Kongres 16: Giv arbejdsmiljøet høj prioritet

Fra talerstolen påpegede Lars Sørensen fra KLF de store problemer, skolerne kæmper med på arbejdsmiljøområdet. ”Alt for mange steder foregår arbejdsmiljøarbejdet tilfældigt og har karakter af brandslukning,” sagde han.

KLF | Af: Jan Klint Poulsen 15. september 2016
Næstformand i KLF, Lars Sørensen på talerstolen til DLF's kongres. Foto: Jan Klint Poulsen
Næstformand i KLF, Lars Sørensen på talerstolen til DLF's kongres. Foto: Jan Klint Poulsen

For lidt tid og for mange opgaver presser arbejdsmiljøet på rigtig mange skoler, vurderer næstformand i KLF og hovedstyrelsesmedlem i DLF Lars Sørensen. Han mener, at der er brug for benhård prioritering mellem de mange opgaver, som skolen og læreren skal lykkes med. Et af svarene på det massive arbejdspres er forebyggelse og opmærksomhed på de ting, der kan lette presset - fx pauser:

”Pauser kan ikke overvurderes - men de er rigtig mange steder underprioriteret. Pauserne er vigtige, dels for restitutionen og dels ud fra den viden, vi har om betydningen af at snakke uformelt med kollegerne over en kop kaffe”.

De samme arbejdsmiljøproblemer, som lærerne kæmper med i folkeskolen, kan også spores hos andre medlemsgrupper, der kæmper med et usundt arbejdsmiljø. Ifølge Lars Sørensen er lærere på specialskolerne, STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse red.), UU-vejlederne og tale- hørelærerne blandt de ramte grupper.

Fælles prioriteringer er vejen frem

Lars Sørensen har svært ved at se, at DLF med en ny arbejdstidsaftale i 2018 får løst de store problemer, han ser med arbejdsmiljøet. Men han opfordrer alle niveauer i foreningen til at arbejde med fælles prioriteringer og for fælles løsninger, der kan styrke arbejdet for et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medlemmerne.

Anders Bondo fremhævede efterfølgende fra talerstolen, at der allerede er en række tiltag, man ude på skolerne kan bruge i forhold til det psykiske arbejdsmiljø:

”Med den seneste overenskomst, vi fik lavet, ligger der SPARK-projektet, hvor skolerne kan få en konsulent ud, som kan sætte handlinger i gang for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø”.

Desværre har ordningen været så populær, at projektet flere gange har måttet lukke ned for ansøgninger. Ifølge Anders Bondo bliver konsulenterne revet væk, fordi ordningen er eftertragtet. Men hensigterne i projektet kan skolerne godt bruge, mener DLF’s formand. 

”Vi er ved at søge om 14 millioner gennem Forhandlingsfællesskabet, så vi kan supplere med flere konsulenter,” forklarede han og nævnte også DLF’s samarbejde med pædagogernes fagforening BUPL, hvor man sammen vil rejse arbejdsmiljødagsordnen på så mange skoler som muligt.

 

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.