Tag ansvar for skolerne

"Det forekommer os meget underligt, at især Socialdemokraterne ikke vil være med til at løfte opgaven," skriver de Radikale i et debatindlæg som svar på borgmester Pia Allerslev (V) og Jonas Bjørn Jensens (S) kritik af de Radikales forslag om lokalaftale i København.

Debat | Af: Anna Mee Allerslev m.fl. 09. marts 2016

Debatindlæg af Anna Mee Allerslev, politisk leder i København, Tommy Petersen, gruppeformand og medlem af børne- og ungeudvalget og Henrik Nord, børne- og ungeordfører. Alle medlem af Radikale. Debatindlægget er en reaktion på et andet debatindlæg af borgmester Pia Allerslev (V) og Jonas Bjørn Jensen (S) som kan læses her.

Nogle gange glemmer politikerne, hvem de er sat i verden for, nemlig borgerne. I stedet kommer man hurtigt til at repræsentere systemet og bureaukratiet, hvis man ikke passer meget på. Vi er bange for, at det er sket for børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) og børne- og ungeordfører Jonas Bjørn (S) i sagen om den nye lokalaftale i København. Det er en farlig vej den nye duo tager, når man nægter at lytte til argumenter fra både kollegaer, medarbejdere og organisationer. Selvfølgelig må man være politisk uenige om, hvordan man får en god folkeskole. Den debat tager vi meget gerne med Socialdemokraterne og Venstre. Men det er desværre ikke det ærinde, Pia Allerslev og Jonas Bjørn er ude i her. I stedet tyr de til politisk mudderkastning og faktuelle fordrejninger. Men situatinen er alt for alvorlig - og emnet alt for vigtigt - til at slå politisk plat på denne sag.

Radikale har gennem de sidste par år været meget konsekvent i vores prioritering af folkeskolen. Vi har gentagende gange prioriteret børnene, skolerne og lærerne. Både i forbindelse med de årlige effektiviseringer, internt i det politiske udvalg, overførelsesforhandlinger og ikke mindst budgetforhandlingerne. Det kan derfor ikke komme bag på Pia Allerslev og Jonas Bjørn, hvor vi står.  Alligevel er vores to kollegaer åbenbart så pressede, at de føler sig kaldet til at fremture med et usagligt personangreb, frem for at forholde sig til substansen. Det er synd. For substansen er jo afgørende her.

Radikales ønske er at få en lokalaftale i København, der sikrer ordentlige rammer for byens skoler, lærere og ledelse. Målet er at undervisningen bliver så god som overhoved mulig inden for den lovmæssige ramme. I øvrigt lige som 61 andre kommuner, der siden 2013 har vedtaget forskellige former for lokalaftaler, der netop skal sikre dette formål. Og uagtet vores kollegaers påstande, kræver det kun et blik på tallene og to lyttende øre at vide, at der er brug for en ny lokalaftale i København. Både fordi vi har ansvaret for at løse konkrete problemer på visse skoler, men i høj grad også fordi situationen er alvorlig. Uanset, hvordan man prøver at italesætte situationen, kommer vi ikke uden om, at mange lærere ikke føler sig hørt og inddraget, at sygefraværet og trivslen er bekymrende, og at resultaterne langt fra er tilfredsstillende alle steder i København lige nu. Lærerne er den vigtigste ressource for folkeskolen, og vi kan ikke længere sidde de meget tydelige faresignaler fra både forvaltningens egne tal og KLF overhørig. Det er jo vores politiske pligt og ansvar at sikre både rette rammer og ressourcer til folkeskolen.

Folkeskolen er hjerteblod for os, og vi mener, at det er afgørende, at den københavnske folkeskole er den bedste skole, Danmark kan tilbyde. Vi har nogle af verdens dygtigste lærere, og en økonomisk formåen som andre kommuner kun kan drømme om.  Samtidig er vi en børnerig kommune i vækst. Vi har ingen undskyldninger for ikke at stræbe efter - og sikre - bedst mulige vilkår for folkeskolen og de københavnske elever. Og her er vi nødt til at tage lærernes og KLFs problemer og bekymringer alvorligt. 

Der er desuden ingen diskrepans mellem det Radikale siger i København, og det vi mener i KL. KLs holdning er jo den, at det er kommunernes ret og ansvar at skabe de lokale rammer, der giver den bedste folkeskole lokalt. KL anbefaler, at kommunerne ikke binder ressourcerne, men ønsker ikke at forhindre kommunernes legitime ønske om en lokalaftale, hvis et flertal ønsker det. Radikales forslag er derfor helt i tråd med KLs holdning og i øvrigt inden for rammerne af den aftale KL og DLF indgik sidste sommer. Vi forstår derfor ikke, hvorfor Socialdemokraterne og Venstre dæmoniserer, at vi ønsker at give friheden tilbage til skolerne. Vi stiller jo kun det forslag, fordi det er et problem i København, at man har valgt at kræve hundrede procent tilstedeværelse og dermed faktisk begrænse skolernes frihed i det såkaldte forståelsespapir. 

Det forekommer os meget underligt, at især Socialdemokraterne ikke vil være med til at løfte opgaven. I blandt andet Århus Kommune har man på tværs af partier - med Venstre og Socialdemokraterne i spidsen - vedtaget en lokalaftale, der sikrer netop det, Radikale nu ønsker i København. Øget fleksibilitet, inddragelse og samarbejde. Kom nu kære kolleger. Lad os  diskutere substans og skolernes fremtid i stedet for at drille hinanden. Det klæder ingen.Radikale er fortsat klar til samarbejde. Vi har et ægte ønske om en god diskussion og et samarbejde med alle, der vil skabe bedre forhold for folkeskolen i København. Også dem vi er uenige med. Men vi stopper ikke kampen for både flere økonomiske ressourcer og bedre administrative rammer til skolerne, lærere og ledere. Vi vil ikke trynes til tavshed. Det er børnene, det handler om. Det er Københavns fremtid.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.