Fremtidens københavnske folkeskole har brug for dig på valgdagen.

'Væk er f.eks. sikkerheden for, at elevens klasselærer mindst har 75 timer til at tage sig af klassen. Væk er f.eks. sikkerheden for, at elevens historielærer får tid til at rette historieopgaverne.'

Synspunkt | Af: Kjell Nilsson 25. september 2013

Frank Jensen bygger potemkinkulisser = skolehuse uden indhold og kvalitet.

Skoleeleverne i de københavnske kommuneskoler kan se frem til at gå i skole i nybyggede eller nyrenoverede skoler, og når den nye folkeskolelov træder i kraft, vil eleverne også få flere timer i skolen end før hen. Så må alt jo være godt, synes Frank Jensens logik at være, for han har som medlem af KL’s bestyrelse og som overborgmester i København været en drivende kraft i fjernelsen af den nuværende mindstegaranti fra kommunen til det enkelte barn.

Væk er f.eks. sikkerheden for, at elevens klasselærer mindst har 75 timer til at tage sig af klassen. Væk er f.eks. sikkerheden for, at elevens historielærer får tid til at rette historieopgaverne. Lærernes arbejdstidsaftale, som garantien blev kaldt, var gammeldags og passede ikke ind i den nye skole. I de nyrenoverede skoler må det være nok, at der er en voksen sammen med eleverne, for så kan kommunen spare 130 millioner kroner på undervisning om året, og det på trods af at der kommer mere end 1.000 nye elever! Hvis denne nyordning ikke afstedkommer, at eleverne får et højere karaktergennemsnit, så må det ifølge Frank Jensens valgprogram skyldes dårlig skoleledelse, og lederen må skiftes ud. Det har i Franks logik selvklart intet at gøre med, at eleverne skal stuves stadig flere sammen i hver klasse, og at der som nævnt skal spares 130 millioner kroner på undervisningen.

Der er heldigvis kommunalvalg til november. Stem på en politiker, der ikke lader sig forblinde af Frank Jensens valgprogram og flotte kulisser. Brug valgdagen til at stemme på en politiker, der siger nej til besparelser og discountopbevaring. Stem på en politiker, der vil give skoleledere og lærere en reel mulighed for at skabe en skole med kvalitet. En skole med tid til hver enkelt elev.

Kjell Nilsson

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Erik Insula | 26. september 2013 KL. 20:12

Jeg er helt enig. De vilkår, vi arbejder under allerede nu er langt fra optimale. Med tre diagnosebørn i klassen og et par elever uden grænser, er det ganske enkelt umuligt at opnå bæredygtige, faglige resultater; som en kollega sagde til mig: "Jeg sidder allerede halvdelen af undervisningstiden ude på gangen for at trøste elever, der er blevet uvenner med andre i klassenn. Der er hele tiden meningsløse konflikter. Hele tiden elever, der kommer i konflikt med inklusionstannken. Alene kan jeg ikke udrette meget".