Genåbning af skolerne – opgaven er sværere end svær

Vejledningen for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger fra Sundhedsstyrelsen kom i går, og her blev opgaven konkretiseret, men absolut ikke mere overskuelig. Der vil være et utal af ting, som der skal tages stilling til på alle niveauer, og det gør vi bedst i et tæt samarbejde.

Synspunkt | Af: Katrine Fylking 08. april 2020

'Synspunkt' er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk. 

Første del af genåbning af skolerne er sat i gang 

Statsminister Mette Frederiksen præsenterede på et pressemøde mandag første del af planen for skolernes genåbning fra 15. april efter nedlukningen på grund af Covid-19. Udmeldingen fra statsministeren overraskede mange, og fik lærere og forældre til helt forståeligt at udtrykke bekymring for, hvordan det nu skal foregå. Det helt centrale spørgsmål for lærerne er i første omgang, hvordan vi sikrer, at de enkelte klasselokaler ikke bliver smittereder for hverken elever og lærere. Vejledningen for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger fra Sundhedsstyrelsen kom i går tirsdag, og her blev opgaven konkretiseret, men absolut ikke mere overskuelig. Opgaven er sværere end svær.

Sundhedsstyrelsens vejledning – er det for børn? 

Formålet med Sundhedsstyrelsens vejledning er at begrænse udbredelsen af smitte med Covid-19 på skoler. Det er beskrevet, hvordan skolerne skal iværksætte særlige forholdsregler og hygiejnetiltag, samt hvornår man er syg og ikke må møde på arbejde eller i skole. Der er konkrete og restriktive anvisninger blandt andet i forhold til håndvask, rengøring, afstandskrav, indretning af lokaler, opdeling i mindre grupper og opfordring til at så mange aktiviteter som muligt foregår udendørs.

På pressemødet i dag onsdag blev det understreget af alle parter, at den enkelte skole først åbner, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Der er mulighed for en gradvis åbning, hvilket betyder, at alle elever ikke nødvendigvis kan starte på samme tid. Der gives desuden udtryk for, at børn er børn, og de må gerne kramme og lege sammen, men samtidig understreges det, at vejledningen fra Sundhedsstyrelsen skal overholdes. Det skaber en vis forvirring og usikkerhed om, hvordan opgaven skal løses. Der vil være behov for flere lærere, når eleverne ikke kan være i samme lokaler på grund af pladskravene, og flere til at håndtere de skærpede regler om hygiejne, og der vil være behov for flere ansatte til at varetage de mange rengøringsopgaver. 

Ingen skoler kan åbne, før de lever fuldt op til kravene fra Sundhedsstyrelsen, og det er rigtig svært at forestille sig, at alle skoler i København kan det. Mange kommuner har allerede meldt ud, at de har brug for længere tid til at planlægge og forberede en genåbning af skolerne. Det håber jeg også vil ske i København, hvis der er behov for det, og det er svært at forestille sig, at der ikke vil være det.

Den pædagogiske opgave er vigtig

Lærerne står overfor en kæmpe udfordring, vi skal tage imod vores elever efter nedlukningen af skolerne. Hvordan skal vi agere i det, vi har ingen erfaringer at trække på. Det er vigtigt at understrege, at der fortsat er tale om nødundervisning og ikke om almindelig undervisning, som vi kender. Der er brug for lærernes faglighed i denne situation. Der er brug for, at lærerne får den nødvendige tid til i fællesskab at finde de gode løsninger. Der er ingen andre, som har vores viden om eleverne, om de enkelte klasser og viden om, hvad der måske kan komme til at fungere i praksis. Vi skal huske vores pædagogiske opgave og tage hånd om de elever, der kommer tilbage fra vidt forskellige hjem med mange forskellige oplevelser. Alle børn skal ses, når de kommer tilbage, og vi skal sørge for, at alle elever får en så god start som muligt i denne anderledes hverdag og skole. 

Et tæt samarbejde på alle niveauer er nødvendigt 

Der vil være et utal af ting, som der skal tages stilling til på alle niveauer, når vi skal påbegynde en genåbning af skolerne efter påske. Det er ikke den skolehverdag, som vi kender. På skolerne vil der blive udarbejdet procedurer og retningslinjer for, hvordan skolerne skal genåbne i mere praktisk forstand. Uanset, hvordan vi vælger at se på denne nye situation og opgave, så vil der være behov for et tæt samarbejde på alle niveauer. 

Samarbejdet på skoleniveau skal være tæt mellem skoleledelse, tillidsvalgte og lærere for at kunne løse denne opgave og tage hånd om alle aspekter og problemer. Det er ikke muligt at udarbejde en liste med spørgsmål-svar eller andre former for tjeklister, hvor man på skolen kan få styr på alle aspekter i forbindelse med en genåbning. Der vil i mange tilfælde være brug for at tage akut stilling til uventede situationer. Der vil være behov for nærværende skoleledelse, som samarbejder tæt med de tillidsvalgte og lærerne.  Der vil opstå problemer, som vi kun kan løse i fællesskab.

Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten har også i denne situation en central rolle. Træk på jeres områdesamarbejde med de andre tillidsvalgte og træk på kredsen i forhold til at få sparring og finde de bedste løsninger, og også faglig klub er et vigtigt forum i forhold til at forholde sig til denne helt nye situation. Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten har en stor opgave, men det er vigtigt at understrege, at det er kommunalpolitikerne, der har det overordnede ansvar for, at skolerne lever op til de skærpede forholdsregler og vejledninger. Og skolelederne har ansvaret på de enkelte skoler.

Opgaven er sværere end svær.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

john Kamara | 11. april 2020 KL. 12:48

Det har være froastrene alle skolerne er lukke ned. Jeg synes selve at lukker