Politiske prioriteringer i 2017

"Virkeligheden på skolerne med inklusion, integration, for lidt tid til at løse opgaverne i relation til undervisningen og et lærerkorps, der gang på gang råber op om efter- og videreuddannelse, synes langt fra rådhusets prioriteringer".

Synspunkt | Af: Jamal Bakhteyar 12. januar 2017

København er en by i vækst. Omkring 1.000 borgere flytter til byen hver måned, og det giver både udfordringer og mulighed for fornyelser. Flere nye borgere betyder flere skattekroner i kommunekassen. Det kræver en kvalificeret prioritering, hvis ikke pengene skal klattes væk. Prioriteringer kræver kendskab til detaljer og realiteter.

På skoleområdet har politikerne kendskabet og indsigten til gode. Når børne- og ungdomsborgmesteren og udvalgspolitikerne kommer på skolebesøg, får de en rundvisning i flotte eller nedslidte lokaler, deltager i undervisningen eller observerer nogle børn i gang med aktiviteter. På den måde danner de sig et øjebliksbillede af skolens hverdag. Men de har sjældent tid til at sidde sammen med personalet på skolen og diskutere de reelle pædagogiske udfordringer.

2017 er kommunalt valgår. Politikerne opfinder projekter, der skal sikre et genvalg. Mange af de projekter, som satses på lige nu er pudsigt nok synlige og håndgribelige projekter: bro- og vejforbedringer, skolebyggerier, cykelstier osv. På skoleområdet satses der massivt på en ny digital læringsplatform. Et projekt, som samlet set kommer til at koste mange penge.

Virkeligheden på skolerne med inklusion, integration, for lidt tid til at løse opgaverne i relation til undervisningen og et lærerkorps, der gang på gang råber op om efter- og videreuddannelse, synes langt fra rådhusets prioriteringer.

Tag fx to-voksenordning i undervisningen, der er lovet af politikerne flere gange, men som i realiteten er svært at finde praktiseret på skolerne. Hvorfor prioriterer man ikke det højt? I stedet prioriteres projekter med faglige fyrtårne, målstyring og synlig læring. Det er helt forkert!

I næste uge udsendes KLFs medlemsundersøgelse om inklusion. Hensigten er at bruge resultaterne fra undersøgelsen til at synliggøre over for politikerne og forvaltningen, hvordan resurser bedre kan prioriteres på skolerne.

Kære medlem, jeg håber, du vil tage dig tid til at svare på undersøgelsen, så KLF kan arbejde på at forbedre forholdene ude på skolerne.

Jeg håber og ønsker, at det bliver et godt år for de københavnske elever og lærere.

Godt nytår.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.