Ny aftale fører 67 millioner kroner tilbage til skoleområdet

Der er blevet brugt færre penge i 2018, end Københavns Kommune havde regnet med, og det kommer især specialområdet til gode, der blandt andet får penge til flere pladser. Og så får to skoler eftergivet en del af deres gæld.

Nyhed | Af: Hanne Hellisen 28. marts 2019

Specialområdet i København kan se frem til et tiltrængt løft med millioner til både lokaler og inklusionsindsatser. Det sker, efter politikerne på Københavns Rådhus er blevet enige om fordelingen af knap 800 millioner kroner.

Det er penge, der ikke er blevet brugt i forbindelse med budgettet for 2018, eller som kommer fra forskellige merindtægter, for eksempel i forbindelse med salg af ejendomme. 67 millioner kroner ryger direkte tilbage til skoleområdet, derudover går pengene til blandt andet at hjælpe udsatte borgere, renovering af Bellahøj Svømmestadion og en ekstra anlægsbevilling til den nye skole ved Sluseholmen. 

Millioner til børn med særlige behov

Andelen af børn, som bliver visiteret til specialtilbud, er vokset gennem de senere år, og der er brug for både flere pladser og hænder på specialskoleområdet. Blandt andet er antallet af nye indstillinger til specialundervisning i Københavns Kommune steget fra 424 børn i skoleåret 2015/16 til 561 børn i 2017/18. Politikerne er derfor blevet enige om at tildele specialområdet 21,8 millioner i 2019 til at dække de øgede udgifter.

Flere børn kræver imidlertid også mere plads, og frem mod 2024 bliver der sat 19,2 millioner kroner af til leje af pavilloner ved Kirsebærhaven Skole og ved Skolen i Charlottegården.

Politikerne er dog også enige om, at stigningen i børn, der sendes i specialtilbud, på sigt skal minimeres. Der er derfor øremærket 17,5 millioner til at styrke den eksisterende inklusionsindsats for børn med særlige behov i skoler og dagtilbud.

Færre børn skal i specialtilbud

De penge skal blandet andet gå til at ansætte flere inklusionspædagoger på skolerne, styrke ressourcecentrene, styrke specialsupporten til lærere og pædagoger, bedre klasserumsledelse og ved at bruge de fleksible tilbud endnu bedre som fx BUF-flex. På sigt skal disse indsatser nedbringe andelen af børn, der visiteres til specialtilbud.

”Alle børn fortjener et godt dagtilbud eller skoletilbud. Også de børn, som har behov for en særlig pædagogisk eller undervisningsmæssig indsats. Den store stigning i antallet af børn med diagnoser og særlige behov lægger et stort pres på både vores specialskoler og vores almene skoler. Derfor er det vigtigt, at vi nu investerer i indsatsen, så skolerne står godt rustet til arbejdet med specialundervisning og inklusion i de kommende år”, siger Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) i en pressemeddelelse.

I aftaleteksten understreger politikerne desuden, at Børne- og Ungdomsforvaltningen ved budget 2020 skal fremlægge en langsigtet investeringsplan, der kan knække væksten i andelen af børn, der har behov for specialtilbud.

Politikerne ser også gerne, at Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen fremlægger en ny budgetmodel for folkeskoleområdet forud for forhandlingerne om næste års budget. Det sker på baggrund af, at flere og flere forældre vælger folkeskolen til, og det giver en uventet stigning i elevtallet.

Penge til gæld og nybyggeri

Lundehusskolen og Blågårds Skole står til at modtage 6,6 millioner, så de kan få nedbragt en betydelig del af deres gæld. 

Derudover er der sat ekstra penge af over de næste fire år til leje af midlertidige pavilloner og finansiering af den nye skole på Sluseholmen, der efter planen skal være færdigbygget i 2024, men som starter op med børnehaveklasser fra næste skoleår.

Sådan fordeler pengene sig på skoleområdet

21,8 mio. kr. i 2019 til at finansiere merudgifter som følge af det stigende antal børn med behov for et specialtilbud.

17,5 mio. kr. i 2019 til indsatser, der på sigt kan bremse andelen, der visiteres til specialtilbud.

19,2 mio. kr. i 2019-2024 til leje af pavilloner til specialundervisning ved Kirsebærhaven Skole og ved Skolen i Charlottegården.

6,6 mio. kr. i 2019 til frigivelse af gæld på Lundehusskolen og Blågårds Skole.

1,5 mio. kr. i 2019 til planlægning af nyt projekt for helhedsrenovering på Guldberg Skole 

 0,8 mio. kr. i 2019 til workshops i digital dannelse for udskolingsklasser.

I alt 67,4 millioner.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance står bag aftalen. Alternativet og Enhedslisten er ikke med.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

LesFula | 19. januar 2020 KL. 00:20

Priligy 60 Mg Prix <a href=cialibuy.com>Cialis</a&gt; Acheter Du Xenical Sans Ordonnance

KelKern | 17. januar 2020 KL. 09:39

Does Amoxicillin Retain Water Controindicazioni Uso Cialis Next Day Pills Com Viagra Online Canada <a href=cialibuy.com>cialis without a doctor's prescription</a> Cialis Professional 20 Mg Germany