Fast ramme for individuel forberedelse

Lærerne skal have en fast ramme for individuel forberedelse, lyder et forslag, som Enhedslisten stiller i Borgerrepræsentationen på torsdag 11. februar. Målet er at undgå uforberedt undervisning og sikre et kvalitetsniveau.

Nyhed | Af: Peter Garde 08. februar 2016
Enhedslistens skoleordfører Gorm Gunnarsen.

Uforberedt undervisning i skolerne er et stigende problem og noget, der bekymrer forældrene. Forældre og andre borgere skal kunne gennemskue, hvor meget tid der er til lærernes forberedelse for derved at kunne aflæse kommunens ambitionsniveau, hvad angår undervisningens kvalitet. Derfor stiller Enhedslisten på torsdag forslag i Borgerrepræsentationen om, at BUF skal sikre en ramme for den enkelte lærers individuelle forberedelse. 

”Spørgsmålet er, om uforberedt undervisning overhovedet bør betegnes som undervisning. Tid til forberedelse er nødvendig, hvis det faglige indhold skal omsættes pædagogisk kvalificeret i undervisningen”, hedder det i begrundelsen.

Rammer skal sikre et kvalitetsniveau

Når lærernes forberedelsestid er under pres, skyldes det ifølge Enhedslisten blandt andet, at besparelser medfører, at et dalende antal lærere skal undervise et stigende antal elever.

Enhedslisten peger på to vigtige parametre, der har betydning for undervisningens kvalitet. Elevtallet pr. klasse er i folkeskoleloven fastsat til 28, og det definerer, hvor meget tid lærerne har pr. elev. Den faste ramme for klassestørrelsen er altså (som hovedregel) sikret, og sådan bør det efter Enhedslistens opfattelse også være med lærernes forberedelsestid.

En fastsat ramme skal sørge for, at læreren kan sætte sig ind i materialet til undervisningen og gennemtænke sine mål ud fra sit kendskab til eleverne. Hvis forslaget bliver vedtaget, skal skolelederne fremover offentliggøre, hvor meget tid deres undervisere får til forberedelse. Enhedslistens skoleordfører Gorm Gunnarsen siger:

”Undervisningsministeriet offentliggør blandt andet skolerns karaktergennemsnit og tal for elevernes trivsel. Men der findes ikke tal for lærernes forberedelsestid, der blev beskåret kraftigt i forbindelse med folkeskolereformen. Når vi ikke har tal på forberedelsestiden, er det nemt at spare her, når skolerne fattes penge. Det vil vi gerne have lavet om på”. 

Enhedslisten nævner, at med de aktuelle ressourcer kan der være sparsomme 12 minutters forberedelsestid for hver 45 minutters undervisningslektion. Derfor bør tiden nok placeres i større sammenhængende blokke hen over ugen.

Enhedslisten mener også, at det bør overvejes, om skolerne helt eller delvist skal kunne suspendere tilstedeværelsespligten af hensyn til lærernes forberedelse, efterbehandling og rettearbejde.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Tina Rye | 09. februar 2016 KL. 14:40

Glimrende idé. Og rammerne for forberedelsen skal nemlig være klare:


Det er svært at forberede sig mellem lektioner.

Det er også svært at forberede sig uden en fast base at gøre det på. I den virkelige verden har Københavns kommune besluttet, at man skal være ... jeg tror, at det er ... fem lærere om en "kontorplads".

I praksis betyder det, at man aldrig kan have sit arbejde liggende fremme, men skal pakke alt væk, hver gang man går fra forberedelse til undervisning, møde eller andet. Det er hoved- og rodløst.

JanTrojaborg | 09. februar 2016 KL. 09:52

Godt initiativ fra enhedslisten. Det bliver spændende at se, om andre partier bakker op. Vi har hårdt brug for et politisk initiativ, der kan forbedre arbejdsforholdene for lærerne, der er under et voldsomt og urimeligt pres.