Skoleidrætten i København halter efter med ny struktur

En varslet omorganisering af skoleidrætten har efter et år stadigvæk ikke set dagens lys, og tålmodigheden hos de københavnske idrætslærere, der ikke føler sig inddraget i processen, er ved at være tyndslidt. ”Det er frustrerende, at forvaltningen ikke vil bruge den viden og de resurser, der er,” siger formanden for Dansk Skoleidræt i København og efterlyser, at lærerne også bliver hørt.

Nyhed | Af: Jan Klint Poulsen 28. januar 2020
Kim Darving er sammen med idrætslærerne i Dansk Skoleidræt frustreret over den manglende inddragelse i forvaltningens planer om en omorganisering af skoleidrætten i København. Foto: Jan Klint Poulsen
Kim Darving er sammen med idrætslærerne i Dansk Skoleidræt frustreret over den manglende inddragelse i forvaltningens planer om en omorganisering af skoleidrætten i København. Foto: Jan Klint Poulsen

Kim Darving er formand for Dansk Skoleidræt København, der organiserer de lærere, som varetager de tværgående idrætsaktiviteter for folkeskolerne i byen. I februar sidste år modtog han en mail fra forvaltningen, hvor han blev han bedt om at udsætte organisationens repræsentantskabsmøde.

Beskeden var, at der ikke kunne meldes noget ud om resurser, timer eller opgaver for det kommende skoleår, fordi forvaltningen planlagde: ”… andre måder at organisere idrætsområdet på … ”.

Hos den lokale kreds af Dansk Skoleidræt plejer man at holde repræsentantskabsmøde en gang om året. Her arrangerer og planlægger de idrætsarrangementer på tværs af byen. Omkring 35 lærere fra 15 forskellige skoler er fordelt i ti udvalg, der står for både fodbold-, floorball-, basket- og håndboldstævner, plus orienteringsløb og svømmestævner på tværs af de københavnske folkeskoler. En ordning, der mindst går tilbage til 1972.  

Manglende inddragelse

Det kom derfor som en overraskelse for de københavnske idrætslærere, at forvaltningen ud af det blå varslede en omorganisering af skoleidrætten uden overhovedet at inddrage Dansk Skoleidræt København.

Efter flere forsøg på at få konkrete svar fra forvaltningen om den annoncerede omorganisering skrev Kim Darving og en række idrætslærere i begyndelsen af marts på vegne af Københavns Kommuneskoles Idrætslærerforening til Børne- og Ungdomsudvalget. I brevet udtrykte de deres bekymring for den manglende inddragelse. De skrev blandt andet:

”Vi, idrætslærere, synes det er meget besynderligt, ja faktisk uacceptabelt at vi på ingen måde, inden en omorganisering, bliver inddraget eller spurgt om vores erfaringer.”

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) svarede den 28. marts, og her løftede han for første gang sløret for nogle af forvaltningens tanker om en kommende omorganisering:

”Ved at samle de økonomiske og menneskelige ressourcer på idrætsskolerne og ved at styrke samarbejdet med blandt andre klubber, foreninger og jer (idrætslærerne red.) kan vi blive endnu bedre til at favne bredt. Ved at rykke idrætten tættere på praksis, understøtte skolernes knowhow og ekspertise, styrke vidensdeling og netværk, tror vi på, at vi kan skærpe kvaliteten af de tværgående idrætstilbud til gavn for alle Københavns børn”.

I brevet roser Jesper Christensen de københavnske idrætslærere og kalder dem for en ”… stor og uvurderlig ressource for skoleidrætten i Københavns Kommune.”

Afslutningsvis skriver borgmesteren:

”Det er selvfølgelig beklageligt, at processen for denne omorganisering har trukket ud, og jeg kan forstå jeres frustrationer omkring den uafklarede situation. Overordnet forestiller vi os, at der vil være en glidende overgang i omorganiseringen hen over det kommende skoleår. Der bliver afholdt indledende møder med idrætsskolerne (de to københavnske idrætsprofilskoler red.) i indeværende uge, hvorefter I vil blive kontaktet af Søren Hegnby fra Fagligt Center med henblik på at inddrage jer i processen.”.

Hvad borgmesteren tilsyneladende ikke ved på daværende tidspunkt, er, at Kim Darving og idrætslærerne i Dansk Skoleidræt København dagen inden har fået en anden besked fra forvaltningen i en mail: 

”… indholdet af denne struktur er desværre ikke faldet på plads endnu, og når ikke at blive klar til næste skoleår.” 

Samtidigt beder forvaltningen idrætslærerne om ”at tage en tørn mere …” i de samme udvalg som blev nedsat på repræsentantskabsmødet i 2018. Det vil ifølge forvaltningen give: ”god tid til at (forvaltningen kan red.) lave en god struktur og den bedste løsning for alle parter”.

Et enkelt møde 

Trods den usikre fremtid for skoleidrætten og idrætslærerne indvilliger de fleste lærere i at fortsætte et år mere på samme betingelser. I mellemtiden er Søren Hegnby gået på pension, og Morten Østergaard, der er områdeleder for Indre by/Østerbro har overtaget opgaven med omorganiseringen. 

Han skriver første gang til Kim Darving den 10. april 2019, og trods forskellige forsøg på at få etableret et møde, hvor begge parter kan, lykkedes det først at mødes 21. juni sidste år. Mødet varede en time.

På mødet, men også i flere mails og i brevet fra borgmesteren fremgår det, at ideen med omorganisering er, at opgaven med at organisere skoleidrætten skal flyttes til de to københavnske idrætsprofilskoler Nørre Fælled Skole og Bellahøj Skole.

Kim Darving er udover sin rolle i Dansk Skoleidræt også lærer på Skolen på Strandboulevarden. Foto: Jan Klint Poulsen
Kim Darving er udover sin rolle i Dansk Skoleidræt også lærer på Skolen på Strandboulevarden. Foto: Jan Klint Poulsen

Ifølge Kim Darvings eget skriftlige referat fra mødet giver Morten Østergaard udtryk for, at en omorganisering ikke er et udtryk for en utilfredshed med det eksisterende ”set up”. Det skal heller ikke ses som en spareøvelse, men man vil gerne have mere idræt for de samme penge. Morten Østergaard fortæller ifølge Kim Darving, at det er forvaltningens ønske, at klubber og foreninger skal bidrage mere, end de gør nu.

KLFnet.dk har forsøgt at få Morten Østergaard til at kommentere Kim Darvings udlægning af mødet, men det har han ikke ønsket.

KLFnet.dk kan derfor ikke få be- eller afkræftet, om omorganiseringen alene er en strukturel ændring eller om, det er et led i en besparelse. I et svar fra forvaltningen til Alternativets medlem af Borgerrepræsentationen, Niko Grünfeld, skriver forvaltningen, at omorganiseringen sker som en del af effektiviseringerne af administrationen (i Børne- og Ungdomsforvaltningen red.).

Stadigvæk ingen konkrete planer

Forvaltningen meddeler i flere mails, at man ikke ser nogen hindring for, at Dansk Skoleidræt København holder repræsentantskabsmøde. Men hos Dansk Skoleidræt København har man undladt at afvikle mødet under de nuværende omstændigheder, hvor idrætslærerne ikke ved, hvad de eventuelt risikerer at melde sig til og under hvilke omstændigheder. 

”Der er flere idrætslærere, der siger, at hvis vilkårene skal besværliggøres eller ikke bliver anerkendt, så vil de ikke være med mere,” siger Kim Darving.

Efter næsten et år og kun et enkelt orienteringsmøde, hvor Kim Darving var den eneste, der var inviteret, er der endnu ikke fremlagt konkrete planer for organiseringen af skoleidrætten i København, som lærerne i Dansk Skoleidræt København kan forholde sig til. Idrætslærerne er heller ikke blevet inddraget som lovet mange gange i mails og i borgmesterens brev. Et brev fra Københavns Kommuneskoles Idrætslærerforening, der blev sendt til Børne- og Ungdomsudvalget i december, er fortsat ubesvaret.

For Dansk Skoleidræt København betyder det, at der indtil videre heller ikke kan indkaldes til repræsentantskabsmøde i indeværende år, for Kim Darving frygter, at ingen af lærerne vil påtage sig opgaver med den by-dækkende skoleidræt i det kommende skoleår, når man ikke ved, hvad man lader sig vælge til, og forvaltningen ikke melder en klar plan ud, man kan tage stilling til. Dermed risikerer de københavnske skolelever at blive snydt for den faste tradition, hvor klasserne mødes på tværs af bydelene for at dyrke idræt og motion.

”Vi synes, det er helt vildt dårligt forvaltningsarbejde. Forvaltningen bryster sig jo af MED-aftalen, der handler om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar, men i denne her sammenhæng er det svært at få øje på. Det kan jeg på ingen måde se, at vi er blevet inviteret ind i. Og nu har det varet et år. Jeg synes faktisk, det er utilstedeligt,” siger Kim Darving.

”Nærmest en katastrofe”

På Københavns Rådhus har sagen om skoleidrætten også givet rejste øjenbryn hos politikere i Børne- og Ungdomsudvalget. Alternativets Niko Grünfeld kalder det ”nærmest en katastrofe”, at idrætslærerne ikke er involveret i drøftelserne. Efter idrætslærernes brev til udvalget i december, har han stillet skriftlige spørgsmål til forvaltningen. 

”Det er åbenlyst, at der er noget, der er gået helt skævt. Derfor vil jeg også spørge ind til det igen, for at få fakta og få aktindsigt i, hvad der foregår. Det, jeg er bekymret for, er, at det her bliver en spareøvelse, at det bliver kørt ud på et sidespor, hvor man ikke inddrager de relevante faglærere. Så ender det med, at vi stille og roligt bruger salamimetoden og skærer ned på området,” siger Niko Grünfeld, der ikke mener, at der er truffet politisk beslutning om en effektivisering på området. Han vil derfor have undersøgt, hvor beslutningen om en omorganisering kommer fra.

”Umiddelbart får jeg det indtryk, at der ikke er noget politisk ejerskab til sagen. Der er ikke nogen politisk beslutning, og det betyder jo så, at forvaltningen træffer nogle beslutninger - måske sammen med borgmesteren. Det skal vi have lavet om på. Det kræver politisk opbakning i udvalget, derfor vil jeg løfte sagen politisk,” siger han og tilføjer:

”Lad os få en politisk beslutning på det her, så må vi arbejde ud fra det. Vi kan jo ikke have noget, der er så væsentlig en del af folkeskolen som idræt, der ikke er prioriteret i København,” siger Niko Grünfeld, der også bakkes op af Venstres Jens-Kristian Lütken: 

”Jeg synes, det virker meget underligt, at forvaltningen giver sig i kast med det her. Uden at der umiddelbart er et politisk mandat,” siger Jens-Kristian Lütken.

”Det er besynderligt, at forvaltningen skal bruge så lang tid på noget, mens lærerne står og afventer og ikke rigtigt ved, hvad forvaltningen vil gøre ved deres område. Det synes jeg sådan set ikke, man kan være bekendt.” 

Han vil derfor sammen med Niko Grünfeld tage initiativ til, at der kommer en politisk drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget om, hvad man vil med skoleidrætten i København. Jens-Kristian Lütken fastslår samtidigt, at Venstre ikke bakker op om besparelser på idrætsområdet i København.

Forvaltningen: ”Vi er stadigvæk i gang …”

KLFnet.dk har forsøgt at få et interview med en ansvarlig i forvaltningen herunder områdechef Morten Østergaard og med borgmester Jesper Christensen, men ingen har ønsket at medvirke. I et skriftligt svar til redaktionen skriver centerchef for Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Birgitte Lund Flansmose, til KLFnet.dk:

”Vi er stadig i gang med at afklare de organisatoriske rammer for den fremtidige tilrettelæggelse af idrætsaktiviteter og -stævner i København. Det er derfor for tidligt at sige noget om de nærmere detaljer, men vi vil inddrage alle relevante parter, så hurtigt, som det er muligt.”

Seneste nyt er, at Kim Darving er inviteret til møde i forvaltningen den 4. februar – igen som eneste repræsentant for idrætslærerne. Mødet er denne gang også med centerchef Birgitte Lund Flansmose, fuldmægtig Marie Louise Møller og områdechef Morten Østergaard.

KLFnet.dk har set al mail- og brevkorrespondance mellem forvaltningen og formanden for Dansk Skoleidræt København, samt set brev og svar til Børne- og Ungdomsudvalget og forvaltningssvaret til Niko Grünfeld. Redaktionen er også bekendt med et notat, der er udarbejdet i Fagligt Center om skoleidræt og svømning fra 21. januar 2020. Her kan man læse, at: 

”Forvaltningen er løbende i dialog med Dansk Skoleidræt, herunder om organisationens usikkerhed omkring den uafklarede situation, og forvaltningen beklager den langstrakte proces”.

OM DANSK SKOLEIDRÆT

Dansk Skoleidræt København er en kreds under Dansk Skoleidræt, der er en privat organisation med 15 kredse i Danmark.

Som den eneste af de 15 kredse har Københavns Kommune kollektivt indmeldt samtlige folkeskoler, der dermed har adgang til at deltage i de arrangementer, som Dansk Skoleidræt arrangerer. Ordningen har eksisteret siden 1972 eller tidligere.

Dansk Skoleidræt startede som organisation i 1946 efter svensk forbillede.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Mikkel Lassen | 30. januar 2020 KL. 20:20

Der skal vel ikke den store diskursanalytiker til at finde ud af hvad en "effektivisering på området" betyder (sparerunde). Utrolig dårlig forvaltningsarbejde og arrogance ikke at gå i dialog med KKI, og bare køre deres eget løb. Og så endda uden et muligt politiks mandat. Det mindste der kan gøres er da en åbenhed omkring processen og tage de nødvendige møder med de relevante parter. I stedet for at køre sololøb. Tingene kan da måske godt gøres bedre - men så inddrag dog dem som arbejder med de relevante problemstillinger, og har den organisatoriske og faglige viden på området. TAK!.

Kjell Nilsson | 30. januar 2020 KL. 00:36

Alle os almindelige idrætslærere er dybt afhængige af det store arbejde, som vores aktive kollegaer i Idrætslærerforeningen gør for udviklingen af vores arbejde for eleverne i folkeskolen. Tak til jer alle.

Mit ønske for både idræts- og svømmeundervisningen er, at den fortsat skal være en fuldstændig integreret og sammenhængende del af det pædagogiske, didaktiske og relationelle samvær mellem lærere og elever i folkeskolen. Nej tak til at udskille idræts- og svømmeundervisning til private aktører. Undervisningen i folkeskolens fagrække skal ske i et samlet hele.

Vibeke Kriegbaum | 29. januar 2020 KL. 22:28

Jeg kan også kun bakke op om Marias meget velskrevne indlæg.

Det er simpelthen for dårligt og lugter lidt af baghåndsaftaler uden MED -inddragelse som Kbh kommune efter sigende bryster sig af.

Spændende, hvad det hele ender med. Jeg har været med i mere end 10 år i atletikudvalget og Orienteringsudvalget og har svært ved at se at foreningerne og Idrætsskolerne kan løfte den opgave uden lærernes erfaringer.

Christian Søe | 29. januar 2020 KL. 00:10

Jeg har været medlem af KKIs bestyrelse og atletik udvalget fra den gang faginspektøreme hed Heinrich Sell og Jette Smidt.

Alt den viden og ekspertise ødelægger I bare med jeres tavshed i over et år. I sættet lærernes ledere ud af spillet uden at sætte noget andet i stedet. Det er for ringe.

Jeg tilslutter mig 100 procent Maria Iben Sell-Petersen meget velskrevede kommentar.

Maria Iben Sell-Petersen | 28. januar 2020 KL. 19:50

Som aktivt medlem af selv samme Dansk Skoleidræt Københavns bestyrelse, aktiv i to udvalg og iøvrigt helt almindelig lærer i en af kommunens folkeskoler, gør det mig rigtig vred og frustreret, at jeg og mine medkompagnoner skal holdes som gidsel i et politisk drama i så lang tid. Vi er alle super engagerede mennesker, der gennem mange år har oparbejdet rigtig fine kompetencer til at kunne organisere, planlægge og gennemføre et hav af fede idrætsstævner for vores skolebørn i alle aldre. Vi networker med et endnu større hav af gode folk fra forskellige idrætsforeninger i og uden for Københavns Kommune for at kunne løfte kvaliteten af vores stævner. Uden dem kunne vi slet ikke give vores skolebørn en indsigt i den sportsverden, der også findes i både deres egen kommune og andre kommuner. Vi er i en symbiose med hinanden, da vi er afhængige af hinandens kontakter og kompetencer. Vi er tæt på børnene i hverdagen, og foreningerne vil gerne have kontakten til vores børn uden for skoletiden.


Skal der omorganiseres i et ellers velfungerende system, må man mindst bruge tid på at sætte sig ind i, hvad der rent faktisk sker. Det kræver mange besøg ude på stævnepladserne for at få den nødvendige indsigt i, hvad der faktisk gøres og hvad der kan være behov for af fornyelse. Man kan ikke tale sig til al forståelse. Man må ud og være en del af miljøet. Så, kom og vær med os og mærk den fantastiske stemning, når stævnerne finder sted og kom og vær med, når det hele skal planlægges af super dygtige og engagerede ildsjæle, der bare giver det bedste de har af sig selv for at glæde skolebørnene i Københavns Kommune.


Nu er der allerede gang i planlægningen af det nye skoleår ude hos skolelederne og derfor er det også nu, at de aktive medlemmer i Dansk Skoleidræt Københavns bestyrelse skal melde ud til deres respektive skoleledere, hvorvidt de stadig vil være en del af planlægningen og gennemførelsen af det kommende skoleårs idrætsstævner. Det er en umulig opgave, idet ingen ved noget som helst på nuværende tidspunkt. Denne usikkerhed kræver en tålmodighed ikke bare hos medlemmerne, men også hos skolelederne, der kommer til at stå med en usikkerhed omkring den faktiske bemanding for det kommende skoleår. Derfor risikerer vi, at nogle skoleledere ikke vil bakke op om fritagelsen af den enkelte medarbejders timer til opgaverne i Dansk Skoleidræt København og så dør en masse af vores skolestævner, idet vi ganske enkelt ikke kan skaffe kompetente folk til opgaverne.


Så, kære venner, meld klart ud, så vi kan få ro i maverne og give os mulighed for at kende vores fremtid på den korte baneVenlig hilsen


Maria Iben Sell-Petersen

Lergravsparkens Skole

Dansk Skoleidræt København