Sygefravær og fyringer på stribe

Forvaltningen og skolelederne finder det bekvemt at afskedige lærere, i stedet for at bruge resurser på at få dem tilbage på arbejde.

Synspunkt | Af: Jamal Bakhteyar 03. november 2014

Siden sommer er lærernes sygefravær øget på mange skoler. Det skyldes bl.a. manglende tid til opgaverne, stressende arbejdsmiljø, manglende arbejdspladser, men i høj grad også ledelsens håndtering af situationen. Der er alt for mange langtidssygemeldt lærere og børnehaveklasseledere. På nogle skoler er fraværet helt oppe på 25-30 %. Pengene til vikardækning er tæt på at være brugt op, inden skoleårets første halvdel er slut. Manglende vikardækning belaster teamet og stresser dem, der er på arbejde, endnu mere. Tilsyn med naboklassen, mens man underviser i egen klasse, eller vikardækning på et tidspunkt hvor man selv skulle have forberedt sig, er meget stressende arbejdsvilkår. Ledelsen skal træde til og finde holdbare løsninger, i stedet for at overlade vikardækning til teamet.

Men det er værre end det

På klfnet.dk kan man læse artiklen om lærere der modtager sindetskrivelser, som fører til afskedigelser grundet sygefravær. Afskedigelserne sker på anbefaling af skolelederen. Hvor er ledelsen og forvaltningens ansvar for deres egne medarbejdere? Hvor er Københavns Kommunes politik om fastholdelse af medarbejderne? Forvaltningen lægger ansvaret over på skolelederen, som skal mindske sygefraværet på deres skole.

Forvaltningen og skolelederne finder det bekvemt at afskedige lærere, i stedet for at bruge resurser på at få dem tilbage på arbejde. Omsorgssamtaler er første trin i en proces, hvor medarbejdere føler sig truet med fyring, hvis de ikke makker ret med en hurtig raskmelding.

Et andet tegn på, at kommunens fastholdelsespolitik har spillet fallit, er alle de københavnske lærere og ledere, der har valgt at gå på tidlig pension eller har forladt København som arbejdsplads i år - langt flere end tidligere.

Inden sommer lagde forvaltningen vægt på, at MED-strukturen ville komme til at fungere som tillidsskabende element på skolerne. Intentionen var, at medarbejderne skal inddrages og høres før beslutninger bliver vedtaget på skolen. Men erfaringer med MED-systemet er skuffende: Der er mange eksempler på, at pressede ledere undlader at inddrage medarbejderne i vigtige beslutninger. Det giver dårligt arbejdsklima, mangel på tillid og stigende sygefravær.

Bestyrelserne i KLF og Skolelederforeningen i København havde førhen en tradition for at holde fælles møder. Forskellige emner blev diskuteret og strategi dannet til at finde fælles løsninger. Nu er der gået mere end et år siden sidste møde. De to foreninger burde holde møder sammen jævnligt for at holde hinanden orienteret i en svær tid og finde fælles løsninger. Vi er i samme båd!

Forvaltningen, skolelederne og KLF har over for medarbejderne/medlemmerne et fælles ansvar for, at der på den enkelte skole er samarbejde og tillid mellem ledelse og ansatte. Det er afgørende for, at vi som ansatte kan løfte kerneopgaven og give god undervisning til alle elever. Dette kan ikke vente med en evaluering af skolereformen og Lov 409 eller Trivselsundersøgelsen til foråret. Som det ser ud nu vil vi have tabt alt for mange gode kolleger, inden vi nået dertil.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.