Rod med ansættelsesbreve og lønninger til lærerne

KLF har i dag givet Koncernservice 15 dage til at rette op på over 400 manglende ansættelsesbreve til nyansatte lærere i København. Et stort antal lærere mangler også korrekte lønudbetalinger. ”Der er tale om klare overenskomstbrud fra BUF’s side,” siger Ivan Jespersen, sekretariatschef i Københavns Lærerforening.

KLF | Af: Jan Klint Poulsen 06. september 2016

Et rekordstort antal lærere har efter sommerferien fået ansættelse i København. KLF vurderer, at mellem 500-600 lærere er nyansat på byens folkeskoler. Ifølge sekretariatschef i KLF, Ivan Jespersen, er det et meget højt antal lærere, der på én gang får ansættelse i København. 

”Normalt er der et par hundrede nyansættelser, så der er tale om en mangedobling,” vurderer han.

Det store ansættelsespres har sendt Koncernservice (KS), der blandt andet står for lønudbetalinger og ansættelsesbreve, på overarbejde. Forvaltningens medarbejdere kan ikke følge med de indberetninger, som skolerne indsender. Ivan Jespersen forklarer, at KLF har fået oplyst, at mange af skolerne har indsendt oplysninger til KS alt for sent, hvilket har skabt et yderligere pres. 

Ifølge ansættelsesbevisaftalen skal en nyansat have sit ansættelsesbrev ved stillingens indtrædelse. Det fremgår af de generelle bestemmelser om arbejdsgiverens pligter, der i en tillægsbemærkning lemper kravet med en formulering om, at parterne skal tilstræbe at ansættelsesbrevet er modtaget ved tiltrædelsen. Dog skal det i alle tilfælde være den ansatte i hænde senest en måned efter ansættelse. Nu – en måned efter første arbejdsdag – er der flere end 400 lærere, der stadig mangler et ansættelsesbrev.

KLF har derfor på et møde med KS i dag meddelt, at forholdene omkring ansættelsesbreve skal være bragt i orden inden 15 dage, ellers vil lærerforeningen bringe sagen videre i det arbejdsretlige system.

Problemer med korrekt lønudbetaling

Mødet med KS kom også til at handle om et stort antal fejl i lønudbetalingerne til lærerne. KS vurderede ifølge Ivan Jespersen, at omkring 520 lærere mangler tillæg på deres lønseddel. De mange tillæg vil blive anvist snarest muligt, lyder meldingen – formentlig inden udgangen af september, lovede KS repræsentanterne fra KLF.

Herudover vurderer KLF, at der kan være andre fejl som eksempelvis manglende undervisningstillæg, men også at flere lærere har fejl i deres lønudbetalinger, fordi skolerne ikke inden august har indberettet tallene til KS. Det betyder væsentlige beløb for nogle lærere. KS har meddelt, at der i særlige tilfælde kan tilbydes, at beløbet udbetales acconto.

Ivan Jespersen understreger, at det ikke kun er småbeløb, der ikke er anvist korrekt:

”For den enkelte kan det betyde rigtig meget – der er efterhånden mange penge, der ligger i noget, der er ud over grundlønnen. Så det er væsentlige fejl, vi taler om, og det skal der rettes op på hurtigst muligt”.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.