’Mer’ i løn’ på vej til din konto

De afsluttede overenskomstforhandlinger og den efterfølgende urafstemning bød ikke kun på en kommission og delvis forbrødring mellem parterne, der er også udsigt til mere i løn henover de kommende tre år. Faktisk er de første lønforbedringer allerede på vej til din konto. Men hvor meget får du som lærer eller børnehaveklasseleder egentlig ud af overenskomsten?

KLF | Af: Jan Klint Poulsen 26. juni 2018
Foto: Jan Klint Poulsen
Foto: Jan Klint Poulsen

Fronterne stod stejlt i foråret, og kamp-parolerne hang som tunge skyer over Forligsinstitutionen, da arbejdsgiverne forhandlede med arbejdstagernes repræsentanter. På gaden og i medierne føg det løseligt med parternes krav til lønprocenter, og menigmand måtte forstå, at det nærmest kun var promiller, der skilte de stridende hovedaktører i begge lejre. Men hvor meget får en lærer eller børnehaveklasseleder så ud af overenskomsten i kroner og ører?

På det kommunale område stiger den generelle løn samlet set 6,1% over de næste tre år. Procenterne fordeler sig nogenlunde jævnt ud over overenskomstperioden, men den største stigning sker 1. januar 2020, hvor lønnen reguleres med 1,6%.

Man skal dog ikke vente på en kold vinterdag i fremtiden, for at få glæde af de procentuelle lønstigninger som følge af overenskomsten. Som nyuddannet lærer på startløn vil man allerede med lønudbetalingen i juli stige minimum 350 kr., mens en lærer med 8 til 12 års anciennitet kan forvente omkring 370 kr. mere om måneden. 

Da overenskomsten er gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. april i år, vil der med juli-lønnen være et lidt større beløb til rådighed, som måske kan bruges på flere kugler i isen eller en stor kop kaffe på en københavnsk fortovscafé i sommervarmen.  

Særlig pulje

En del af overenskomstaftalen indeholder såkaldte organisationsmidler, som er puljer, de enkelte fagforbund forhandler for at tilgodese særlige grupper eller funktioner på det kommunale eller statslige område. I Børne- og Ungdomsforvaltningen betyder det mere i løn til nogle børnehaveklasseledere samt til konsulenter og skolepsykologer. Organisationsmidlerne er på 0,35% og fordeles 1. april 2019. 

For børnehaveklasseledere, der har 12 års beskæftigelse, betyder det fx, at lønnen stiger fra løntrin 33 til 37 modregnet det tilhørende grundbeløb på 7.000 kr. Det svarer til ca. 900 kr. mere på lønkontoen om måneden.

Frem mod næste overenskomstforhandling i 2021 stiger lønnen af flere omgange. Den største stigning forventes i januar 2020, men allerede fra næste år, stiger lønnen yderligere 1%. Når lønnen stiger, stiger pensionen naturligvis tilsvarende.

På KLFnet.dk kan du orientere dig i de forskellige løntabeller og aftaler – klik her for at se oversigten. 

Således ser lønforhøjelserne ud i overenskomstperioden: 

1. oktober 2018: Generel forhøjelse på 1,30 %

1. april 2019: Organisationsmidler på 0,35 %

1. oktober 2019: Generel forhøjelse på 1,00 % 

1. januar2020: Generel forhøjelse på 1,60 %

1. april 2020: Generel forhøjelse på 0,40 % 

1. oktober 2020: Generel forhøjelse på 0,70 %

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.