Kongres 16: Glem ikke de tosprogede elever

Danmarks Lærerforening skal være med til at bringe de tosprogede elevers vilkår på dagsordenen over for undervisningsministeren, mener bestyrelsesmedlem i KLF Jamal Baktheyar. I sin tale på DLF’s kongres opfordrede han hovedstyrelsen til fortsat at have opmærksomhed på området.

KLF | Af: Jan Klint Poulsen 14. september 2016
Jamal Bakhteyar er medlem af KLF's bestyrelse. Foto: Jan Klint Poulsen
Jamal Bakhteyar er medlem af KLF's bestyrelse. Foto: Jan Klint Poulsen

Hvor langt er DLF kommet i arbejdet med de tosprogede børns muligheder for lige chancer i samfundet? Det spørgsmål stillede bestyrelsesmedlem i KLF Jamal Bakhteyar på DLF’s kongres onsdag. I de seneste år har han fastholdt den vigtige dagsorden og gjort kongressen opmærksom på de rammer, som tosprogede lærere arbejder under. 

”Hvis ikke lærernes fagforening fremhæver behovet for en strategi, er det min frygt, at undervisningsministeren i en blå regering hellere vil tie alle ideer om forbedrede forhold for de tosprogede elevernes undervisning ihjel,” sagde han.

Jamal Baktheyar er bekymret for de tendenser, han har oplevet i København, hvor der i 2015 blev opsagt 17 tosprogede lærere , mens kommunen i 2016 ifølge ham tvang tosprogslærerne til enten at lade sig afskedige eller gå betragteligt ned i tid.

”Resultatet er, at arbejdet med at forstå, inddrage og videreudvikle tosprogede elevers kompetencer nu er overladt til den enkelte lærer, der er presset af alt for mange og svært løselige opgaver. Og nu har de også mistet en vigtig sparringspartner og brobygger i forhold til samarbejdet med de tosprogede forældre,” konkluderede han.

Opdel ikke i ’dem’ og ’os’

Diskussionen om fordeling af eleverne i gymnasieklasser efter etnicitet blev også vendt af Jamal Bakhteyar. Han konstaterede, at det er en sørgelig udvikling, som forhåbentlig ikke bliver til virkelighed i folkeskolen.

”Det er sørgeligt at høre, hvor mange der har forståelse for og måske også accepterer konceptet. For mig er det en falliterklæring, at der, hvor det ikke lykkes os at forbedre de tosprogede unges faglige niveau, må vi vælge den drastiske vej at segregere dem fra de bedre fungerende elever. Er det ikke en straf til de svage?”

For Jamal Bakhteyar er det vigtigt, at DLF og lærerne er med til at forhindre, at der sker en samfundsdeling i ’dem’ og ’os’: 

”Hvordan skal de brune og halvbrune nogensinde opleve, at de bliver indlemmet i og accepteret som medborgere i det danske samfund?” spurgte han.

Flygtningebørn tvinges til uoverkommelig tilværelse

Omvendt er der mange flygtningebørn, som i dag bliver sendt direkte ud i normale skoleklasser uden om modtageklasserne. Her frygter Jamal Baktehyar, at politikerne fremover, af økonomiske eller ideologiske begrundelser, vil segregere flygtningebørn.

”Man kan med rette spørge, om den manglende støtte til flygtningebørnene har til hensigt ikke at integrere og indlemme dem i det danske samfund. Og tvinge dem tilbage til deres uoverkommelige tilværelse,” sagde Jamal Baktheyar og efterlyste et svar fra DLF’s hovedstyrelse om holdningen til segregering.

Bjørn Hansen fra DLF svarede Jamal Baktheyar fra talerstolen og garanterede, at man ikke på nogen måde ville arbejde for en opdeling af elever på baggrund af deres etnicitet.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.