Flere og flere lærere bukker under i jobbet

Synspunkt | Af: Lars Sørensen 06. juni 2012

Lærernes Pension (LP) har oplevet en alarmerende stigning i antallet af forsikrede, der invalidepensioneres på grund af psykiske skader. Fra 2005 til 2011 er de psykiske skaders andel af invalidepensioneringerne i LP steget fra 21 til 51 procent. Fra 2001 til 2011 er antallet af lærere på invalidepension steget fra 262 til 2245, altså tæt på en tidobling!

Det er en stor menneskelig tragedie for dem, der rammes. Derudover er det også en stor økonomisk belastning for LP og for medlemmernes pensioner, og endelig er det et stort samfundsmæssigt spild, at lærere og børnehaveklasseledere alt for tidligt forlader arbejdsmarkedet på grund af problemer med arbejdsmiljøet.

De senere år har været præget af stigende arbejdspres, mange svære/uløselige opgaver og mere unødig dokumentation. Nye undersøgelser fra Danmarks Statistik viser, at produktiviteten i den offentlige sektor er steget markant de sidste ti år, og ifølge Verdensbankens ’Offentlig sektor effektivitet’ er Danmark på en andenplads lige efter Singapore. 

I København har vi på skolerne gjort vores for at øge ’produktiviteten’. Der er de sidste fire år blevet omkring 300 færre lærere/børnehaveklasseledere til at undervise godt 1200 flere elever – i mellemstore skoler svarer det til, at samtlige medarbejdere på 8 skoler er væk og at der dertil er kommet flere elever svarende til to nye skoler. 

Ved trepartsforhandlingerne mellem regering, kommuner og hovedorganisationer er et centralt omdrejningspunkt en forøgelse af arbejdsudbuddet. En helt oplagt løsning kunne være at forbedre arbejdsmiljøet på de kommunale arbejdspladser og hermed reducere sygefravær og invalidepensionering – jeg tror ikke, at en forøgelse af arbejdstiden vil have den ønskede effekt. 

Lars Sørensen, Næstformand KLF

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Erling Petersen | 12. juni 2012 KL. 00:58

Tak Lars for dit vigtige budskab. Ja, det er dybt problematisk, at politikerne ikke forstår hvad de har gang i ! Jeg selv valgte at gå ned i tid de sidste to år før jeg, oven i, valgte at gå på efterløn. Alligevel ramte stressen mig en måned efter jeg var stoppet. I dag fortryder jeg, at jeg ikke bare meldte mig syg flere år tidligere. Så var jeg måske sluppet for de kedelige eftervirkninger af (bare) 32 år i den københavnske folkeskole.