Pensionistkursus

Københavns Lærerforening afholder kursus for foreningens pensionerede medlemmer på Sinatur Hotel Frederiksdal 14. - 15. maj 2018

  • Tid: Kurset starter mandag 14. maj kl.15 og slutter tirsdag den 15. maj kl. 12 med efterfølgende frokost.
  • Sted: DLF’s kursusejendom ’Sinatur Hotel Frederiksdal’, Frederiksdalsvej 360, 2800 Lyngby, tlf. 4585 4333. www.frederiksdal.dk 

Kursets omdrejningspunkter er:

Musisk indslag

Spændende oplæg

Gensidig orientering fra fagligt udvalg og pensionistbestyrelsen

Sejltur på Furesø

Tilmelding: På nedenstående kupon (skal sende som Quickbrev!) til KLF’s kontor, Frydendalsvej 24, 1809 Frederiksberg C eller pr. mail (med alle oplysninger som anført i tilmeldingsblanketten jf. nedenstående) til Dorthe Rasmussen dora@dlf.org senest fredag 23. februarDu kan også tilmelde dig via Onlinetilmelding 

Ophold og mad dækkes af foreningen. Transporten sørger du selv for. Tilmeldingen er bindende, og udeblivelse uden afbud medfører opkrævning af kursets kostpris.

Meddelelse om optagelse forventes udsendt i uge 10. Såfremt kurset bliver overtegnet, vil foreningens almindelige optagelseskriterier blive brugt.

 

----------------#-----------------------tilmeldingsblanket----------------------#-------------

Tilmeldingsblanket til Kursus for foreningens pensionerede medlemmer

14. - 15. maj 2018 på Sinatur Hotel Frederiksdal.

 

Medlemsnr.: __________________ eller fødselsdato.:__________________________

 

Navn:________________________________________________________________

 

Privatadr.:_____________________________________________________________

 

Postnr.: _______________________________________________________________

 

Jeg ønsker at dele værelse med____________________________________

Sæt X:   Ønsker vegetarmad __ men spiser /fjerkræ __ /fisk__

Tilmeldingen skal være foreningen i hænde senest fredag 23. februar 2018.

Onlinetilmelding kan ske her