Kunsten at overleve med glæden i behold

Efter to år ude af Københavns Lærerforenings bestyrelse er jeg tilbage for at kæmpe for, at lærerne får bedre rammer og mere tid til at udføre opgaverne.

Synspunkt | Af: Eva Stemann Larsen 30. august 2017

Glæden ved børnene og undervisningen er intakt. Det har været spændende at påbegynde et emne om Danmark i min 3. klasse; det har to dygtige kolleger og jeg forberedt i fællesskab. Tiden til den individuelle forberedelse har været meget knap, derfor har nedskrevne mål for aktiviteterne ikke været mulige, men emnet er i gang. Elevernes tilbagemelding er: ”Det er dejligt at starte med mega svære opgaver”, og ”det er sjovt at lære noget mere om Danmark”.

Den faglige undervisning, kombineret med relationsarbejde og trivsel, er kernen i jobbet under hensyn til den vigtige formålsparagraf i Folkeskoleloven. En god og direkte dialog med deres forældre er også vigtig for børnenes trivsel – og min som lærer. Det skal være sjovt og interessant at gå på arbejde – det kræver overskud at være den veloplagte, inspirerende og improviserende lærer, når interessante emner opstår i nuet.

Her er det nødvendigt for mig som lærer delvist at abstrahere fra en række faktorer for at finde den nødvendige tid og overskud til den gode undervisning:

  1. Flere tusinde læringsmål og detaljerede dokumentationskrav, detaljerede årsplaner m.m.- og i stedet tro på at min 32-årige erfaring virker og udvikle min undervisning og mit teamarbejde i samarbejde med mine kolleger og ledere.
  2. Negativt fokus og mistillid om vores virke fra omverdenen og holde fast i min glæde og faglige stolthed!
  3. At Meebook, Smartboards, nettet, m.m. sjældent fungerer optimalt og af og til slå mig til tåls med ”Det talte ord, kridt og tavle” – det virker altid.
  4. At den kommunale økonomi til at drive skole skæres ned år efter år uden tanke for kvalitetsforringelser.

Vi må selv og i fællesskabet handle, så vi kan holde til arbejdet, indtil vi via forbedrede overenskomster opnår de rammer og den tid, vi skal bruge for at udføre verdens vigtigste job. Og kæmpe for at politikerne igen får mod på at investere i folkets skole.