Stem nej til en samarbejdsaftale, der vil tvinge os til at samarbejde om nye forringelser.

Debatindlægget er udtryk for skribenternes holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Af Kjell Nilsson, medlem af KLF's bestyrelse

Den overenskomst om en ny arbejdstidsaftale, vi skal stemme om, hviler på en tvungen samarbejdsprocedure, hvor Danmarks Lærerforening overlader til KLF at sikre sammenhæng mellem forberedelse og undervisning og fornyelse af vores lokalaftale gennem at samarbejde med direktøren for BUF og politikerne på Rådhuset. Parallelt med dette er det op til din lokale TR at samarbejde med skolederen om, hvordan arbejdstiden skal udmøntes på din arbejdsplads – men husk, du har kun ret til at blive hørt. BUF og din leder har 100 % ret til at bestemme, hvilke arbejdstidsforhold samarbejdet skal munde ud i.

Hvis vi stemmer ja, tvinger vi altså os selv til at indgå i et samarbejde, uden noget sikkerhedsnet.

Hvad mon det næste bliver?

At hovedstyrelsen vil have os til at stemme ja til en OK21 aftale, uden nogen garanti mod at vi går ned i løn? At lønudviklingen skal sikres af, om vi i KLF er så dygtige til samarbejdet med BUF, at de vil give os lønstigninger, selv om de ikke er tvunget til det?

I modsætning til alle hovedstyrelsesmedlemmerne, der anbefaler et ja til dette samarbejde, så kan jeg godt se et alternativ. Jeg har ikke overgivet mig til nødvendighedens politik. Jeg giver ikke op, selv om de fra hovedstyrelsen siger, at KL bliver til en mur, når man vil forhandle om reelle sikringer af sammenhængen mellem undervisning og forberedelse. Jeg tror ikke på, at alternativerne er udsigtsløse.

Hvad kan vi gøre?

Vi stemmer nej, og derefter går vi tilbage til Forhandlingsfællesskabet, som stod bag os i 2018 – indtil vi med Anders Bondo i spidsen fravalgte styrken i deres opbakning og indledte det ny samarbejdsspor med KL.

Jeg tror fuldt ud på, at vi sammen med de mange andre faggrupper, der har KL som arbejdsgiver, kan tvinge KL til at indgå en arbejdsaftale med en reel sikring. Ingen af de andre faggrupper ønsker sig en fremtid, hvor KL opsiger deres arbejdstidsaftaler og siger: Nu får I en samarbejdsaftale lige som lærerne.

PS Hvis du tænker: ro på, Kjell. Det kan vist ikke passe – så spørg KLF’s formand Lars Sørensen, om han kan garantere dig, at samarbejdet ikke kan munde ud i nye og fremtidige forringelser.