Forvaltningen reviderer den nye sygefraværspolitik

I december sidste år indførte Børne- og Ungdomsforvaltningen en ny sygefraværspolitik, som skulle gøre det enklere at nedbringe sygefraværet. Nu bliver den revideret, så børns sygedage ikke indgår i den optælling, der skal afgøre, om en lærer skal til sygefraværssamtale.

BUF præsenterer en revideret udgave af den nye sygefraværspolitik. Tegning: Frits Ahlefeldt, Idé: Jan Klint
BUF præsenterer en revideret udgave af den nye sygefraværspolitik. Tegning: Frits Ahlefeldt, Idé: Jan Klint

Redigeret 29. april kl. 14.33

I den oprindelige artikel fremgår det, at barns 1. og 2. sygedag ikke længere tæller med i sygefraværet for den enkelte. Dette er ikke korrekt. Barns 1. og 2. sygedag har ikke på noget tidspunkt talt med som sygefravær for den enkelte. Vi beklager misinformationen. /Jan Klint, Webredaktør

 

Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning fik i december 2014 en ny sygefraværspolitik. Formålet var at nedbringe sygefraværet til at være markant under det kommunale landsgennemsnit, blandt andet ved at gøre det nemmere at finde rundt i, hvilke opgaver og ansvar TR og AMR, ledere og medarbejdere har for at sikre et lavt sygefravær på skolerne.

De væsentligste tilføjelser i den nye politik fra december var, at forebyggelse, opfølgning og fastholdelse blev indskrevet som de tre bærende principper, at LokalMED og TRIO fik en rolle i nedbringelsen af sygefraværet, og at omsorgssamtaler blev ændret til sygefraværssamtaler – dog med samme indhold.

Fastholdelse i stedet for afskedigelse

Næstformand i Københavns Lærerforening Lars Sørensen er positiv over den nye politik – så længe, den bliver brugt med det rette formål.

”Vi har bestemt ikke noget imod, at der er opmærksomhed på sygefraværet, for det er vigtigt at holde fast i forebyggelsen af problemet. Her spiller det især en stor rolle, at man arbejder på at forbedre arbejdsmiljøet. Heldigvis er det rigtig godt beskrevet i politikken, hvad man skal arbejde med,” siger han og tilføjer:

”Men arbejdspladserne skal fokusere på at fastholde medarbejderne, ikke bruge sygefraværssamtalerne som en mulighed for at skille sig af med dem. Samtalen skal ikke være første skridt mod en afskedigelse, men i stedet skabe grundlaget for, hvordan man kan sikre et godt arbejdsmiljø. Derfor følger vi også meget opmærksomt med på sygefraværssager, som fører til en afskedigelse.”

Barns 1. og 2. sygedag revideret i ny udgave

Sygefraværspolitikken er netop blevet revideret med to ændringer i forhold til december-udgaven. Den første ændring er, at omfanget af barns 1. og 2. sygedag fremover kan danne baggrund for at indkalde medarbejderen til en ’fraværssamtale’ fremfor ’sygefraværssamtale’. 

Den anden ændring er, at der er kommet en definition på, hvornår man kan afholde barns 1. og 2. sygedag, så politikken følger reglerne fastsat i overenskomsten. Det betyder, at man kan få helt eller delvist fri med løn til at passe sit syge barn, hvis barnet er under 18 år, har ophold hos den ansatte, samt at fraværet både er nødvendigt af hensyn til barnet og er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.Det er rigtig positivt, mener Lars Sørensen.

”Det er rigtig vigtigt, at barns 1. og 2. sygedag er adskilt fra lærerens eget sygefravær og derfor ikke kan være skyld i en sygefraværssamtale. Vi ved jo alle godt, at barns 1. og 2. sygedag er en del af pakken, når man har ansatte med småbørn, og det skal der være plads til,” siger han.

Ændringerne er sket på baggrund af en dialog med de organisationer, hvis medlemmer bliver berørt af politikken – herunder Københavns Lærerforening, fortæller Lars Sørensen. 

I forordet til sygefraværspolitikken lyder det fra direktionen i Børne- og Ungdomsforvaltningen, at ”mange arbejdspladser i forvaltningen gør allerede en stor indsats for at nedbringe sygefraværet, og mange har i dag et lavt sygefravær. Men samlet set ligger vi stadig for højt i forhold til det kommunale landsgennemsnit. Derfor skal vi alle gøre en indsats for at nedbringe sygefraværet endnu mere. Vi skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi alle har et medansvar for et godt arbejdsmiljø, et lavt sygefravær og at gøre os umage med at løfte vores opgaver i en høj kvalitet”.

MERE INFO:

I sygefraværspolitikken kan du læse, hvilke forventninger der er til ledere, LokalMED og TRIO, den sygemeldte og medarbejdere i forbindelse med sygefravær. Der er også inspiration til, hvor man kan finde mere viden og hjælp. Læs hele sygefraværspolitikken her: mitbuf.dk/trivsel

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Jan Trojaborg | 26. april 2015 KL. 12:16

Det er en god ide at snakke om, og som morfar synes jeg også det kunne være fint at have den rettighed, så fraværet kunne fordeles. Men som det fremgår af artiklen er retten (med visse forbehold) til barns første og anden sygedag en del af overenskomsten. Det betyder, at det først vil være muligt at indføre det ved OK ´18. Inden da skal det diskuteres og så rejses som et krav. Det kunne da være en idé.

Birgitte østergaard | 25. april 2015 KL. 12:01

hvornår skal vil til at snakke om bedsteforældres ret til barnebarnets første sygedag? Det ville brede byrden mere ud mellem generationerne, og fordele fraværet på flere arbejdspladser. For det er vel meningen at de unge skal have lyst til at få børn? Eller er vi så fattigt et land, at vi skal forbyde det børneroderi?