Hjælpekassen af 1892 skal opløses

Der indkaldes til generalforsamling i Hjælpekassen af 1892. Læs dagsorden mv. her.

Nyhed | Af: Bent Christiansen 27. marts 2019

Ekstraordinær generalforsamling afholdes torsdag 4. april kl. 18 i KLFs hus, Frydendalsvej 20.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Endelig bekræftelse af foreningens opløsning

3. Aftale med KLF om overdragelse af foreningens formue

4. Eventuelt

Fra den ordinære generalforsamling

Ved den ordinære generalforsamling i Hjælpekassen 21. februar blev formandens beretning og kassererens reviderede regnskab godkendt.

Dagsordenens punkt 3 med bestyrelsens forslag om at opløse foreningen havde ikke medført kommentarer eller indsigelser fra foreningens medlemmer.

Bestyrelsen bekræftede sit forslag om at opløse foreningen, og derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til bekræftelse på forslagets vedtagelse og foreningens opløsning. Hjælpekassen har på den baggrund stoppet ydelser af lån og hjælp.

Valg til bestyrelsen var alle genvalg, se KLF’s hjemmeside, dog er Jane Pilegaard af KLFs bestyrelse udpeget som nyt medlem som følge af Ane Lykkegaards bortgang. Ved generalforsamlingen omtalte formanden Anes store engagement og altid humørspredende deltagelse. 

Den nye bestyrelses første opgave bliver altså at nedlægge foreningen. Kassereren vil drøfte med KLF, hvordan de økonomiske sider skal administreres. 

Bent Christiansen, formand

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Peter Garde | 29. marts 2019 KL. 20:01

Ja, alle i Hjælpekassens bestyrelse ærgrer sig, men anbefaler alligevel, at foreningen opløses. GDPR-problematikken er den aktuelle anledning, men for mig er den primære årsag til at anbefale en opløsning, at KLFs medlemmer ikke mere støtter ideen med Hjælpekassen gennem et medlemsskab eller som repræsentanter på skolerne.

Thomas Roy | 28. marts 2019 KL. 17:26

Øv! Hvor er det bare ærgerligt, at et så godt og hjælpende tiltag må dreje nøglen om pga. GDPR... :-(

Tak for det store arbejde, som mange gode folk har udrettet i årenes løb.