Valgmøde: Skal vi arbejde, til vi dør?

Otte fagforeninger i København er gået sammen med en appel til politikerne om at lave forsøg med 30 timers arbejdsuge i alle forvaltninger. Det er alternativet til sygefravær, nedslidning og tidlig død, siger de i udtalelsen, som du kan læse her.

KV17 | Af: Jan Klint Poulsen 14. november 2017

Kom med til valgmøde torsdag 16. november kl. 19.00 til 21.00. Der er ét punkt på dagsorden: Skal vi arbejde, til vi dør - Forsøg med 30 timers arbejdsuge i København, fra idé til virkelighed.

Vi sørger for politikerne, kaffen og kagen. Du sørger for de gode spørgsmål til kommunalvalgskandidaterne.

Arrangementet afholdes hos HK, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S 


Følgende politiske kommunalvalgskandidater deltager:

1. Jonas Bjørn Jensen, Socialdemokratiet
2. Susanne Møller, Konservativ
3. Danny K. Malkowski, LA
4. Annika Smith, SF
5. Karina Vestergård Madsen, Enhedslisten
6. Søsser Grønnegård, DF
7. Niko Grünfeld, Alternativet 

Fagforeningernes fælles udtalelse:

Vi ønsker forsøg med 30 timers arbejdsuge i Københavns Kommune. Den offentlige sektor er generelt under pres – og især medarbejderne er pressede. Arbejdstempoet er accelereret gennem flere årtiers nedskæringer og målstyrings-tyranni. Stadig flere medarbejdere får arbejdsrelaterede skader, især stress.

Tilbagetrækningsreformen betyder desuden, at også de nedslidte medarbejdere skal fortsætte længere tid på arbejdsmarkedet. Ansatte, der i dag er 45 år, forventes at kunne fortsætte et fuldt arbejdsliv, til de endelig kan få folkepension som 69-årige. De yngre generationer kan se frem til et endnu længere arbejdsliv, hvor især mange lavtuddannede vil dø, før de når pensionsalderen. 

Vi dør af nedslidning og stress før folkepensionen

I den københavnske fagbevægelse mener vi, at vi skal vælge en anden vej - hvor vi både kan styrke det faglige engagement hos de offentlige ansatte, reducere nedslidningen og sikre, at flere overlever.

Her til kommunalvalget tirsdag 21. november opfordrer vi til, at politikerne i Københavns Kommune fra 2018 iværksætter forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld personale- og lønkompensation i alle Københavns Kommunes syv forvaltninger. Formålet er at styrke kvaliteten i kerneopgaven, sikre godt arbejdsmiljø og sænke det arbejdsrelaterede sygefravær markant.

Vi påstår, at det vil give så stor reduktion i sygefraværet, at investeringen vil tjene sig hjem trefoldigt – både målt på sygefravær, højere kvalitet og mindre nedslidning.

Københavns Kommune er landets største arbejdsplads og går foran på mange områder, for eksempel med udvikling af tillidsdagsorden og bæredygtige arbejdsfællesskaber. Nu er tiden kommet til at lave forsøg med nedsat arbejdstid på 30 timer, som samtidig kan give 30-timers stillinger til deltidsarbejdende, vikarer og andre i få timers job, eksempelvis rengøringsmedarbejderne i Københavns Kommune.

Gør som Göteborg – arbejd 30 timer om ugen i ældreplejen

I Göteborg er forsøg allerede i gang. En gruppe ansatte i den kommunale ældrepleje arbejder 30 timer om ugen til fuld løn. Forventningen er, at sygefraværet bliver sænket, og engagementet hos medarbejderne bliver øget. Andre svenske kommuner er i gang med lignende forsøg.

1. maj 1904 var parolen 8 timers arbejde, 8 timers frihed og 8 timers hvile. Det blev kæmpet igennem ved overenskomsterne i 1919. Arbejdstiden er på papiret, men sjældent i virkeligheden, blevet reduceret en smule, og arbejdsmængden er blevet mere intens. Mon ikke det er på tide at prøve noget nyt efter 100 år med plus /minus 40-timers uge?

Med venlig hilsen
LFS, FOA SOSU, FOA / KLS, FOA 1, Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, BUPL Hovedstaden, Københavns Lærerforening, HK Kommunal Hovedstaden.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.