Hold styr på din arbejdstid

Vi siger ikke, at du SKAL opgøre din arbejdstid. Vi siger bare, at tidsregistrering er din eneste beskyttelse mod det grænseløse arbejde.

Får du nye opgaver i løbet af skoleåret, fylder en opgave mere end forventet eller er der bare for mange opgaver til, at du kan nå dem på en tilfredsstillende måde? Selvom din leder gerne vil hjælpe, er der ingen garantier. Din eneste sikring er din arbejdstidsopgørelse.

Vi ved, at meningerne og følelserne om tidsregistrering er mange. Vores holdning er, at vi som din fagforening er nødt til at fortælle dig, at dit tidsregnskab er det eneste værn. Vi siger det bare!

Værktøjer til registrering af arbejdstid i 2018/19

Sammen med opgaveoversigten skal der for hver enkelt lærer og børnehaveklasseleder dannes en aktivitetsmødeplan. Aktivitetsmødeplanen skal angive den forventede fordeling af den enkelte lærer og børnehaveklasseleders arbejdstimer fordelt på de enkelte dage i skoleåret.

Hvis man vælger fleksibel arbejdstid, skal man selv holde regnskab med denne tid.

Vi opfordrer selvfølgelig til, at I taler med ledelsen om, hvordan flekstid skal registreres, og hvor tit I skal ”cleare” forløbet med ledelsen. 

Herunder finder du et fleksskema samt en vejledning i brug af det, og et ’komme-gå’ skema, hvor vejledningen står i skemaet. Bemærk, at skemaerne downloades når du klikker på dem.