Vi står samlet

"Når vi skal forhandle en ny arbejdstidsaftale er udgangspunktet, at der SKAL ske markante forbedringer. Der skal afsættes et tilstrækkeligt tidsforbrug først og fremmest til forberedelse/efterbehandling af undervisningen, og også til de mange andre opgaver, f. eks arbejdet med elever, der har særlige vanskeligheder. Som en konsekvens af det, vil der være opgaver, der skal fjernes."

Synspunkt | Af: Jane Pilegaard 10. oktober 2018

Bestyrelsen har nu snart besøgt næsten samtlige skoler i København.

Formandskabet har besøgt rigtig mange skoler, og vi bestyrelsesmedlemmer, som også skal passe vores undervisning, har besøgt et færre antal skoler.

Vi er efterfølgende enige om, at besøgene har været særdeles udbytterige.

Lærernes og børnehaveklasseledernes skildring af arbejdsvilkårene og deres bud på, hvad der skal til for at lykkes med kerneopgaven, er et helt uvurderligt afsæt til at kunne beskrive virkeligheden, som den ser ud på skolerne. Det vil unægtelig give os den helt nødvendige tyngde, når de kommende forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale i København meget snart går i gang.

De skildringer og budskaber som vi efter besøgene er kommet tilbage med, er i overskrifter meget entydige. Jeg nævner her nogle få.

  • Først og fremmest står det mejslet fuldstændig fast i sten, jern eller beton, at vi er blevet lærere, fordi vi vil give det bedste, vi kan til vores elever. Der er høje ambitioner i forhold elevernes faglige udvikling og i forhold til at være nærværende, omsorgsfulde tillidspersoner for alle de børn og unge mennesker, vi har ansvar for i skolen.
  • Alle uden undtagelse udtrykker, at der er alt for mange opgaver i forhold til den arbejdstid, der er. At det, kombineret med en stadig strøm af nye opgaver, sker på bekostning af tiden til forberedelse og efterbehandling af undervisningen.
  • Der skal luges ud i unødvendige, tidsrøvende dokumentationskrav, i mængden af unødvendige møder, i krav om brug af digitale platforme etc. Listen kunne blive en del længere.

Når vi skal forhandle en ny arbejdstidsaftale er udgangspunktet, at der SKAL ske markante forbedringer. Der skal afsættes et tilstrækkeligt tidsforbrug først og fremmest til forberedelse/efterbehandling af undervisningen, og også til de mange andre opgaver, f. eks arbejdet med elever, der har særlige vanskeligheder. Som en konsekvens af det, vil der være opgaver, der skal fjernes.

Københavns Lærerforenings velbesøgte generalforsamling den 5. oktober viste med alt ønskelig tydelighed, at Københavns Lærerforening står samlet om de overordnede krav til en ny arbejdstidsaftale.

'Synspunkt' er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Monica Edelmann | 10. oktober 2018 KL. 19:45

Ét er at vi ikke har nok tid til at forberede og efterbehandle den gode undervisning. Det er galt nok. Men at den sparsomme tid ofte går med bullshit og buzzwords er utåleligt. Håber på bedre vinde over folkeskolen.