Er svaret på skolens udfordringer en heldagsskole?

Synspunkt | Af: Lars Sørensen 29. november 2012

En evaluering af 12 heldagsskoler, som Rambøll Management og lektor Simon Calmar Andersen, Århus Universitet, har gennemført, viser på ingen måde, at eleverne er blevet fagligt dygtigere af at gå længere tid i skole.

Derfor er det hovedløst og deprimerende, at regeringen nu ser heldagsskolen som svaret på alle skolens udfordringer.

Der er ingen tvivl om, at skolen i langt højere grad end i dag skal løfte samtlige elever fagligt, socialt og personligt, og at betydningen af den sociale arv skal reduceres.

Efter år med detailstyring af skolen, var det derfor rart at se Christine Antorinis projekt Ny Nordisk Skole, som en del københavnske skoler har budt ind på.

 Ny Nordisk Skole lægger præcis vægt på, at skoleudvikling sker nedefra med tyngde i de værdifulde skoletraditioner vi har, tilsat inspiration udefra.

Konklusionen fra heldagsskoleundersøgelsen er, at flere timer i sig selv ikke gør eleverne klogere. Forsker Lars Holm fra DPU, der har fulgt heldagsskolerne i Odensebydelen Voldsmose, udtaler på baggrund af sin forskning her:

’Det, der betyder mest for, om en heldagsskole lykkes, er om skolen er dynamisk og går ind i et fagligt udviklingsarbejde, og at den har høje forventninger og ambitioner på elevernes vegne. Det har ikke noget at gøre med, om de har 5, 6 eller 8 timer om dagen’.

Der skabes ikke skoleudvikling via diktater og uden at inddrage os, der arbejder i skolen. Danmarks Lærerforening har netop spillet ud med seriøse bud på forandringer af folkeskolen inden for områderne: Faglighed for alle, trygge rammer, kompetente lærere, bedre inklusion af elever med særlige behov.  

Måske skulle regeringen kigge på naboerne i Finland. Her ligger elevernes timetal i OECD- sammenhæng i bund, men alligevel er det lykkedes at skabe solide faglige resultater.

Ligeledes burde regeringen være opmærksom på international skoleforskning, der påviser, at de skolesystemer, der har fokus på lærernes kvalifikationer og autonomi, klarer sig bedst

 

Af Lars Sørensen, KLF’s næstformand

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Dennis Tobiasen | 01. december 2012 KL. 20:12

Det jeg læser er at KLF's næstformand skriver at eleverne ikke bliver bedre af flere timer?

Hvor ligger udfordringen så? Kig indad... Start med lærerne, og styringen af folkeskoler.

Som far til 3, og ud fra snak med venner ville jeg tillade mig at være så fræk at sige: skolelærerne skal til at arbejde mere effektivt og ledelserne på skolerne er simpelthen nød til at oppe sig, og udvise mere mandsmod. Jeg hører ofte at lærer ikke får den rette støtte fra ledelserne, og som kendt fra det private erhvervsliv så kommer god ledelse kun ved en effektiv ledelse... En kæmpe mangel i den danske folkeskole:-(

Ser man længere oppe i systemet (skole direktører) på rådhuset, så syntes det at se ud til at de taler efter munden af frygt for at miste deres job....??

Kom nu ind i kampen, vis noget struktur og ansvarsfuld ledelse, til gavn for bedre trivsel og gladere børn.