoler, der falder igennem. Der er desværre stadigvæk skoler i København, som ikke klarer sig særligt godt, og hvor der er nogle grundlæggende problemer”, sagde han.

Danny Malkowski fra Liberal Alliance lagde også op til at give lærerne meget mere frihed, end de har i dag: ”Jeg mener helt sikkert at der er alt for meget styring. Vi skal give lærerne den tillid, de har efterspurgt. Det er lærerne, der bedst ved, hvordan børnene skal uddannes”.

Under valgdebatten diskuterede de ni folketingskandidater også dannelse, friskoler og stopprøver. Det kan du læse om her.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.