Slut med nemme hurtige lån

Hjælpekassens bestyrelse foreslår på generalforsamlingen i februar, at den hæderkronede forening opløses. Ny lovgivning og manglende tilslutning er årsagen.

Nyhed | Af: Peter Garde 28. januar 2019

Hjælpekassen blev stiftet i 1892 og har altså i år været en del af Københavns Lærerforening gennem 127 år. Hjælpekassen har været med til at tegne billedet af KLF som et solidarisk fællesskab, hvor man gav kolleger en hånd økonomisk, hvis de havde brug for det. I Hjælpekassen kunne medlemmer hurtigt og nemt låne op til 20.000 kroner til lav rente. Eneste betingelse var et medlemskab af Københavns Lærerforening, og at behovet var trangsbestemt.  

Årsagen kunne fx være en knækket fortand, vaskemaskinens sammenbrud i en travl børnefamilie, eller absolut tidstypisk som det også er sket, økonomisk grundlag for en fertilitetsbehandling.

For ikke så mange årtier siden var det en selvfølge, at så at sige alle KLF-medlemmer på en skole også var medlemmer af Hjælpekassen. Det har i mange år kun kostet 20 kroner om året. 

Gennem de senere år er medlemstallet imidlertid dalet ganske betydeligt, og ansøgninger om lån eller økonomisk hjælp har været støt faldende. Det kan opfattes som en positiv udvikling og er det nok i mange tilfælde, men ikke for alle. Hjælpekassens bestyrelse mener faktisk, at der stadig er behov for denne uegennyttige foranstaltning, men tidernes skiften, og hvad det medfører, gør, at bestyrelsen foreslår, at foreningen nedlægges.

Ny lovgivning og manglende tilslutning 

Forslaget skyldes helt aktuelt de øgede krav i persondatalovgivningen og i hvidvaskreglerne, der vil medføre et enormt stort ekstraarbejde, som bestyrelsen ikke mener, at det er realistisk at leve op til.

Dertil kommer den manglende tilslutning fra lærerne på skolerne. De fleste skoler er i dag uden en hjælpekasserepræsentant, der kan indsamle kontingentet, og det er meget svært, ofte ikke muligt at finde en lærer, der orker denne tjans oven i alle de andre opgaver på skolen. Og det er i dag kun en lille del af KLFs medlemmer, der slutter op om Hjælpekassen. 

Hjælpekassens afgående bestyrelse vil gerne allerede i dag sende en stor tak og en varm hilsen til både medlemmer og hjælpekasserepræsentanter. I har ydet en betydningsfuld og somme tider mangeårig indsats helt i Hjælpekassens ånd. 

Generalforsamlingen: Skal Hjælpekassen nedlægges?

Hvis forslaget vedtages på den kommende generalforsamling 21. februar kl. 19.00 i KLFs hus på Frydendalsvej, vil bestyrelsen efter vedtægten indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til bekræftelse på foreningens opløsning. 

Hvis forslaget forkastes, skal nye personer sammensætte en ny bestyrelse, der kan og vil påtage sig arbejdet fremover.

De medlemmer, der har lån i Hjælpekassen, fortsætter afbetalingen til lånet er indfriet. Når det er sket, vil Hjælpekassens formue overgå til Københavns Lærerforening, jfr. Hjælpekassens vedtægt, § 8.

Se Hjælpekassens vedtægter på KLFs hjemmeside: klfnet.dk/for medlemmer/Hjælpekassen af 1892

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Thomas E. Coello | 22. februar 2019 KL. 07:17

Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little changes that make the greatest changes. Thanks for sharing!

Thomas Roy | 28. januar 2019 KL. 12:10

Meget ærgerlig udvikling :-( Persondataloven og skærpede regler er måske fornuftige nok, men desværre også en forhindring for det videre arbejde i Hjælpekassen. Jeg har i mange år været medlem og heldigvis ikke haft et akut behov, men det er der andre der har! Hvis det overhovedet er muligt, så skal denne "kasse" da fortsætte!