Ufærdigt byggeri presser lærerne på Brønshøj Skole

Et byggeprojekt på Brønshøj Skole har udviklet sig til et stort kaos for skolens mange ansatte. Lærerne har uacceptable arbejds- og spiseforhold. Undervisningen kan i flere tilfælde ikke gennemføres. Elevernes konfliktniveau stiger. Farlige situationer opstår hver dag. KLFnet.dk var med, da KLF-afdelingen holdt møde om de utålelige forhold på skolen.

Arbejdsmiljø | Af: Peter Garde/Video: Jan Klint Poulsen 09. september 2018
Lærerne på Brønshøj Skole er under et maksimalt pres, fordi skolens byggeri endnu ikke er afsluttet efter store forsinkelser. Foto: Jan Klint Poulsen
Lærerne på Brønshøj Skole er under et maksimalt pres, fordi skolens byggeri endnu ikke er afsluttet efter store forsinkelser. Foto: Jan Klint Poulsen

Alt er rod, larm og kaos. Vægge, gulve og lofter står i nogle områder ufærdige. Strømførende kabler ligger på kryds og tværs hen over gulvene. Ledninger hænger ud af væggene. Malerbøtter uden låg står på gange og trapper, lige til at falde i. Elektrisk værktøj ligger her og dér, og en skarpladt sømpistol på 6.-7. klassernes gang kan måske friste til nærmere undersøgelse.

Lærere og elever på Brønshøj Skole lider under et byggeri, der bare ikke vil blive færdigt. Konkurser satte det i stå i perioder. Efter et par års forsinkelser ligner bygningerne stadig byggepladser, og udearealerne tjener som læsse- og arbejdsplads for store BMS-kraner og lastbiler med anhængere. 

Helt galt gik det efter denne sommerferie. Første dag efter ferien blev lærerne sendt hjem, fordi der ikke var vand og sanitet på skolen, og det blev en langtidsholdbar illustration af de uger, der fulgte.

SE VIDEOREPORTAGE FRA SKOLEN

”Nu kan vi ikke mere. Vi er i den grad i knæ. Mange kolleger føler sig desperate og magtesløse, fordi de ikke kan udføre deres opgaver. Jeg oplever dagligt grædende kolleger, som vi er nødt til at sende hjem”, lyder det fra lærernes tillidsrepræsentant og AMR.

Tre toiletter til 120 personer

Personaleområderne var lovet færdige til skoleårets start her i august, men det var de på ingen måde. Det ville de så blive den følgende tirsdag, hed det sig, men det skete heller ikke. Og de midlertidige pavilloner, der havde tjent som personalerum med toiletter, var i gang med at blive revet ned og kørt væk. Deres tilstedeværelse kunne ikke forlænges, for de skulle et andet sted hen. Så nu var der ingen steder, hvor lærerne kunne opholde sig, forberede sig, have materialer, spise eller holde pauser. 

I nødens stund blev alt og alle så placeret i en såkaldt multisal i en af de nye bygninger, hvor lærerne og alt tænkeligt tilbehør kæmper om pladsen. Multi, ja i den grad, kaffemaskiner, computere, bolde, tasker, ekstra sko, jakker, guitarer, computere, papkasser, opslagstavler, plakater og multi multi alt muligt andet på et alt for lille areal. 

Bygningerne ligner en byggeplads, og udearealerne ligger hen eller er optaget af store tunge maskiner. Foto: Peter Garde
Bygningerne ligner en byggeplads, og udearealerne ligger hen eller er optaget af store tunge maskiner. Foto: Peter Garde

Andre ting er der alt for lidt af. Som såkaldt bogløs skole er der rift om kopimaskinerne, men kun den ene har virket. Der er kun tre fungerende toiletter til omkring 70 medarbejdere plus et halvt hundrede håndværkere. I det ene toilet er der ikke noget lys, når (hvis) man lukker døren. Flere lærere har erklæret, at de ikke benytter dem, de holder sig, til de er kommet hjem – det kræver vist efter lov 409 betydelige styringsfærdigheder.  

”Det er præcis det modsatte af, hvad vi lærer eleverne. Vi ved jo godt, hvad et toiletbesøg betyder for ens velvære og koncentration”, konstaterer tillidsrepræsentant Birgitte Pedersen nøgternt.

Et mægtigt brag forskrækker alle

Pludselig lyder der et brag inde i multisalen, og de tilstedeværende lærere, der sidder ved computere eller i små snakkekroge mellem dyngerne af genstande, farer sammen. Hvad er nu det? Det lød som en lille eksplosion. ”Al strømmen er gået”, lyder meldingen fra en kvindestemme, der kommer fra nede bag noget i en krog, der ikke er umiddelbart synligt.

”Det er bare dagligdag her på skolen. Sådan noget sker hver dag, somme tider flere gange. Det er kun et spørgsmål om tid, før der sker en alvorlig ulykke”, siger en bekymret AMR, Niels Korsgaard-Pedersen. 

Skolens pedeller er også udfordret med byggeriets mange luner, der aldrig kommer belejligt. Her skal multisalen ryddes i midten, så et stillads kan bygges for at skifte en sikring. Foto: Jan Klint Poulsen
Skolens pedeller er også udfordret med byggeriets mange luner, der aldrig kommer belejligt. Her skal multisalen ryddes i midten, så et stillads kan bygges for at skifte en sikring. Foto: Jan Klint Poulsen

Nu bliver alle i lokalet bedt om at forlade rummet, og skolens pedeller kommer med dele til et stillads, der skal bygges op. De skal nemlig cirka 8 meter op under loftet, hvor sikringerne befinder sig. Lærere med tasker, mapper, papirer, computere, kaffekrus og frokoster i hænderne søger ud i de tilstødende områder, hvor de muligvis kan fortsætte det, de var i gang med. 

Lærerne bliver syge af arbejdsmiljøet

Det fysiske arbejdsmiljø på skolen stiller lærerne over for så store udfordringer, at dagligt er der lærere der bryder sammen, fordi de ikke er i stand til at gennemføre deres undervisning. Det er så meget op ad bakke at finde et sted at være og at finde nogle materialer, man kan bruge. Læreren i håndværk og design kan ikke gennemføre sine timer, fortæller hun ved KLF-mødet i multisalen, fordi faglokalet ikke kan bruges, og alt materiale er opmagasineret. Ingen kommer hende til hjælp, for der er ingen hjælp. 

En anden fortæller, at hun er en blandt flere lærere, der er brudt sammen, fordi de ikke kan gå nogen steder hen for at få fred. ”Jeg er så glad for jer alle sammen, men jeg kan ikke holde ud at være her”, siger hun fortvivlet ud til kollegerne.

De horrible arbejdsforhold har stået på siden skoleårets start, og de kommer oven på fem år med byggerod og pænt mange kaotiske situationer. TR Birgitte Pedersen:

”Vi bliver presset, når vi ikke kan udføre vores kerneopgave, undervisningen, fordi lokalerne ikke er i orden. Først i dag fem uger inde i skoleåret er smartboardene kommet op, og det er et stort problem, da vi er bogløs skole. Vi har ikke noget køkken eller køleskab. Vandet forsvinder med jævne mellemrum, så i dag har vi fået en palle med vandflasker, der står midt i det hele.”  

Flere af skolens lærere dokumenterer, når håndværkerne efterlader værktøj, der kan være farlige i de forkerte hænder, eller når der bæres tunge jernstænger ned ad trapperne, mens børn færdes på skolen.
Flere af skolens lærere dokumenterer, når håndværkerne efterlader værktøj, der kan være farlige i de forkerte hænder, eller når der bæres tunge jernstænger ned ad trapperne, mens børn færdes på skolen.

”Vi har levet med kulde, træk og skimmelsvamp i den gamle bygning, og vi er blevet holdt hen med tom snak i årevis om snarlig renovering. Nu står vi i en ny bygning, og alligevel tårner problemerne sig op på grund af forsinkelser, fejl og mangler. Og så tillader politikerne sig at tale om sygefravær­ – ja, vi bliver syge af at arbejde i de her forhold!”

Uacceptable forhold

Fra dagens begyndelse så det ellers ud til, at hele skolen måtte lukke i dag, da et tjek angav, at brandalarmen ikke virkede. Men det viste sig, at det kun var den direkte linje fra skolen til alarmcentralen, det var galt med. Så i dag skal kontoret bare selv huske at ringe 112, hvis der opstår brand. Det ophæver dog ikke det problem, de har i en af 1. klasserne, for her kan branddøren ud til det fri ikke åbnes, så hvis der opstår brand inde i garderoben ved indgangsdøren til klassen, så kan eleverne ikke undslippe.

Herovre i de nye bygninger kæmper elever og lærere også med, at solafskærmningen ikke virker, så der er målt 38-39 grader inde i lokalerne. Nu er der sat gardiner op for at afhjælpe, men de hænger allerede skævt og kommer i klemme. Det ser ikke godt ud, og det er bare noget juks. Sidste vinter virkede varmen heller ikke ordentligt, så elever og lærere sad med tykke jakker og vinterudstyr. 

Mange steder på skolen er områder ufærdige og afspærret. Foto: Jan Klint Poulsen
Mange steder på skolen er områder ufærdige og afspærret. Foto: Jan Klint Poulsen

”Forholdene er fuldstændigt uacceptable. Vi har ifølge loven krav på et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor vi kan forberede os og undervise i ordentlige omgivelser. Det er ikke tilfældet nu. Vi kan ikke møde forberedte, og vi kan ikke udøve god klasseledelse. Vi har ingenting, og vores materialer ligger i flyttekasser. Vi går på kompromis hele tiden og finder os i stadigt flere uhyrligheder. Forholdene fjerner fokus fra det pædagogiske. De dræner al energien og gør folk syge”, siger AMR Niels Korsgaard-Pedersen og nævner, at elevernes sikkerhed også er udfordret.

For eksempel er en rude i en dør gået løs, og derfor har man afspærret døren – med den uheldige sideeffekt, at eleverne i to klasser ikke kan slippe ud i tilfælde af brand. Og så er der det med værktøj og de elektriske maskiner, som man kan støde på rundt omkring.

Skolelederen føler med personalet

Skoleleder Mikkel Wiene, der ikke deltog i KLF-mødet, bekræfter over for KLFnet.dk, at det er fuldstændig urimelige arbejdsvilkår, som lærerne bliver budt: 

”Vi arbejder i nogle umulige rammer. Personalet er meget presset. Jeg hører ikke meget fra forældrene, men det jeg hører er, at lærerne er fantastiske til at klare den usædvanlige situation.” 

”Jeg var blevet lovet, at personaleområderne ville være klar og i orden efter sommerferien, men nej. Havde vi bare haft pavillonerne, så kunne vi klare det. Det er personalet, der betaler prisen for en alt for stram planlægning. Hvis vi skal lære noget af det her, er det, at man ikke skal flytte ind i en skolebygning, før den er færdig”, lyder det fra Mikkel Wiene.

Konfliktniveauet stiger

De mange problemer går ikke hen over hovedet på eleverne, der oven i det ringe arbejdsmiljø møder hårdt pressede lærere og pædagoger, TR Birgitte Pedersen:

”Vi mærker det i stigende grad på eleverne. Konfliktniveauet mellem dem er stigende og konflikterne bliver voldsommere og mere fysiske.”

Også skolens elever mærker konsekvensen af det forsinkede byggeri. De har meget få udearealer, og det presser dem sammen på få områder. Foto: Peter Garde
Også skolens elever mærker konsekvensen af det forsinkede byggeri. De har meget få udearealer, og det presser dem sammen på få områder. Foto: Peter Garde

Lærerne mærker blandt andet frustrationerne hos eleverne i 9. klasse. De har tidligere fået at vide, at de ville opleve en fantastisk ny bygning i deres sidste par år på skolen. I dag føler de sig snydt. Man kan mærke, at de er skuffede, og de gider ikke behandle de nye ting med respekt, så der er unødvendige skrammer her og der.  

På samme tid accepteret og uacceptabelt

På spørgsmålet om skolen har kontaktet Arbejdstilsynet, lyder svaret, at de gange man har henvendt sig, er der givet dispensationer for de fleste gener, fordi byggeriet er i gang. Enkelte konkrete punkter som fx at afskærme et stillads har givet påbud, men det generelle arbejdsmiljø er stort set accepteret i byggefasen.

Ved KLF-mødet på Brønshøj Skole deltog KLF-formand Lars Sørensen og Bente Grønbæk Bruun fra KLFs sekretariat. De var noget rystede. ”Det her er uacceptabelt”, var Lars Sørensens umiddelbare kommentar.

Fra venstre: KLF-formand Lars Sørensen, AMR Niels Korsgaard-Pedersen og TR Birgitte Pedersen. Foto: Peter Garde
Fra venstre: KLF-formand Lars Sørensen, AMR Niels Korsgaard-Pedersen og TR Birgitte Pedersen. Foto: Peter Garde

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Joe Hansen | 29. oktober 2018 KL. 11:38

Siden skolen blev et flagskib for "Reformen" har det psykiske arbejdsmiljø været helt i bund. Det kan KLF ikke være uvidende om.

Thomas Roy | 11. september 2018 KL. 08:48

Tænker at Arbejdstilsynet må kigge forbi - snarest med fokus på de ansatte og eleverne - ikke byggepladsen! Altså samspillet imellem de to.