Tillidsrepræsentanten, en helt central person for foreningens arbejde.

Ligesom en typisk lærer i København er presset på tid og på en rimelig balance mellem opgaver og ressourcer, er det også tilfældet for de tillidsvalgte. I en undersøgelse gennemført af Danmarks Lærerforeningen i januar 2015, hvor TR beskriver de oplevede vilkår for arbejdet, er det kun 60 % der ’i nogen’ eller ’i høj grad’ oplever, at der er den nødvendige tid til TR arbejdet.

Synspunkt | Af: Lars Sørensen 03. juni 2015

I en situation, hvor vores arbejdstid ikke længere er reguleret ved en aftale, er der mere end nogensinde brug for et velfungerende TR-system. Det er tillidsrepræsentanten, der er talsperson for medarbejderne, og som diskuterer ledelsesprioriteringer og indgår aftaler om lokale forhold med lederen.

I Københavns Lærerforening har vi en udbygget uddannelse af de tillidsvalgte – såvel TR som suppleant – og det er en stor styrke for det lokale arbejde. Disse to kan sammen udfordre og diskutere ledelsesbeslutninger, arbejde for at væsentlige forhold forelægges og diskuteres med arbejdspladsens ansatte, støtte arbejdet i den lokale KLF-afdeling og være brobygger mellem KLF centralt og arbejdspladsen.

Det er også TR, der i MED-udvalget og i TRIO i samarbejde med leder og arbejdsmiljørepræsentant kan medvirke til, at arbejdspladsen er præget af at ’medarbejderne kan løse kerneopgaven i høj faglig kvalitet’ (citat fra MED-aftalen i København), og at vi som ansatte har et sundt arbejdsmiljø.

Ligesom en typisk lærer i København er presset på tid og på en rimelig balance mellem opgaver og ressourcer, er det også tilfældet for de tillidsvalgte. I en undersøgelse gennemført af Danmarks Lærerforeningen i januar 2015, hvor TR beskriver de oplevede vilkår for arbejdet, er det kun 60 % der ’i nogen’ eller ’i høj grad’ oplever, at der er den nødvendige tid til TR arbejdet.

Af andre og rigtigt væsentlige pointer fra undersøgelsen skal det nævnes, at TR oplever sig støttet af såvel KLF og DLF, at langt de fleste oplever, at de som TR’ere har et godt samarbejde med ledelsen og ligeledes vurderer, at der er et godt samarbejde i det lokale MED-udvalg.

Hvis vi skal efterleve MED aftalens ordlyd om en attraktiv arbejdsplads, demokratisk involvering og en professionel uenighedskultur, har vi brug for TR’ere, der har den nødvendige tid til arbejdet, og her er der desværre fortsat noget at arbejde med. I DLF’s undersøgelse blandt de københavnske TR’ere, er det desværre kun 53 %, der svarer ja til, at de genopstiller til TR posten ved næste valg, og her har vi som forening et stort arbejde i at sikre, at TR’erne ikke forlader posten på grund af rammebetingelserne! 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.