Mod til at leve ordentligt

Tre skoler i Valby arbejder sammen i et forebyggende dannelsesprojekt ’MOT’ for udskolingselever. ’Mod’ er nøgleordet, for et modigt menneske tager vare på sig selv og andre.

Skole | Af: Peter Garde 08. juni 2015
MOT-logo: ’Vis mod – tag egne valg!’
MOT-logo: ’Vis mod – tag egne valg!’

’Mot’ er det norske ord for mod, og ’MOT’ er et pædagogisk holdningsmæssigt projekt, der blev skabt af eliteidrætsfolk i Norge for 18 år siden.

”Det handler om at give de store elever nogle redskaber til at tage fælles ansvar for eksempel for, at alle i en klasse har det godt. Først var jeg lidt skeptisk, det er jeg ikke mere,” siger Rebecca Kjær Bauch, der er lærer på Lykkebo Skole. Hun er certificeret MOT-instruktør og har lige haft to MOT-moduler med elever fra Hanssted Skole.

Tre Valby-skoler arbejder sammen i MOT-projektet, Lykkebo, Hanssted og Kirsebærhaven, og instruktørerne underviser ikke på deres egen skole, kun på naboskolerne.

”MOT er udelukkende en forebyggende indsats, derfor har vi ikke vores egne elever, hvis eventuelle problematikker vi kender. MOT-instruktøren er en udefrakommende person, der ser de unge med nye øjne,” fortæller Rebecca. Hun har sammen med sin pædagogiske leder været på et tre dages kursus for at blive certificeret som MOT-instruktør.

Vigtige livsværdier

MOT arbejder især med tre kerneværdier. De unge skal lære at have mod til at sige ja eller nej og modstå gruppepres. De skal lære at have mod til at drage omsorg for andre og inkludere dem i fællesskabet. Og de skal lære at have mod til at have drømme for fremtiden.

MOT-programmet sigter på at støtte unge i en positiv identitetsskabelse ved at gøre dem bevidste om deres egen rolle og deres eget ansvar for dem selv og for et fællesskab. Det skal der mod til at påtage sig og deraf navnet på hele projektet – ’MOT’. Man skal have mod til at have mål og drømme på kort og på langt sigt, og man skal have mod til at gå hele vejen for at nå dem.

En af MOT’s initiativtagere, nordmanden Atle Vårvik der er tidligere olympisk mester i hurtigløb på isskøjter, har fortalt, at det der blandt andet inspirerede ham til at sætte MOT i gang var, at han som ung håbefuld sportsmand var blevet mødt med en opmuntrende snak og et klap på skulderen af en amerikansk OL-mester. Den episode understregede for ham, hvor vigtigt det er at forstærke det positive i mødet med andre mennesker og inddrage alle i fællesskabet.

Derfor er det også nødvendigt at gøre unge bevidste om, hvad de vil og lære dem at sige ja og nej til det, der er rigtigt for dem. Hertil hører at styrke dem, så de kan modstå negativt gruppepres – en proces der underminerer den enkeltes mål og vejen til et godt liv.

Det der karakteriserer dem, det går ilde, er netop, at de ikke har været en del af et positivt fællesskab. MOT arbejder derfor også med at lære unge at have mod til at vise omsorg for andre og inddrage dem. Rebecca har selv en skrækhistorie fra sin egen skoletid, hvor en klassekammerat jævnligt blev udsat for, at hans stol, bord og taske blev sat udenfor på gangen.

”Det må have været forfærdeligt for ham. Men vi ved jo, at sådan noget sker, og MOT’s ærinde er at forebygge det – at lære de unge at stå imod gruppepres.”

Fem MOT-moduler om året

Rebecca Kjær Bauch er lærer på Lykkebo Skole og certificeret MOT-instruktør.
Rebecca Kjær Bauch er lærer på Lykkebo Skole og certificeret MOT-instruktør.

Det treårige MOT-forløb begynder sædvanligvis i 7. klasse, og instruktøren følger klassen til og med 9. klasse, men da det er første MOT-år i Valby, har Rebecca Kjær Bauch fået tildelt to 8. klasser fra Hanssted Skole, og de første moduler er gået godt.

”Jeg skal følge de to klasser i to år. Hvert år har de fem MOT-moduler af hver 2-3 timers varighed. Det er på forhånd beskrevet, hvad jeg skal undervise i, og hvad vi skal snakke om. Undervisningens indhold er altså nøje planlagt, men mine og elevernes egne erfaringer kan sagtens inddrages, for en stor del af tiden arbejder vi med fortællinger, historier og rollespil. Her indgår nøglebegreber som ros og respekt i snakken om det, der sker mellem mennesker.”

”Vi sidder ikke kun på stolene, men er meget ude på gulvet. Eleverne bliver udfordret i opgaverne, og jeg synes, de er åbne og nysgerrige, når vi er i gang. Det skal også være sjovt og hyggeligt.”

”Vi laver nogle fælles rammer for arbejdet, fx gemmer vi mobiltelefoner væk til pauserne, for vi har det bedst sådan, mens vi arbejder. Og det at gøre det bedst muligt for alle er jo et overordnet mål for hele MOT-arbejdet,” fortæller Rebecca Kjær Bauch.

FAKTA

MOT blev etableret i Norge i 1997 af nogle elitesportsfolk. I 2013 blev MOT Danmark startet. I Norge arbejder omkring 4000 skoler med MOT, mens cirka 20 skoler i Danmark er kommet med. Desuden er MOT udbredt til Holland, Thailand og Sydafrika.

MOT inddrager positive rollemodeller i arbejdet med de unge, da effekten er stor. I Danmark er der flere kendte MOT-ambassadører, blandt andre svømmeren Jeanette Ottesen, badmintonspiller Peter Gade og fodboldspiller Martin Jørgensen.

Flere store danske erhvervsvirksomheder støtter MOT’s arbejde.

I Norge viser forskning i resultaterne af MOT-projekter, at der er mindre mobning og højere elevtrivsel på skoler, der har arbejdet med MOT.

Hjemmeside: motdanmark.dk

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

AlbertReato | 02. juni 2018 KL. 23:16

The men's prostate is an essential part of a male's reproductive :. It secretes fluids that help the transportation and activation of sperm. The prostate is situated just before the rectum, below the bladder and surrounding the urethra. When there is prostate problem, in most cases very uncomfortable and inconvenient to the patient as his urinary product is directly affected.


The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate type of cancer.
Prostate infection, often known as prostatitis, is easily the most common prostate-related condition in men younger than 55 years old. Infections from the prostate related are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.


Acute bacterial prostatitis may be the least common of kinds of prostate infection. It is due to bacteria based in the large intestines or urinary tract. Patients may experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to relieve the swelling.


Chronic bacterial prostatitis is a condition connected with a particular defect in the gland along with the persistence presence of bacteria in the urinary tract. It can be a result of trauma for the urinary tract or by infections from other regions from the body. A patient may go through testicular pain, lower back pains and urination problems. Although it is uncommon, it can be treated by removal with the prostate defect followed by the utilization antibiotics and NSAIDs to help remedy the redness.


Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% of prostatitis cases; however, researchers have not even to determine what causes these conditions. Some researchers believe that chronic non-bacterial prostatitis occur due to unknown infectious agents while other feel that intensive exercise and heavy lifting might cause these infections.


Maintaining a Healthy Prostate


To prevent prostate diseases, an effective diet is important. These are some with the steps you can take to maintain your prostate healthy.


1. Drink sufficient water. Proper hydration is important for health and wellness and it will also keep the urinary track clean.


2. Some studies claim that a couple of ejaculations weekly will assist to prevent cancer of prostate.


3. Eat pork moderately. It has been shown that consuming over four meals of beef a week will increase the chance of prostate diseases and cancer.


4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to make sure sufficient intake of nutrients necessary for prostate health.


The most critical measure to take to ensure a proper prostate would be to select regular prostate health screening. If you are forty years of age and above, you should select prostate examination at least a year.

Amypeprercinly | 04. februar 2018 KL. 20:08

First things first, you should set a hard and fast target date for when you will completely quit, like several weeks from now. Use these circumspectly however, because they may lower glucose levels, that is an unhealthy effect in males whose glucose levels are properly balanced.

www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-et-fertilite/