Forslag om lokalaftale vedtaget – nu venter afstemning i BR

Børne- og Ungdomsudvalget har vedtaget et forslag om lokalaftale med KLF. Udsigten til bedre arbejdsforhold for lærerne kan være en realitet, hvis et flertal i BR endeligt vedtager forslaget i næste uge.

Nyhed | Af: Jan Klint Poulsen 10. marts 2016

Efter en ophedet debat vedtog et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget, at BU-forvaltningen skal pålægges at indgå en lokalaftale med Københavns Lærerforening. Forslaget skal dog endeligt behandles på et møde i Borgerrepræsentationen (BR) 17. marts. Her kan Socialdemokraterne og SF blive de afgørende stemmer, af at forslaget vedtages.

Det blev ikke de Radikales oprindelige forslag, der blev vedtaget i BUU, idet Enhedslisten og Dansk Folkeparti havde et ændringsforslag, der i store træk lignede de Radikales, dog med den væsentlige ændring at hele motivationen i det Radikale forslag blev fjernet. De Radikale valgte dog at stemme for forslaget sammen med Jan Andreasen (S), som endnu engang brød med partilinjen hos Socialdemokraterne. Det betød, at forslaget samlede flertal:

”Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) at indgå en lokalaftale, der både omfatter bydækkende normer og åbner for lokale aftaler i stedet for en aftale om et forståelsespapir til mødet med Københavns Lærerforening (KLF) den 11. marts 2016." (Enhl. og DF's forslag)

Da et lignende forslag i maj 2013 har været oppe i BR, hvor det blev nedstemt, skal det efter procedurerne op til behandling i BR.

Redigeret 11. marts 2015

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Tom Frank Goldstrand Lauridsen | 16. marts 2016 KL. 17:43

Glad for at der kommer mere fokus på lærerarbejdet i Københavns kommune.

Henrik Svendsen | 10. marts 2016 KL. 23:50

DF ønsker ikke, at det skal være skolelederne, der ”ultimativt” skal bestemme, hvordan lærernes arbejde skal tilrettelægges. Det var et ønske fra Det Radikale Venstre.

Derfor valgte DF at gå sammen med Ø om et ændringsforslag, der skrev motivationen ud af indstillingen.

Det forslag, der nu skal til behandling i BR den 17. marts, indeholder et pålæg til BUF om at indgå en lokalaftale, der både er bydækkende og åbner for lokale aftaler.

Det er ikke korrekt, at forslaget "i store træk lignede de Radikales". Det er rent faktisk noget ævl. Sådan er det.