Hele fire kandidater går efter en stol til DLF-kongressen

Ved den ekstraordinære opstillingsgeneralforsamling meldte fire kandidater sig til den ledige københavnerplads, når DLF afholder kongres. Det afgøres ved elektronisk afstemning i september.

KLF | Af: Peter Garde 22. august 2017

Artikel opdateret 25. august 13.21: Pernille Bredel har meddelt, at hun trækker sit kandidatur som kongresdelegeret ved dette ekstraordinære valg. Hun vil derfor ikke fremgå af listen, når valget starter 1. september.

Det blev en af de stilfærdige generalforsamlinger, da KLF mandag eftermiddag inviterede til opstillingsmøde i foreningens hus på Frydendalsvej. Til stede var fire interesserede kandidater, et par medlemmer af KLFs bestyrelse og en håndfuld såkaldt almindelige, men interesserede medlemmer.

Da formanden varetog foreningens interesser ude i byen, var det næstformand Lars Sørensen, der skitserede de kommende opgaver for KLFs kongresdelegerede inden for den nærmere fremtid.

Den forestående DLF-kongres afholdes over tre dage 10.-12. oktober, og i tiden forinden bliver der indkaldt til et par kongresforberedende møder. Blandt andet vil KLFs to medlemmer af DLFs hovedstyrelse, Lars Sørensen og Kjell Nilsson, orientere om den debat, der føres i hovedstyrelsen og hvilke politiske veje, foreningen anbefaler. Blandt dette års vigtigste emner er overenskomst 2018.

De fire kandidater

Ved opstillingsgeneralforsamlingen i KLF fik de fire kandidater lejlighed til at præsentere sig, og inden længe vil alle kunne møde dem på KLFnet.dk, hvor de vil skrive lidt om deres fagpolitiske overvejelser og bevæggrunde for at melde sig til opgaven. Valget afgøres ved en elektronisk afstemning i september. Den, der får flest stemmer, får den ledige kongresstol, mens de tre andre bliver suppleanter i den rækkefølge, stemmetallene tilsiger.

Ved generalforsamlingen sagde først Pernille Bredel, TR på Kildevældsskolen, at hun blandt andet vil arbejde for en central arbejdstidsaftale, der skal udvikle og understøtte lærerprofessionen og sikre ordentlige arbejdsvilkår uanset ansættelsessted. Desuden skal der sikres tid – og et max for undervisningstiden. For Københavns vedkommende pegede hun på, at der skal bedre styr på byggesager.

Dorte Meyer, TR på Gasværksvejens Skole, fandt den kommende DLF-kongres særlig betydningsfuld, fordi OK 18 er det store emne, og det vil hun gerne være med til at præge. Dorte har tidligere ytret sig på KLFs generalforsamlinger og i interviews på KLFnet.dk om sine fagpolitiske holdninger.

Cristian Borch, TR på Det Frie Gymnasiums grundskole, meldte sig på banen, fordi lærerne ved de private gymnasiers grundskoler for et par år siden blev medlemmer af KLF, og den gruppe ønsker han at repræsentere og knytte tættere til de kommunale kolleger ­– ’vores kamp for løn og arbejdsforhold er den samme’, siger han. 

Katrine Fylking, TR på Randersgades Skole, har et ønske om at stikke dybere i det fagpolitiske arbejde og ikke mindst nu i forbindelse med OK 18. Også hun omtale den stående problematik med antallet af opgaver i forhold til tid, undervisningsmængde, manglende forberedelse og menneskelig ydeevne. 

De fire kandidater uddyber deres synspunkter, når de i begyndelsen af september præsenteres i tekst og billede på KLFs hjemmeside: KLFnet.dk

En sidste bemærkning

Som afslutning på den ekstraordinære generalforsamling tog Torben Fleckner, TR på Øresundsskolen, ordet for at komplimentere DLF for indsatsen for at få gennemført lokalaftaler rundt om i kommunerne. Han tilføjede, at der er brug for en mere solidarisk ordning for ældre kolleger. Politisk er der ønsker om, at folk bliver længere på arbejdsmarkedet, men det kræver ordninger, der gør dem i stand til det.

Desuden omtalte han, at kommunerne ansætter stadigt flere akademikere i administrationen, mens de samtidig skruer ned for ’velfærdssamfundets frontpersoner’ – altså blandt andet lærere. Den udvikling skal vendes, og ressourcerne skal følge med på tilbagetoget.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Jan Klint Poulsen | 26. august 2017 KL. 14:10

Hej Lars,


Det har fremgået af nyhedsspalterne på forsiden af KLFnet fra midten af juni og frem til i mandags. Derudover har der været udsendt en TR-skrivelse, som også har ligget på forsiden (under Nyt fra KLF).


Mvh. Jan Klint, webredaktør

Lars Nørgaard Andersen | 25. august 2017 KL. 22:36

Kære KLF(...bestyrelsen? redaktøren?)

Hvordan har man kunnet erfare der har været opstillingsgeneralforsamling til den ledige "kongresstol"...? Især hvis man ikke har sin faste gang på et lærerværelse...

venligste sommerhilsner