TR-MØDE: ”Denne gang er KL gået ind på sporet”

Der blev spidset ører og noteret grundigt på skriveblokkene, da de københavnske tillidsrepræsentanter i sidste uge var samlet til en gennemgang af den nye arbejdstidsaftale mellem Lærernes Centralorganisation, LC, og Kommunernes Landsforening, KL.

Nyhed | Af: Jan Klint Poulsen 26. august 2020
Gordon Ørskov Madsen fra DLF's hovedstyrelse gæstede de københavnske tillidsrepræsentanter i sidste uge for at gennemgå den nye arbejdstidsaftale og svare på spørgsmål. Foto: Jan Klint Poulsen
Gordon Ørskov Madsen fra DLF's hovedstyrelse gæstede de københavnske tillidsrepræsentanter i sidste uge for at gennemgå den nye arbejdstidsaftale og svare på spørgsmål. Foto: Jan Klint Poulsen

Det var hovedstyrelsesmedlem og formand for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, der udlagde teksten fra arbejdstidsaftalen, da omkring 80 københavnske tillidsrepræsentanter var samlet i Bings på Vesterbrogade torsdag eftermiddag.

På lange stolerækker med coronabehørig afstand og med ansigterne vendt mod scenen fik tillidsrepræsentanterne en gennemgang af forhandlingsforløbets lange vej fra overenskomstsforhandlingerne i 2018 og frem til for få uger siden, hvor de sidste kommaer og et endeligt punktum blev sat i den aftale, som medlemmerne af Danmarks Lærerforening frem til 1. september skal stemme om.

”Der har reelt ikke været forhandlet om arbejdstid med lærerne siden 2013. Der har været tilløb til det i 2015 og 2018, men det har kun været møder, men egentlige forhandlinger har vi ikke haft,” indledte Gordon Ørskov Madsen sit oplæg.

”Denne gang er KL gået ind på sporet og har for første gang været interesseret i at indgå en lærerarbejdstidsaftale under de her forhandlinger. Derfor står vi nu med en reel arbejdstidsaftale og Lov 409 bliver dermed fjernet. Det er i sig selv rigtig vigtigt,” betonede han.

Gordon Ørskov Madsen fremhævede, at arbejdstidsaftalen kan være med til at sætte skolerne, lærerne og lederne fri fra nuværende bindinger.

”Hvis man lokalt kan blive enige om rammerne, er det en stor fordel, og det lægger aftalen også op til. Men der er nu en aftale med bindende regler, der gælder i alle kommuner og på alle skoler.” 

Gordon Ørskov Madsen udlagde aftalen, som en aftale med mange gode muligheder for forbedringer af lærernes arbejdstid i samspil med de lokale aftaler ude i kommunerne. 

”Det er en aftale, der rent faktisk vil kunne forbedre vores arbejdsvilkår i hverdagen. Det er ikke bare noget, vi tror, det er rent faktisk noget, vi kan se, fungerer på skoler, der har indført det her.”

Flere scenarier med ny aftale?

Efter en gennemgang af aftalens elementer fik tilhørerne mulighed for at stille spørgsmål til Gordon Ørskov Madsen.

Blandt skeptikerne af den nye arbejdstidsaftale var lærer og bestyrelsesmedlem i KLF, Kjell Nilsson, der var den første ved mikrofonen.

Ifølge Kjell Nilsson er aftaleteksten for løst formuleret, blandt andet fordi den ikke indeholder tid på opgaverne. I sit spørgsmål til Gordon Ørskov Madsen oplistede han tre scenarier, som ifølge ham kunne være realistiske med den nye arbejdstidsaftale:

”Hvis vi ser to - tre år ud i fremtiden med denne her aftale, så kan vi være endt i en situation, hvor der ikke længere er sammenhæng mellem undervisningstimer og forberedelse, og at aftalen har gjort forholdene ringere ude på skolerne. Vi kan også have en oplevelse af, at alt bare er status quo, eller vi kan ende med, at vi lykkes godt med aftalen, og får bedre rammer for vores arbejde. Alle tre scenarier er vel mulige med denne her aftale?”

Også TR fra Blågård Skole, Johan Elkjær, var kritisk. Han spurgte til Kommunernes Landsforenings motivation for at indgå en aftale:

”Får KL ikke bare slået søm i her ved det faktum, at der ingen sammenhæng er mellem forberedelse og undervisning, andet end hvad kommunerne vil give?” 

Gordon Ørskov Madsen svarede, at man med aftalen ikke har fået økonomi, der kan anvendes i kommunen til den enkelte læreres undervisning og forberedelse. Han lagde ikke skjul på, at han gerne havde ønsket det i en aftale.

”Jeg vil meget gerne have denne her aftale og kombinere den med den slags resursebinding, men det er bare ikke det, der er vores valg lige nu. Så vi må spørge os selv: Vurderer vi, at det her rent faktisk kan bruges som en løftestang? En aftale, der tilstrækkeligt sikkert og med tilstrækkelig overbevisning og gennemslagskraft kan bruges til at løfte lærernes arbejdsvilkår i dagligdagen?”

Gordon Ørskov Madsen afviste samtidigt udsigterne for en snarlig resursebindende aftale:

”Det er ikke muligt, som det ser ud nu at aftale med KL en faktor mellem undervisning og forberedelse eller et maksimalt undervisningstimetal. Det er heller ikke muligt at lave resursebindende puljer, der sikrer en vis mængde forberedelse. Det ér ikke en mulighed,” fastslog han. ”Det har vi prøvet. Det lykkedes ikke.”

Arbejdstidsaftalen blev gennemgået og kommenteret af Gordon Ørskov Madsen, mens der blev ivrigt noteret på skriveblokkene undervejs i salen. Foto: Jan Klint Poulsen.
Arbejdstidsaftalen blev gennemgået og kommenteret af Gordon Ørskov Madsen, mens der blev ivrigt noteret på skriveblokkene undervejs i salen. Foto: Jan Klint Poulsen.

Ifølge Gordon Ørskov Madsen betyder det, at udsigterne til at få en arbejdstidsaftale med KL, hvor der er tid på forberedelse, ligger længere ude i fremtiden. Derfor vurderer han, at den nuværende aftale er den bedste aftale, lærerne kan få. Og han tilføjede: ”Ovenikøbet en rigtig god aftale!”

En anden tillidsrepræsentant spurgte til de tilfælde, hvor skoleleder og TR så forskelligt på forholdene på skolen og ikke kunne blive enige i deres tilbagemeldinger til kommunen, som aftalen kræver som en del af samarbejdssporet. 

Her svarede Gordon Ørskov Madsen, at det naturligvis er bedst, hvis man er enig, men alternativt må man skrive begge udlægninger i samme tilbagemelding. ”Det er en mulighed.”

En anden blandt tillidsfolkene var bekymret for fagforeningens rolle med den nye aftale, men Gordon Ørskov Madsen vurderer, at arbejdstidsaftalen netop kan give en styrkelse af fagforeningen:

”Hvis TR har kollegernes opbakning, så har det en stor vægt i samarbejdet med ledelsen. Så kollektivet vil stå stærkere og dermed også fagforeningen i denne aftale. Vi skal væk fra, at den enkelte står alene.” 

Om afstemningen

Medlemmerne af Danmarks Lærerforening kan stemme Ja eller nej til aftalen frem til 1. september. Klik her for at gå til afstemningen. 

Se din arbejdsplads stemmeprocent her.

I forbindelse med afstemningen har Københavns Lærerforening udskrevet en konkurrence, hvor skoler med høj stemmeprocent kan vinde præmier. Læs mere her.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.