Kan vi vente på kommissionen?

Tiden er inde til en ny lokalaftale, der skaber reelle og bedre arbejdsforhold til de københavnske lærere i hverdagen. Forbedringerne skal starte allerede nu, vi kan ikke vente på kommissionen.

Synspunkt | Af: Peter Jensen 07. november 2018

Der har ikke været mange sprækker i KL og ledernes syn på, hvordan tiden efter lov 409 er forløbet. Deres mantra synes at have været: Alt er godt og går i den rigtige retning

Denne ”fortælling” er vi nok en del lærere og børnehaveklasseledere, der har haft svært ved at genkende.

Vi har skullet arbejde ”smartere”, dokumentere og præstere på trods af ringere arbejdsvilkår, og prisen har været høj: Lærer og elevflugt, mangel på sammenhæng mellem tid og opgaver, forringet arbejdsmiljø, overstyring af tid og kvaliteten af undervisningen er dalet. Listen er lang og situationen alvorlig.

Med andre ord står folkeskolen i store problemer, eller som Dorte Lange udtalte på DLF´s nyligt afholdte kongres: ”Lokummet brænder”.

Herlevs Borgmester Thomas Gyldal Petersen (KL) deltog for nylig på et kursus på Frederiksdal sammen med de kongresdelegerede fra Hovedstaden Øst og Vest. Han redegjorde for KL’s ideer og overvejelser i forbindelse med ”Ny start”. Han sagde godt nok ikke ”lokummet brænder”, men også han udtrykte en stærk bekymring for folkeskolens fremtid. Han opfordrede til samarbejde, og til at vi skulle finde nogle ”nye balancer” - (fx mellem KL’s behov for at styre og lærernes professionelle rum). 

Selv om et flertal stemte ja til OK18, inklusivmig selv, er mange, og med rette efter min mening, skeptiske. Er kommissionen bare en syltekrukke?  Er ”Ny start” en række luftige hensigtserklæringer?  

Hvis ikke, så er det nu, at arbejdsgiversiden – ikke kun KL, men også kommunerne – skal handle og vise vilje til reelle forbedringer. 

Fra generalforsamlingen i KLF 5. oktober 2018 blev der vedtaget en resolution, der indeholdt forslag til en ny arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Københavns Kommune. 

To centrale punkter er:

  • Sikring af et tilstrækkeligt tidsforbrug til individuel forberedelse og efterbehandling af undervisningen. 
  • Sikring af et anslået tidsforbrug på øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen.

Hermed en opfordring til Københavns Kommune. Tiden er ikke til at sidde med korslagte arme og vente på kommissionens udspil. 

Vi lægger op til, at man indgår en ny og forbedret lokal arbejdstidsaftale – også i København!

'Synspunkt' er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.