Radikale: Børneområdet slipper formentlig for besparelse på 120 millioner

Under weekendens budgetseminar fik Børne- og Ungdomsudvalget fremlagt områdets økonomi. Her viste det sig, at den besparelse på 120 millioner kroner, som skulle findes på området til kommunens interne budgetforhandlinger for 2017, allerede er klaret med budgettet for i år.

Nyhed | Af: Jennifer Jensen 29. februar 2016

120 millioner kroner skal Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune i år aflevere til kommunens interne budgetforhandlinger – penge, som derefter forhandles på plads mellem kommunens politikere, og som der derfor ikke er nogen garanti for, at børne- og ungdomsområdet får godt af igen.

Men i weekenden fremlagde BUF forvaltningens økonomi for Børne- og Ungdomsudvalget, og her kom det frem, at tidligere besparelser fra særligt budgettet for 2016 skaber så store besparelser i 2017 også, at de 120 millioner til budgetforhandlingspuljen allerede er fundet, forklarer den radikale gruppeformand i borgerrepræsentationen, Tommy Petersen. Faktisk var der en besparelse på 143 millioner i 2017.

Det har fået ham til at melde ud, at han finder det ’højest sandsynligt’, at området slipper for at finde yderligere besparelser.

”Besparelserne skyldes en række lidt hårde beslutninger, vi tidligere har truffet – eksempelvis fremtidens fritidsreform og tosprogsbesparelserne. Det er mange små håndtag, vi har skruet på, som tilsammen gør, at vi nu med ret stor sandsynlighed kan slippe for at finde yderligere besparelser til den interne budgetforhandling,” siger han til klfnet.dk og tilføjer:

”Vi har selvfølgelig stadig regeringens omprioriteringsbidrag, som der skal findes penge til, men som det ser ud nu, skal de andre politikere virkelig komme med en forklaring, hvis de insisterer på, at området skal spare yderligere til det interne omstillingsbidrag i kommunen.”

KLF: Glædeligt, MEN…

I Københavns Lærerforening modtog næstformand Lars Sørensen meldingen med glæde – men det er alligevel på ingen måde uden skår:

”Det er glædeligt, at vi måske kan slippe for store besparelser på budgettet for 2017, men det skyldes, at der i tidligere år er blevet skåret ekstra meget. Især budget ’16 kommer til at ramme os hårdt fra august, hvor indsatsen med tosprogede lærere forsvinder helt – svarende til 20 lærerårsværk – mens tilskuddet til dansk som andetsprog reduceres, ressourcerne til profilskolerne forvinder, og der i gennemsnit bliver sparet det, som svarer til 1,5 lærer på hver skole,” siger Lars Sørensen og tilføjer, at der stadig er regeringens omprioriteringsbidrag og en forventning om besparelser igen fra 2018, som gør, at han ikke udelukkende er glad for Tommy Petersens udmelding. 

Han peger desuden på, at kommunens ekstrabevilling til UU-vejledning af de ikke-uddannelsesparate unge udløber ved udgangen af 2016. Han håber derfor, politikerne vil bruge en del af den luft, der er i budgettet, til at videreføre bevillingen.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.