Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling:

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Låneforeningen. Generalforsamlingen afholdes den 9.3.2018 kl. 16.00 i Københavns Lærerforenings lokaler på Frydendalsvej 24, 1809 Frederiksberg C. Den endelige dagsorden vil blive lagt på foreningens hjemmeside www.LfL.dk  mandag 26. februar 2018

Enhver der har lån og har haft lån inden for det sidste år er medlem i foreningen og har ret til at møde op til generalforsamlingen.

Du kan låne op til 200.000 kr. Udlånsrenten er 2,36 % p.a.
Besøg foreningens hjemmeside og læs mere om de favorable lånevilkår.

Venlig hilsen
Bestyrelsen