Veloplagte oplægsholdere på TR-Tema i Helsingør

I to dage samledes næsten alle tillidsrepræsentanter i Københavns Lærerforening til spændende oplæg om konkurrencestatens pædagogik, fremtidens arbejdsmarked, digitaliseringen og globaliseringens store trussel – nationalismen.

KLF | Af: Jan Klint Poulsen 24. november 2016

Det smukke Konventum, måske bedre kendt som LO-Skolen i Helsingør, var ramme om årets TR-Tema, hvor omkring 80 tillidsrepræsentanter fra de københavnske skoler deltager sammen med KLF’s bestyrelse og konsulenter.

I de naturskønne omgivelser med udsigt over Øresund rummer Konventum den største private samling af dansk kunst. Overalt pryder værkerne hovedbygningen, der er omdrejningspunkt i LO-Skolen. Man bliver inspireret og opløftet, når man bevæger sig rundt. På samme vis kunne man som deltager på dette års TR-Tema høre forskellige oplægsholdere perspektivere virkeligheden, som de oplever den. Det gav også forøget energi, der forhåbentlig kommer med tilbage til skolerne og hverdagen, hvor der er nok at se til.

Med en god portion humor serverede forfatter og lektor Brian Degn Mårtensson pointer om konkurrencestatens pædagogik, og gav bud på alternativer. Foto: Jan Klint Poulsen
Med en god portion humor serverede forfatter og lektor Brian Degn Mårtensson pointer om konkurrencestatens pædagogik, og gav bud på alternativer. Foto: Jan Klint Poulsen

Hvor står vi nu?

KLF-formand Jan Trojaborg gav en indledende gennemgang af den tid og situation, som lærerne står midt i. En ny lokalaftale kan forhåbentlig forbedre forholdene for lærerne ude på skolerne, men den giver ikke den fornødne tid til at løse opgaverne samtidigt med, at kravene til elevernes læring skærpes. Den læringsmålsstyrede undervisning og det faktum, at alt skal måles og vejes, ændrer folkeskolen dramatisk i disse år.

Han forklarede, at vi har brug for overordnede samfunds- og udviklingsanalyser og et tilhørende begrebsapparat til at forstå, hvad der foregår, og hvad vi kan gøre. Netop derfor er folk som Rasmus Willig, Svend Brinkmann, Brian Degn Mårtensson vigtige, når de med deres forskning og analyser påviser, at vi bevæger os væk fra kernen af vores fælles folkeskole og væk fra fællesskabet.

Jan Trojaborg fastholdt, at selv om der er modstand, så har vi mange fællesskaber, som vi fortsat skal styrke som middel mod den bølge af forandring, der strømmer ind over os.

”Vi har brug for fælleskaber, og det får vi her i et TR-fællesskab, med kollegerne på skolen og ved et stærkt sammenhold,” sagde han og kunne opmuntrende konstatere, at forståelsen for lærernes helt centrale betydning i skolen er voksende. ”Således kan vilje, vedholdenhed og kampmod ændre på de negative forhold,” afsluttede han. 

Hvorfor holder vi skole?

Hvad der kunne have været en tung og deprimerende gennemgang af de forandringer som folkeskolen har gennemgået fra folkets skole til læringsfabrik, blev pænt svøbt ind og garneret med en væsentlig portion humor. Ellers havde budskaberne formentlig været for nedslående for selv hærdede tillidsrepræsentanter. Forfatter og lektor Brian Degn Mårtensson leverede en kavalkade af eksempler på, at skolen har forandret sig fra at have det enkle smukke mål at skabe frie tænkende individer til i dag at skulle skabe lærings- og omstillingsparate mennesker, der er målrettet det behov, som man forudsætter, at samfundet har brug for nu og i fremtiden. En kortsigtet løsning, som ifølge lektoren ikke er holdbar.

Brian Degn Mårtensson beskrev det skolebegreb, som vi særligt kan takke Grundvig for. Hele folkeoplysningsbevægelsen handlede netop om at skabe et samfund af frie og tænkende mennesker. Grundtvig talte om samhørighed, og at: ”vi er en del af noget fælles. Vi må løse vores problemer sammen”.

Hvordan er vi så havnet i en tid, hvor undervisning og almen viden erstattes af læringsmålstyret undervisning, hvor fagene udhules på læreruddannelsen, og hvor alt skal kunne måles og vejes? Brian Degn Mårtensson beskrev, hvordan embedsværket nemt kan lade sig rive med, og hvordan selv velmenende lærere og ledere erstatter det elementære i skolen med et læringstyranni. I dag trumfer ’læring’ alt, og alene ordet legitimerer tilsyneladende alt.

Det blev dog ikke kun et kig ned i et dybt sort hul. Brian Degn Mårtensson havde også alternativer: ”Vi skal stoppe med at drive skole, der kun skuer fremad. Derfor giver det ikke mening at gætte sig frem til, hvad vi skal kunne ude i fremtiden. I stedet skal skolen kigge baglæns”, forklarede Brian Degn Mårtensson.

”Man kommer jo heller ikke til en fest og får en detaljeret plan for, hvad man skal lave, og hvordan man skal gebærde sig. Man kommer, og så forløber festen tilfældigt – den dannes af de inviterede”.

Han kom også med et tilnærmelsesvis enkelt råd til lærerne: ”Undervis aldrig i noget, der ikke i princippet er godt, smukt, vigtigt eller frisættende”.

Koncentrerede tillidsrepræsentanter i auditoriet på LO-Skolen. Foto: Jan Klint Poulsen
Koncentrerede tillidsrepræsentanter i auditoriet på LO-Skolen. Foto: Jan Klint Poulsen

Fremtidens arbejdsmarked har stadigvæk brug for lærere

Er al undervisning i fremtiden erstattet af robotter og computerteknologi? Vi ved det ikke, men forskningschef, Marianne Levinsen fra Center for Fremtidsforskning gav flere bud fra den digitale krystalkugle:

”Vi lever i futurismens tid”, fastslog Marianne Levinsen og betegnede vores medieforbrug som markant forandret i de seneste ti år. ”Vi kender ikke fremtidens medier endnu, men fremtidens digitale systemer kommer til at forandre vores arbejdsmarked, ja arbejdsmarkeder – for der vil være flere forskellige i fremtiden”.

Alle os, der er over 30 år, er digitale indvandrere og bruger medier på en anden måde, end de digitalt indfødte. Sidstnævnte har fået it-teknologi ind med modermælken. De er vant til at trykke på knapper og skærme og få en reaktion. Det er ikke unaturligt for dem, at personlig kontakt foregår i cyperspace. Til gengæld forventer de en hel del af det virkelig personlige møde. De vil have engagement og fuldt nærvær,” var Marianne Levinsens vurdering.

Marianne Levinsen var en livlig oplægsholder, der brugte hele scenegulvet under sit oplæg. Foto: Jan Klint Poulsen
Marianne Levinsen var en livlig oplægsholder, der brugte hele scenegulvet under sit oplæg. Foto: Jan Klint Poulsen

Allerede nu køber vi ydelser og arbejdskraft via apps som Amazon, Airbnb og Über, forklarede forskningschefen og bebudede, at i fremtiden vil det marked være styrende for vores forbrugsvaner. Også lærere vil være en købsvare på digitale platforme, forklarede Marianne Levinsen. Hun introducerede muligheden for, at mange lærere fx kunne være freelancere, der udbyder deres faglighed via apps eller andre digitale løsninger.

Også robotter vil blive mere udbredte. Allerede nu findes advokater, der bruger robotter til at tilbyde ydelser til deres klienter. Automatiserede og systematiserede processer kan klares bedre og hurtigere af robotteknologi, og vi har kun set begyndelsen af det. Har vi så slet ikke brug for menneskelig arbejdskraft i fremtiden, kunne man passende spørge? Jo da, for mennesker skal kunne styre, udvikle og kontrollere robotter, maskiner og computere – og det skaber jobs, vi ikke kender mængden og betydningen af i dag.

Med robotter, der kan gennemføre test, rette opgaver og have tilsyn med elever, er undervisernes arbejde under pres i fremtiden, lød den dystre udmelding fra forskningschefen. Alligevel er der tegn på lys for enden af fremtidstunnellen. Læreruddannelsen er på top 10 listen, når unge skal vælge uddannelse. Det er ønsket om at kunne gøre en forskel, der tiltrækker de studerende. For dem er jobbet et personligt projekt, der helst skal lykkes.

Foreningens formand blev særligt glad, da Marianne Levinsen diskret forudsagde, at der også ville være brug for fagforeninger i fremtiden. Vi håber det holder stik.

Nationalismen vinder frem som svar på globaliseringen

Hvor de to første oplægsholdere brugte auditoriets scene til fulde med livlige bevægelser frem og tilbage og tilmed med enkelte hop undervejs, var det en motorisk afdæmpet Carsten Jensen, der talte til salen sidst på eftermiddagen. En forfatter der kan bruge sine ord til at fortælle sine historier, så alle er med i hver en detalje. Det afdæmpede kunne således kun betragtes fysisk, for med oplægget var vi med på urolige steder i Afghanistan, USA, Sverige og på Nørrebro. I stærke anekdoter gav forfatteren sit bud på, hvor verden er på vej hen.

Carsten Jensen kan bruge ordene til at fortælle så levende, at man bliver henført til fjerne egne. Foto: Jan Klint Poulsen
Carsten Jensen kan bruge ordene til at fortælle så levende, at man bliver henført til fjerne egne. Foto: Jan Klint Poulsen

Den stigende globalisering, hvor samhandel og udveksling af alt sker på kryds og tværs af grænser, mødes af en voksende modstand overalt i verden. Hvor indenrigspolitik også er udenrigspolitik og omvendt. Som reaktion på globaliseringen vinder en tiltagende nationalisme frem. Carsten Jensen havde forudset, at Donald Trump ville vinde det amerikanske præsidentvalg – det stod klart efter Brexit, forklarede han.

I det hele taget var der meget, som kunne opfattes med en kulsort pessimisme, men Carsten Jensen fastslog, at hvis man har børn, kan man ikke tillade sig at læne sig tilbage og iagttage verdens forfald. Så må man gøre noget.

Et af Carsten Jensens budskaber var, at der er mere, der binder os sammen som mennesker, end som skiller os. Han havde selv oplevet det, da han efter Talibans fald og før Mohammed-krisen rejste rundt i Afghanistan for Politiken. Her inde i fjendeland mødte han nysgerrige mænd med Taliban-skæg og maskinpistoler, der kendte Danmark og vidste, at hovedstaden var Copenhagen. De gav hånd og viste gæstfrihed, for dem havde vi mere til fælles end det modsatte. Siden er meget gået helt galt i Afghanistan.

Han advarede imod den stigende selvtilstrækkelighed, som verdens lande synes at tiltrækkes af, hvor demagoger som Donald Trump vinder magten. I Danmark ser vi, hvordan Socialdemokratiet på det seneste flirter med Dansk Folkeparti. Det er usmageligt ifølge Carsten Jensen og uforståeligt. De vinder ikke noget på den politik, men det giver væksthormoner til de nationalistiske kræfter, forklarede han.

Den Europæiske Union er et af svarene på den stigende nationalisme. Selv om EU har svære vilkår, og de enkelte lande tvivler på den europæiske idé, så er det vigtigt, at vi formår at fastholde samhørigheden.

”Vi har mere til fælles, end vi er forskellige”. Her sluttes linjen til TR-Temas først oplæg, hvor Brian Degn Mårtensson også pegede på folkeskolens opgave: at skabe samhørighed.

 

  

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Aly Chiman | 03. januar 2019 KL. 16:02

Hello there,


My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at klfnet.dk promoted as a resource on our blog alychidesign.com ?


We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well

.

If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know.


Thanks,

Aly

ortopeder | 19. november 2018 KL. 17:12

ortopeder | 19. november 2018 KL. 16:47

ortopeder | 19. november 2018 KL. 16:22

ortopeder | 19. november 2018 KL. 15:58

ortopeder | 19. november 2018 KL. 15:33

ortopeder | 19. november 2018 KL. 15:07

ortopeder | 19. november 2018 KL. 14:42

ortopeder | 19. november 2018 KL. 14:17

ortopeder | 19. november 2018 KL. 13:52

ortopeder | 19. november 2018 KL. 13:27

ortopeder | 19. november 2018 KL. 13:03

ortopeder | 19. november 2018 KL. 12:39

ortopeder | 19. november 2018 KL. 12:15

Maurohob | 16. september 2018 KL. 23:53

buy resumes online | 15. september 2018 KL. 16:32

buy a cover letter buy resumes online movie review writing service write movie reviews online <a href=essaywriterservice.site>essay writer app</a> buy resumes online movie review writing service buy a cover letter

buy resumes online | 15. september 2018 KL. 16:32

buy a cover letter buy resumes online movie review writing service write movie reviews online <a href=essaywriterservice.site>essay writer app</a> buy resumes online movie review writing service buy a cover letter

buy resumes online | 15. september 2018 KL. 16:32

buy a cover letter buy resumes online movie review writing service write movie reviews online <a href=essaywriterservice.site>essay writer app</a> buy resumes online movie review writing service buy a cover letter

buy resumes online | 15. september 2018 KL. 16:32

buy a cover letter buy resumes online movie review writing service write movie reviews online <a href=essaywriterservice.site>essay writer app</a> buy resumes online movie review writing service buy a cover letter

movie review writing service | 14. september 2018 KL. 23:26

buy a cover letter write movie reviews online buy resumes online movie review writing service <a href=proessaywriter.site>essay writer service</a> write movie reviews online buy resumes online buy a cover letter

movie review writing service | 14. september 2018 KL. 23:26

buy a cover letter write movie reviews online buy resumes online movie review writing service <a href=proessaywriter.site>essay writer service</a> write movie reviews online buy resumes online buy a cover letter

movie review writing service | 14. september 2018 KL. 23:26

buy a cover letter write movie reviews online buy resumes online movie review writing service <a href=proessaywriter.site>essay writer service</a> write movie reviews online buy resumes online buy a cover letter

movie review writing service | 14. september 2018 KL. 23:26

buy a cover letter write movie reviews online buy resumes online movie review writing service <a href=proessaywriter.site>essay writer service</a> write movie reviews online buy resumes online buy a cover letter

write movie reviews online | 13. september 2018 KL. 06:07

write movie reviews online buy a cover letter movie review writing service buy resumes online <a href=essaywriterapp.site>essay writer service</a> buy a cover letter buy resumes online write movie reviews online

write movie reviews online | 13. september 2018 KL. 06:07

write movie reviews online buy a cover letter movie review writing service buy resumes online <a href=essaywriterapp.site>essay writer service</a> buy a cover letter buy resumes online write movie reviews online

write movie reviews online | 13. september 2018 KL. 06:07

write movie reviews online buy a cover letter movie review writing service buy resumes online <a href=essaywriterapp.site>essay writer service</a> buy a cover letter buy resumes online write movie reviews online

write movie reviews online | 13. september 2018 KL. 06:07

write movie reviews online buy a cover letter movie review writing service buy resumes online <a href=essaywriterapp.site>essay writer service</a> buy a cover letter buy resumes online write movie reviews online

movie review writing service | 09. september 2018 KL. 21:45

movie review writing service write movie reviews online buy a cover letter buy resumes online <a href=proessaywriter.site>free automatic essay writer</a> write movie reviews online movie review writing service buy a cover letter

movie review writing service | 09. september 2018 KL. 21:45

movie review writing service write movie reviews online buy a cover letter buy resumes online <a href=proessaywriter.site>free automatic essay writer</a> write movie reviews online movie review writing service buy a cover letter

movie review writing service | 09. september 2018 KL. 21:45

movie review writing service write movie reviews online buy a cover letter buy resumes online <a href=proessaywriter.site>free automatic essay writer</a> write movie reviews online movie review writing service buy a cover letter

movie review writing service | 09. september 2018 KL. 21:45

movie review writing service write movie reviews online buy a cover letter buy resumes online <a href=proessaywriter.site>free automatic essay writer</a> write movie reviews online movie review writing service buy a cover letter

PatrickVag | 08. september 2018 KL. 20:27

Hello

?????? ?????? | 31. august 2018 KL. 02:26

?????? ?????? | 31. august 2018 KL. 02:26

?????? ?????? | 31. august 2018 KL. 02:26

?????? ?????? | 31. august 2018 KL. 02:26

?????? ?????? | 30. august 2018 KL. 10:43

<a href=vulkan.life>? ?????? ???????</a>

?????? ?????? | 30. august 2018 KL. 10:43

<a href=vulkan.life>? ?????? ???????</a>

?????? ?????? | 30. august 2018 KL. 10:43

<a href=vulkan.life>? ?????? ???????</a>

?????? ?????? | 30. august 2018 KL. 10:43

<a href=vulkan.life>? ?????? ???????</a>

coopepleve | 21. januar 2018 KL. 00:44

Direct flac Splitter Joiner is a simple software program utility that allows any particular person with no technical expertise or particular training to affix or cut up sound information (flac or WAV) in addition to carry out basic enhancing, comparable to trimming files or eradicating silence. This software program not simply helps you to be a part of audio or flac files nevertheless it also lets you lower the files. It's possible you'll not need to join flac information just as they're. You may need to come up with your own mix-tape, it's possible you'll wish to use sure parts of a monitor and it's possible you'll wish to concatenate or juxtapose varied tracks in a unique way. All this may be accomplished with the flac Cutter Joiner. It is a free software and the most effective options to make your own mash-ups.

Be part of flac and all different varieties of audio recordsdata into a bigger one with excessive speed for gapless and non-stop playback or sharing. Totally different audio codecs with different bitrates can be joined simply on the same time. It joins various kinds of audio clips into one large file without recompressing and high quality loss. Now you may freely create your party mix and audiobook for continuous uninterrupted playback than fragments with many pauses.

To our approval, flac Cutter Joiner Free can be part of several audio information which had different bitrates. It worked very quick and the becoming a member of process was completed almost immediately. It's no problem to play the newly created audio file by media gamers. We extremely suggest this software program to those who want to hear to at least one large audio file that incorporates all your favourite songs with out pauses.

In case you are questioning the right way to be a part of flac recordsdata without cost, then you definitely would get all the resources you need on this information. There are various situations chances are you'll run into once you would need a very good flac becoming a member of utility. You may need [url]www.magicaudiotools.com/flac-joiner[/url] to merge a list of songs or sound recordsdata and switch them into a single monitor. Chances are you'll want to come up with certain results within the playlist so the tracks or songs do not simply randomly or abruptly cease and the subsequent file begins enjoying. You would possibly need to do this for enjoyable or you could have some professional needs. Regardless of what you want to do and why, you will have an excellent answer to join flacs.

To actually rub salt into the wound, the waveform on the heart of the page is a fixed image that's in no way associated to the audio file you could have loaded - selecting an audio file from the browse function (drag and drop does not work regardless of what it could appear like), makes no distinction.

Click on "Obtain" to obtain the end result flac file when merge successed. flac Audio Recorder - Report excessive-quality music or low-bitrate audio streams instantly into compressed sound information. Marge multiple recordsdata or elements of multiple recordsdata right into a singular file.

This software is much like the flac Cutter Joiner. Because the title implies, it might do each. Also, this software program stands out with its output high quality. flac Splitter features computerized break up modes, split with overlap, break up flac into equal segments and it helps CUE file. Alternatively, flac Joiner features Flexible Sequence Adjusting and silence between tracks is supported.

The inbuilt free flac joiner instrument allows you to create your personal mash-ups by joining audio information and recordings to a single musical file (audio concatenation). For instance, you'll be able to join your separate audiobook chapters into one huge audiobook to prepare your audio books; combine a number of music tracks into one non-cease audio CD; put together jokes by joining fully different sayings of your pals and so on. It is up to you.

This free flac joiner for Mac permits you to compile a listing of audio tracks of various sound high quality or audio output. You may want to edit the standard however if you're just okay with the current output then this tool works steadfast to that impact.

Your watch for a life without interruptions has ended. With the help of the audio joiner, listening to songs turns into easier and seamless. On-line flac joiner lets you hearken to every kind of songs belonging to any format. This joiner works in a manner of mixture. All you must do is find this joiner on-line and then hearken to different format of songs through it. With the help of a joiner, one playlist will appear to be an amazing monitor of track. Expertise leisure at a complete new stage.

urigreegardy | 31. december 2017 KL. 02:02

I know that m4r information are hated amongst audiophiles because of their low high quality audio, and especially since storage and file measurement is of little consequence in immediately's world of multi-gigabyte flash drive music gamers, quick internet, and many inexpensive [url]www.magicaudiotools.com/convert-midi-to-m4r[/url] exterior exhausting drives in extra of 1 terabyte of capability. Choose Add to Library from the File menu or press Command A window will open allowing you to choose a MIDI file. Select the MIDI file you wish to convert to M4R. Press Select within the decrease proper hand side of the window. The file will convert to M4R.

Able MIDI Editor is a music editor for Home windows. It enables you to compose and edit music in MIDI type. The Editor is designed equally to a Piano Roll, i.e. the time axis is located horizontally, and completely different positions on the vertical line correspond to completely different pitches.

Able MIDI Editor's unique function is the flexibility of precise bar-line association. You may adjust bars manually, so that majority of notes do not cross bar lines, and the sound of the piece will not be altered. Particularly, this could be very useful when getting ready information recorded with a MIDI Keyboard for score printing.

We hope you enjoy all the options we've put into our fast Direct MIDI to M4R Converter. Enter a distant file url location of the MIDI file to convert. Obtain (or buy) a file conversion program. Search for a program that particularly mentions "midi to wav" or "midi to m4r".

Sound high quality of converted midi to M4R information is not so good as the unique Midi files. Undecided if it's worth the $29.ninety five price tag (After 30 day free trial.). Use this setting to vary the pace (BpM) of the music. Default worth (a hundred%) means no relative change to the speed, a hundred and fifty% signifies that the transformed file will play 1.5 occasions quicker, and so will final 1.5 time much less.

Nerdrani | 29. december 2017 KL. 19:50

Cute MKV Converter is a straightforward-to-use video converter software. So, I used to be trying this in M2TS and MP4 for PS3, and both instances I tried so as to add the DVD VOB files and it goes during the black bar scan factor, after which it mentioned that the recordsdata were not supported. What is the cope with that? I added them via the DVD button and added the whole Video_TS folder. When I ripped it from DVD Fab , I ripped just the principle film, but ripped both the 2 ch and AC3 audio tracks.

Our Free on-line video converter allow you to convert your video MP4 extension file to AC3 format easy and fast just Upload your MP4 file after which choose AC3 from conversion listing, after the conversion is completed you'll be able to download the transformed audio file instantly or by e mail.

That thread is about the Western Digital Media participant. This implausible system has a MSRP of $129.ninety nine US Dollars but can sometimes be bought for as little as $99.ninety nine and it has all of the playback capabilities of the PS3 however does more in that it has higher subtitle support and can do MKV files and FLAC information and many others.

AC-3 is an audio codec for encompass sound audio files used on DVDs format. The AC-3 compression technique was created by Dolby Labs to be used in a Dolby Digital audio on DVD, Blu-ray and other digital video formats. AC-three stands for Audio Coding three.

Choose the MP4 file that you just wish to convert. Will the audio encoded to AAC maintaining similar channels on the similar bitrate as orriginal AC3 bitrate yield the identical audio? This does convert it from true Dolby digital to AAC. AC3 (Audio Coding) is nothing but Dolby Digital audio codec and the compression for that is lossy as effectively, aside from the Dolby TrueHD. It is the common version which contains up to six channels of audio.

The following guide will present you the way to convert AC3 to AAC audio codec with Wondershare Video Converter Ultimate, and the steps under are very simple to follow. Test it out. Click "Add Files" button to decide on AC3 information and add them to conversion checklist.

Wondershare Video Converter Final ( Video Converter Ultimate for Mac ) is specifically designed to convert any standard video and audio information. You cannot solely change your video & audio files from one format container to a different, but additionally simply change the audio observe of your video files [url]www.audio-transcoder.com/how-to-convert-ac3-files-to-mp4[/url] to different audio tracks. That's to say, you need to use this great program to convert AC3 audio recordsdata to AAC audio information, as well as convert AC3 audio track to AAC audio monitor while holding the video format or changing the video format.

coopepleve | 29. december 2017 KL. 06:13

Straightforward flac Joiner is a component instrument of Visible flac Splitter & Joiner, an software developed by ManiacTools used for splitting and mixing sound files. The inbuilt free flac joiner tool lets you create your own mash-ups by joining audio recordsdata and recordings to a single musical file (audio concatenation). For example, you possibly can be a part of your separate audiobook chapters into one large audiobook to arrange your audio books; mix a number of music tracks into one non-stop audio CD; put together jokes by becoming a member of utterly totally different sayings of your mates and so on. It is up to you.

All in all, flac Joiner is a lightweight device with a narrow focus and a restricted characteristic set but that manages to ship in its area of interest. It helps you merge your flac information and choose the encoder settings that greatest suit your wants without displaying any peculiar conduct.

I can not consider that such an app really exists. Finding such an ideal editor is rare. You may edit your flac information at one place and be part of various files collectively to get a desired musical effect. Nonetheless, the interface is so easy and user friendly that anybody can use it.

Total, Free flac Cutter Joiner is basic on functionality and has a very previous trying interface. The appliance solely supports flac information and the shortage of options lets this utility down. If you want [url]www.magicaudiotools.com/flac-joiner[/url] to work with flacs and no other formats, and need solely primary functionality, Free flac Cutter Joiner might be ok on your needs.

To actually rub salt into the wound, the waveform on the middle of the page is a fixed picture that's under no circumstances related to the audio file you have loaded - choosing an audio file from the browse perform (drag and drop doesn't work despite what it may seem like), makes no difference.

Click "Download" to obtain the outcome flac file when merge successed. flac Audio Recorder - Report high-high quality music or low-bitrate audio streams straight into compressed sound recordsdata. Marge a number of information or parts of a number of information right into a singular file.

The user interface of this system is easy to use as it includes straight-ahead controls and it generates high-high quality output. Users do not have to re-encode flac because it sustains the same quality of the original flac file. Tried another flac Joiners but this one just rocks. I can continuously take pleasure in my favorite songs and audiobook with only a click of a button.

Suppose that you've got an album of your favourite band in a single file and want to get easy access to every tune. Visual Audio Splitter & Joiner is the appropriate device for this. In only a few seconds it'll detect pauses between songs. All you'll want to do is to click on the "Split" button. The flac splitter will ship the lead to nearly no time.

In case you like listening to audio books, this flac joiner is perfect for you. It is extremely easy to operate even when you do not know a factor about audio recordsdata, indexing or flac tags. An internal flac player and Batch flac Joiner mode are already included.

It has the flexibility to affix virtually all audio formats akin to flac, WMA, WAV, AAC, FLAC, OGG, APE, AC3, AIFF, MP2, M4A, CDA, VOX, RA, RAM, TTA and lots of more to flac, WMA, WAV and OGG. On the similar time, altering the bitrates of audio recordsdata for higher performance on your mobile phone, flac player, or different media gadgets is a bit of cake.

MBynckern | 22. november 2017 KL. 11:27

rgdsdvfbgxu hghhgfjkm [url=]www.bfdhgfnggfjn.com[/url] hnjyflh klh

Jan Trojaborg | 25. november 2016 KL. 11:04

Jeg er helt enig med Børge. hver eneste lærer burde med jævne mellemrum have lejlighed til at høre kloge folk som omtalt i artiklen. Det er inspirerende, igangsættende og helt nødvendigt for at følge med og være med til ændre på tingenes til tider nedslående tilstand. DLF´s og KLF´s medlemskurser råder lidt bod på dette. Jeg tror, at vi til Budget 2018 skal arbejde på, at der til hver skole er et foredragsbudget. Der er brug for både om- og eftertanke og tid til at tanke mentalt op.

Børge Hansen | 24. november 2016 KL. 20:58

Ærgerligt at disse oplæg ikke kan opleves af alm.medlemmer. Kritiske og fremadskuende indput bør være tilgængelige for en bredere kreds!