Områdemøder klæder både TR og bestyrelse på

Fire gange årligt mødes tillidsrepræsentanterne fra hvert af de fem skoleområder og specialskoler med repræsentanter fra KLF’s bestyrelse. Her bliver der delt erfaringer og frustrationer, som styrker arbejdet på skolerne og i foreningen.

KLF | Af: Jennifer Jensen 08. december 2015

”Hvordan har I gjort med 6. ferieuge? For vi skal til at diskutere det med ledelsen igen, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at kunne argumentere med, hvordan andre skoler gør det, for oplægget er, at det helst ikke skal afholdes.”

Spørgsmålet bliver stillet en torsdag eftermiddag, hvor en række tillidsrepræsentanter og suppleanter fra området Valby, Vesterbro og Kgs. Enghave er samlet til områdemøde med Janne Riise Hansen, Jamal Bakhteyar og Thomas Roy Larsen fra Københavns Lærerforenings bestyrelse.

Der bliver straks budt ind med oplevelser fra egne forhandlinger om ferieugen. Nogle bliver helt snydt for den, andre har en vikar ansat stort set kun til at dække det ind – men det generelle billede er, at det er svært at få lov til at holde den ferie, man har krav på.

Snakken går med info fra bestyrelsen og skolernes input. Der bliver talt om alt fra arbejdstidsregistrering, løntjek og opgaveoversigter, til besparelser, renovering og tolærerordninger. At sygefraværet er et stort problem kan alle nikke genkendende til, og det samme gælder ved den store udfordring med lærerflugt fra kommunen.

”Der er rigtig mange, der stopper, og det er virkelig svært at rekruttere nye. Vi får måske fire ansøgninger, men selv når vi holder samtaler med de få, vi får, finder de et andet job, før vi kan nå at ansætte en af dem,” fortæller en tillidsrepræsentant, og resten nikker dystert.

Sparringen er guld værd

Sammenlignet med fælles-TR-møderne, hvor 150 TR’ere og suppleanter deltager, er der rigtig god plads til at spørge og blive hørt på de mindre områdemøder. Foto: Jennifer Jensen
Sammenlignet med fælles-TR-møderne, hvor 150 TR’ere og suppleanter deltager, er der rigtig god plads til at spørge og blive hørt på de mindre områdemøder. Foto: Jennifer Jensen

I 3,5 time er tillidsrepræsentanter og suppleanter samlet med de tre bestyrelsesmedlemmer for at udveksle erfaringer på tværs af områdets skoler. Det giver en gennemsigtighed skolerne imellem og en sparring, som betyder rigtig meget, fortæller Line Hultengren, som er TR på Tove Ditlevsens Skole.

”Jeg har været TR i snart to år, og især som ny var det virkelig fint at kunne prøve sine udfordringer af på de andre og høre, at andre oplever det samme eller har et forslag til en løsning, de selv har benyttet. Det er guld værd,” siger hun og tilføjer:

”Det er også godt at bestyrelsen kan afklare, hvad der sker lige nu – og hvorfor det sker. De har en indsigt, vi bare ikke kan nå at sætte os ind i på samme måde.”

Pia Marcher er TR på Ålholm Skole. Hun sætter også pris på den sparring, områdemøderne giver mulighed for.

”Det giver et godt overblik over området, og man bliver inspireret, når andre skolers TR’ere fortæller, at de gør tingene på en anden måde. Måske vil det også være en god ide ved os. På den måde bliver man klogere og inspireret til nye løsninger på de frustrationer, vi – trods vores forskelligheder – deler,” siger hun.

Pia Marcher er samtidig område-TR. Det vil sige, at hun har kontakten til forvaltningens områdechef Kate Obeid. Cirka kvartalsvis opsætter hun et møde med områdechefen og områdets TR’ere, hvor der kan udveksles gensidig information og bekymringer.

”På den måde får områdechefen et indblik i, hvad der sker ved os ’nede på gulvet’, imens TR’erne oplever, at der bliver lyttet til dem. På den måde er der et vigtigt bindeled imellem det politiske niveau, bestyrelsen og os på skolerne.”

Plads til kritik af ledere, forvaltning – og bestyrelse

På møderne bliver der blandt andet talt om forskellige udfordringer med de lokale ledere og forvaltningen. Men der er også plads til at komme med kritik af bestyrelsen, når der er behov for det.

For eksempel lyder der på dette møde en utilfredshed med det store fælles TR-møde, der blev afholdt på Peder Lykke Skolen i november. Bestyrelsesmedlemmerne lytter og noterer, så det kan blive delt med resten af bestyrelsen. Og det er netop én af områdemødets styrker, at der er plads til, at alle kan blive hørt, forklarer bestyrelsesmedlem Thomas Roy Larsen.

”På de store møder med alle 150 TR’ere og suppleanter kan vi ikke nå at få et billede af, hvad der sker på de mange forskellige skoler, og de kan heller ikke alle sammen komme til orde. Derfor er det vigtigt, at vi holder områdemøderne, så de kan få en direkte kommunikationsvej til os,” siger han og tilføjer:

”TR’erne bruger det også til at kommentere på vores arbejde, hvis der er noget, de er utilfredse med. Det er godt, at der er mulighed for at fortælle det, når der er noget, de ikke mener, vi gør godt nok.”

Tovejs-kommunikation gavner alle

Bestyrelseskollega Jamal Bakhteyar er enig. Han kalder møderne for en rigtig vigtig mulighed for at få et ordentligt kendskab til, hvad der sker på områdets skoler.

”Man kan kalde det effektiv tovejs-kommunikation, hvor vi melder ting ud fra bestyrelsen til skolerne gennem TR’erne, mens de melder tilbage med, hvad der foregår på skolerne. På den måde får alle et godt indblik i, hvad der foregår – for TR’erne ved heller ikke altid, hvad der sker på naboskolen. En fællesopsamling hjælper alle,” siger han.

Det er også smart, hvis der er sat gang i noget fælles på alle skolerne, som man ellers skulle kontakte hver enkelt TR med individuelt, påpeger han. For eksempel bliver der på dagens TR-møde spurgt ind til, hvor langt hver skole er med Danmarks Lærerforenings evalueringsskema af OK15’s 15 punkter, samt hvordan det går med stemmeprocenten til hovedstyrelsesvalget. Opsamlinger, det ellers ville tage lang tid at få fra alle, bliver på den måde klaret med en runde ved bordet. 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.