Specialskolerne skal pludselig spare millioner af kroner i år

Et merforbrug i Børne- og Ungdomsforvaltningen rammer i første omgang de københavnske specialskoler og specialklasserækker, der tilsammen skal spare 8,2 millioner kroner i de resterende måneder af 2019.

Nyhed | Af: Jan Klint Poulsen 28. august 2019
Specialskolerne rammes af besparelser, der kan ramme kvaliteten af det skoletilbud byens børn og unge får. Arkivfoto: Jan Klint Poulsen
Specialskolerne rammes af besparelser, der kan ramme kvaliteten af det skoletilbud byens børn og unge får. Arkivfoto: Jan Klint Poulsen

Flere elever i den almene folkeskole og en markant større andel af specialskoleelever presser økonomien i Børne- og Ungdomsforvaltningen. De øgede udgifter betyder nemlig, at skolerne bruger flere penge, end man har budgetteret med. Det rammer nu de københavnske specialskoler.

BU-udvalget på Københavns Rådhus vedtog 14. august, at besparelserne blandt andet skal hentes på ledelse og administration på specialskolerne, mens 4,9 millioner kr. skal findes i den almindelige drift af specialskolerne og i specialklasserækkerne samt 0,8 millioner kr. på dagtilbud. Samtidigt går almenområdet fri af foreløbige besparelser, selvom Børne- og Ungdomsforvaltningen havde lagt op til ekstraordinære besparelser på samlet 30 millioner kroner.

De voldsomme besparelser, der nu rammer specialskolerne, skal ses i lyset af en stor stigning i antallet af elever på specialskolerne, som for andet år i træk presser skolernes økonomi udover det budgetterede, vurderer Inge Thomsen, næstformand i Københavns Lærerforening. 

”Det er helt urimeligt, at skolerne midt i skoleåret skal stå med så voldsomme ekstraordinære besparelser. Skolerne har lagt et budget inden skoleårets start, som de skal overholde, så er det jo uholdbart, at forvaltningen kommer og tager nogle af de midler, som man holder skole for,” siger Inge Thomsen.

LÆS OGSÅ: Vellykket inklusion kræver tilstrækkelige ressourcer

”Det er en dybt problematisk måde at forvalte skolerne på. Mange af skolerne risikerer at stå tilbage med stort underskud. Så skal skolerne enten optage flere elever eller afskedige noget personale. Det bliver en forringelse, som rammer eleverne i sidste ende.”

Find pengene i den store fælleskasse

Inge Thomsen mener, det er er glædeligt, at flere og flere forældre vælger den københavnske folkeskole til, men når udgifterne til de mange nye elever skal dækkes, bør pengene i stedet tages fra den store kommunekasse: 

”Pengene skal findes i den store fælleskasse i stedet for at sende regningen for det stigende antal elever til børne- og ungeområdet. Det er et fælles problem. Det er tydeligt, at hele området er underfinansieret – i de sidste to år, har man skullet spare ekstraordinært, og det er uholdbart.”

Blandt de skoler, der rammes hårdest af besparelserne, er Skolen i Charlottegården og Frejaskolen. Førstnævnte skole skal i alt spare 1.2 millioner kroner i indeværende kalenderår, mens Frejaskolen skal spare ca. 800.000 kr.+ 415.000 for Frejaskolens afdeling i Valbyparken. Det er især kategori 3-specialskolerne, for elever med ADHD og autisme, der mærker de pludselige besparelser. Her vil forvaltningen samlet hente 3 millioner kroner af de i alt 8,2 millioner kroner.

FAKTA: 

Kategori 3 skoler er specialskoler for elever med normalbegavelse, men med forskellige funktionsnedsættelser inden for autismespektret og ADHD.

Blandt de skoler, der skal spare* mest er: 

Skolen i Charlottegården 1.202.136 kr.

Frejaskolen 822.878 kr. + 415.753 for afdelingen i Valbyparken kr.

Skolen i Peder Vedels Gade 478.863 kr.

Frederiksgårds Skole 456.646 kr.

Engskolen 423.565 kr.

Uddannelsescenter UiU 394.443 kr.

Øresundsskolen 375.672 kr.

Fensmarkskolen 336.332 kr.

Strandparkskolen 317.467 kr.

Heerup Skole 308.738 kr.

Kirkebjerg Skole 297.695 kr.

Lundehusskolen 205.222 kr.

Skolen Ved Sundet 174.581 kr.

Kildevældskolen 148.822 kr.

*Fra forvaltningens (BUF) oversigt over besparelser på specialskoler og specialklasserækker. Beløbet er opgjort i besparelser for enhed (samlet).

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.  

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Torben Fleckner | 29. august 2019 KL. 13:28

Kære Annie. Det er jo rigtigt nok. Men er det ikke lige netop den udvikling, der skal ændres. Der er, efter min mening, brug for mere og bedre velfærd - ikke mindre!

Annie Nielsen | 29. august 2019 KL. 10:01

Det er ikke særlig godt for de unge mennesker det går ud over. Men der spares jo alle steder i offentligt regi også vores gamle der sidder på plejehjem vores syge der ikke får hjælp nok.