Lokalaftale indgået i dag!

Fredag eftermiddag lykkedes det Københavns Lærerforening at få lavet en endelig lokalaftale om lærernes arbejdstid sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen og skolelederne. Store dele af aftalen skal allerede fra på tirsdag effektueres ude på skolerne.

Nyhed | Af: Jan Klint Poulsen 28. oktober 2016

Formanden for Københavns Lærerforening, Jan Trojaborg, er en glad mand, der sammen med resten af KLF’s forhandlingsteam - bestående af næstformand Lars Sørensen og sekretariatschef Ivan Jespersen - netop har indgået en lokalaftale med Københavns Kommune.

”Det er ikke uvæsentligt, at vi tre parter selv er lykkedes med at opfylde Borgerrepræsentationens ønske om at lave en lokalaftale funderet i MED-aftalen. Det har ikke været nogen helt let opgave, men vi er kommet i mål og har også styrket de tillidsvalgtes rolle,” siger Jan Trojaborg og understreger:

”Det hører med til billedet, at der er skabt et tillidsforhold parterne imellem. Det giver positivt udslag i, at vi i det nye år i fællesskab vil bistå skoler, der har vanskeligt ved at få tingene til at gå op, med at finde de rigtige løsninger”.

Mere fleksibilitet

Med lokalaftalen er der nu sikret en øget fleksibilitet for lærerne, der ikke længere er bundet til matriklen, når den individuelle forberedelse skal planlægges. Hovedknasten i forhandlingerne har været lærerforeningens krav om 5 timer til fleksibel forberedelse, og de timer er nu med i aftalen.

Vi har opnået den fleksibilitet, som generalforsamlingen i 2015 bad os om: Nemlig at arbejde for, at hver lærer kunne få 5 timer til forberedelse og øvrige opgaver”, fortæller Jan Trojaborg.

Han oplyser, at formuleringerne i aftalen har fået den udformning, at skolelederen skal bestræbe sig på at give hver lærer omkring 5 timer, som han eller hun selv kan vælge at placere i flextiden.

”Hvis det af en eller anden grund ikke kan lade sig gøre, må leder, lærer og TR sætte sig sammen og finde en løsning,” forklarer Jan Trojaborg, som mener, at de 5 timer tilgodeser de lærere, der efter mange timers undervisning synes, at de får for lidt ud af forberedelsen på skolen.

”Det vil give mere ro at kunne forberede sig hjemme på tidspunkter afpasset familielivet. De 5 timer giver også lærerne et rum, som man selv råder over, og det er derfor udtryk for tillid og en åbning i forhold til det tidligere rigide krav om fuld tilstedeværelse”.

Flere lyspunkter, men stadigvæk plads til forbedringer

KLF-formanden mener, at hele systemet nu har fået en aftale, der reelt skaber en bedre fælles ramme for skolerne.

”Vi har været inde i en periode, hvor der har hersket temmelig anarkistiske tilstande, hvor en del skoler ikke har levet op til kravet om lærernes og børnehaveklasseledernes fulde tilstedeværelse og hver især har lavet hjemmelavede ordninger,” siger Jan Trojaborg.

Han mener, at den tid nu er forbi, og han er glad for, at tingene bliver gennemskuelige og mere retfærdige. Det er vigtigt for arbejdsmiljøet, påpeger han og uddyber:

”Det er vigtigt, at forholdene reguleres kollektivt og ikke i form af skjulte, individuelle ordninger”.

Samtidig erkender Jan Trojaborg, at aftalen ikke er perfekt på alle områder. En aftale indeholder kompromiser, og dem har KLF også måttet tage med.

”Vi er på vej, men vi har ikke nået alt, hvad vi gerne vil opnå. Aftalen indeholder for eksempel en paragraf om forholdene ved efter- og videreuddannelse, hvor der står, at der skal gives tid til en række forhold. Men det er ikke en egentlig aftale, så der er ikke sat timer på. Det håber vi at opnå på et senere tidspunkt”.

KLF ville ifølge Jan Trojaborg også gerne have haft, at der i opgaveoversigten skulle tid på forberedelsen, efterbehandlingen, opgaverne og lignende, men han mener afgjort, at aftalen er et skridt på vejen, som danner grundlag for yderligere forbedringer i fremtiden.

KLF afholder 3. november et fællesmøde på Metropol kl. 13.30 (flyttet fra Peder Lykke Skolen), hvor tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter vil blive orienteret om indholdet af aftalen, og hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Her kan du læse den indgåede lokalaftale.

Her kan du læse den fælles pressemeddelelse fra BUF, SKK og KLF.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

therese pettersson | 31. oktober 2016 KL. 14:14

Hvor fedt for lærerne.. Vides det om denne aftale også gælder pædagoger ansat under samme vilkår som lærere?

Børge Hansen | 29. oktober 2016 KL. 16:38

Tillykke til KLF!

Endelig en aftale der flugter med generalforsamlingsresolutionen fra 2015. Kunne man frygte, at fagforeningerne efter overgrebet i 2013 var blevet ligegyldige, er her beviset på, at det betaler sig at være vedholdende og argumentere konsistent over for arbejdsgiverne.

Måske er man ikke nået helt i mål, men man må glæde sig over denne åbning!

Thomas Roy Larsen | 28. oktober 2016 KL. 22:34

Hej Klaus Mygind - jeg vil foreslå, at I i Børne- og Ungeudvalget giver skolerne noget ro og skruer ned for nye projekter!

Brug i stedet evt. ressourser på flere lærere i skolen - det er der i den grad brug for.

Denne aftale er et skridt på vejen, men løser bestemt ikke den københavnske folkeskoles problemer med mangel på ressourser og manglende tid til at udføre lærerjobbet tilfredsstillende.

Klaus Mygind | 28. oktober 2016 KL. 22:16

Tillykke - nu er der et godt fundament for at lærere, pædagoger og skoleledelse sammen kan skabe bedre forberedelsesmuligheder. Jeg vil i Børne- og Ungdomsudvalget foreslå, at der findes ressourcer til udviklingsarbejde på skolerne

Bo Hildebranner | 28. oktober 2016 KL. 19:53

Til vores tre forhandlere

Godt gået