Lærerne i København får ny forbedret lokalaftale

En fast forberedelsesfaktor og krav til styrket dialog om arbejdsopgaverne er de helt store ændringer i en netop indgået lokalaftale om de københavnske læreres arbejdstid.

Nyhed | Af: Jan Klint Poulsen 17. juni 2019

For første gang siden 2014 kan de københavnske lærere nu se frem til, at tiden til forberedelse indhegnes i en fast forberedelsesfaktor. Det betyder, at for hver undervisningstime lærerne har, herunder også den understøttende undervisning, skal man gange med 0,5 for at beregne, hvor meget forberedelsestid den enkelte lærer har til at tilrettelægge og efterbehandle undervisningen.

Det er både den individuelle og fælles forberedelse samt teamsamarbejdet ­– den del, der har med forberedelse at gøre – som nu synliggøres for lærerne og børnehaveklasselederne i København. I flere år har lærerne i hovedstaden i udbredt grad skullet forholde sig til farvekoder og andre kreative omskrivninger af tid. ­Det ser ud til at være slut nu – i hvert fald hvad angår forberedelsestiden. 

Aftalen, der i store træk ligner den nuværende lokalaftale, præciserer også tillidsrepræsentantens rolle, når lærernes opgaveoversigter skal udformes. I aftaleteksten er formuleringen taget fra OK18-aftalen: 

”Forud for skoleåret drøfter leder og TR, hvordan planlægningen af skoleåret foregår på skolen, herunder hvordan skolen kan strukturere dialogen om opgaveoversigten.” (§3, stk. 2).

Netop opgaveoversigten har været et centralt aftalepunkt for Københavns Lærerforening, der har ønsket at få skønnet tid på opgaverne, for blandt andet at sikre forberedelsestiden. Det fik lærerforeningen dog ikke indskrevet i aftalen, men KLF-formand Lars Sørensen påpeger, at forberedelsesfaktoren i høj grad er med til at sikre, at tiden til forberedelse ikke forsvinder i det store opgavemylder, som mange lærere oplever. 

På tide med en klar aftale

Siden efteråret 2018 har Københavns Lærerforening sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Skolelederforeningen været i gang med forhandlingerne om justeringerne af lokalaftalen. Parterne brugte efteråret og vinteren på skolebesøg og indsamling af et fælles datagrundlag, der skulle kortlægge problemerne i den københavnske folkeskole. Og dem er der ifølge Lars Sørensen nok af:

”Vi har med skolebesøgene igen og igen fået bekræftet, at lærerne og børnehaveklasselederne har et massivt arbejdspres, hvor opgaverne fylder for meget, og det presser mulighederne for at lykkes med kerneopgaven. En af de ting, som går igen hos alle de lærere, vi taler med, er, at tiden til at forberede og efterbehandle undervisningen er under et konstant pres. Det får vi ændret med denne aftale”. 

De konkrete forhandlinger om den nye lokalaftale har dog været en langstrakt affære. Det første forhandlingsmøde var i januar, og i dag mandag er aftalen underskrevet af Københavns Lærerforening. Aftalen er gældende fra 1. august 2019 og forventes af være fuldt implementeret inden efterårsferien.

”Forvaltningen og KLF har vurderet, at det var et bedre udgangspunkt for forhandlingerne, hvis vi startede med at danne et fælles billede af lærernes arbejdsvilkår inden forhandlingerne i stedet for at indlede med, hvad vi gerne ville have indskrevet i en aftale. Det har taget tid med skolebesøg, drøftelser og de reelle forhandlinger, men det har været den rigtige måde at gøre det på,” vurderer Lars Sørensen.

Han anslår, at foreningen har haft omkring ti reelle forhandlingsmøder fra januar og frem til i dag, hvor blækket kun lige er ved at tørre på den nye lokalaftale.

Træerne er ikke vokset ind i himlen

Selvom der er klare forbedringer i den nye aftale, er der fortsat områder, hvor Københavns Lærerforening gerne havde set, at aftalen var mere tydelig.

”Vi ville gerne have sikret mere tid til tillidsrepræsentanterne, der har en stor og betydningsfuld opgave på de københavnske skoler. Skolerne bliver større, og der ansættes flere lærere til det stigende antal elever. Det betyder flere arbejdsopgaver til tillidsrepræsentanten. Vi ville også gerne have sikret bedre rammer for de nye lærere,” siger Lars Sørensen

En anden gruppe, som heller ikke har fået plads i lokalaftalen, er de deltidsansatte. Lars Sørensen mener, at de lærere, der er gået ned i tid, reelt også skal kunne mærke det, men alt for ofte bliver de presset på mængden af opgaver.

De elementer, der ikke blev en del af lokalaftalen, vil dog ikke ryge i glemmebogen. Lars Sørensen fastholder, at Københavns Lærerforenings bestyrelse fortsat vil arbejde for bedre rammer for alle medlemmerne, herunder de nye lærere, deltidsansatte og tillidsrepræsentanterne. 

”Selvom aftalen er indgået, så stopper vores drøftelser med forvaltningen ikke. Vi vil løbende følge implementeringen af aftalen, men også sikre, at der skabes ordentlige rammer ude på skolerne, så alle vores kolleger kan lykkes med deres arbejde.” 

Læs hele aftalen her.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.