Rungende tavshed

Skolelederne og politikerne i BR København er tavse. Samtykker I?

Synspunkt | Af: Eva Stemann 21. marts 2013

Skoleledernes formand i DLF,  Anders Balle, har på kongressen i Danmarks Lærerforening erkendt, at mulighederne for at udøve ledelse via A08 ikke har været udnyttet tilstrækkeligt af lederne  –  hvorfor støtter han så KL´s og regeringens krav om at øge ledelsesrummet?

I København har skolelederne været tavse. Det er jer, der skal udøve ledelse efter en evt. konflikt, som lærerne ikke ønsker.

Hvordan bliver arbejdspresset for jer, hvis I ikke har rammer at lede ud fra?

Hvordan forestiller I jer at skulle lede i dialog med personalet, når der fra KL´s side er ønske om at afskaffe Pædagogisk Råd?  

Er det muligt og formålstjenligt at skulle tilrettelægge arbejdet for hver enkelt medarbejder uden rammer?

Har I tiden til det? Og får I mulighed for at stå i spidsen for en skoleudvikling, som personalet føler ejerskab for og glæde ved?

Hvorfor står I ikke åbent vagt om kommunens værdigrundlag, der bygger på respekt, ligeværd, dialog og tillid, når jeres medarbejdere mistænkeliggøres?

Jeg overværede et møde i Borgerrepræsentationen  14. marts, hvor KL´s fremfærd overfor lærerne var til debat. Også her var det beskæmmende at opleve tavshed og noget, der mindede om ligegyldighed fra især de regeringsbærende politiske partier.

Selv om Københavns Kommune er en del af KL, burde politikerne alligevel kunne forholde sig til den forhandlingstilgang, KL har anvendt, men det ville de ikke!

På skolerne fokuserer vi i undervisningen på værdier som medbestemmelse, demokrati, tillid, dialog, respekt og en ordentlig tone  –  disse værdier går hånd i hånd med de faglige kompetencer, eleverne skal udvikle.

Det er absurd at opleve tavsheden fra ledere og politikere, som burde være rollemodeller og flagskibe for os andre.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.