Drama eller forløsning?

Overenskomstforhandlingerne kan ende i drama og konflikt. De faglige organisationer forbereder sig på det værste, men håbet er stadig en forløsning med dels en rimelig lønaftale for offentligt ansatte, dels en arbejdstidsaftale for lærere. Den prekære situation satte sit præg på mødet for tillidsrepræsentanter torsdag 22. februar på UCC, Carlsberg.

KLF | Af: Peter Garde 25. februar 2018

Overenskomstsituationen

Den helt aktuelle situation i overenskomstkrisen kom til at præge TR-mødet – OK 18 skal være afsluttet om få dage, og risikoen for en konflikt tager til dag for dag. Lars Sørensen og Kjell Nilsson fortalte om de overordnede stridspunkter – løn, som de offentligt ansatte kræver skal følge de privatansattes lønudvikling, og arbejdstid der ikke skal stille lærerne ringere end andre offentligt ansatte. ”Lærerne er den eneste faggruppe, der ikke har en arbejdstidsaftale”, konstaterede formand Jan Trojaborg. 

De skoler, der har sendt breve til borgmestrene om problemer med arbejdstiden, blev komplimenteret for deres indsats, og det forlød, at stadigt flere forvaltningschefer rundt om i landet sammen med formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal og forkvinde for Skole & Forældre  Mette Witt Hagensen anbefaler, at lærerne får den arbejdstidsaftale, de ikke har haft siden 2013. De opnåede lokalaftaler har været et skridt på vejen, men det er stadig lov 409, der erstatter en reel aftale.

Tillidsrepræsentanter: ”Nødvendigt at kollegerne er aktive”

Flere tillidsrepræsentanter tog ordet på mødet og havde anbefalinger til, hvad vi kan og skal gøre, hvis den tilspidsede situation ender i konflikt: ’Der ligger en stor opgave for TRerne med at mobilisere medlemmerne.’ ’Et højt aktivitetsniveau kan afgøre en konflikt.’ ’Kontakt lokalaviser og forældrene.’ ’Lad også en konflikt omfatte København.’ ’Hvis der kommer et nyt lovindgreb, vil det have ødelæggende konsekvenser for rekruttering af nye lærere og fastholdelse af uddannede. I den sidste ende handler det om folkeskolens overlevelse’. ’På et højere plan drejer det sig ikke kun om vores arbejdsforhold, men om hele landets velfærd generelt’, lød det fra salen.

Et par tillidsfolk efterlyste hurtigere og mere indgående information fra DLF og håbede, at kommunikationsafdelingen ville komme op i gear, mens en anden henviste til de videoer, der findes på DLFs hjemmeside, hvor DLF-formand Anders Bondo Christensen informerer.

DLF InSite og forflyttelser

De øvrigt punkter på mødet for tillidsrepræsentanter var mere af informerende karakter. Bente Grønbæk Bruun fortalte, at DLF har oprettet en kommunikationsplatform, DLF InSite, der tager højde for, at Skolekom glider ud og Aula overtager. På den nye InSite kan lærere hente information og kommunikere indbyrdes og gruppevis. Man får brugeradgang til DLF InSite med sit personnummer, og password er personnummerets sidste fire cifre.

Forflyttelsessituationen er pt., at der er 5 overtallige børnehaveklasseledere og 3 ledige job, men det forventes, at der er ansættelsesstop, indtil alle 5 er placeret. For lærernes vedkommende er der 17 overtallige og 55 ledige job. Anne Lindegård beskrev, at det giver god plads til nye placeringer, dog med den hurdle, at her spiller det ind, at fagkombinationer mellem overtallige og efterlyste skal matche.

Kortere skoledage, mere vold og flere trusler

Det er undersøgt, hvor mange klasser i København, der har fået forkortet skoledagens længde. På 59 procent af skolerne har flere klasser forkortet skoledag, mens det ikke er sket på 41 procent.

Vold og trusler er blevet et stigende problem, og Jan Trojaborg henviste til en undersøgelse, der viste uhyggeligt høje tal. En TR oplevede nærmest, at det var blevet så meget dagligdag, at den slags hændelser kun medfører et skuldertræk. TR-sup Morten Andersen, Guldberg Skole, vil gerne høre fra andre skoler, der oplever problemet.

Jane Pilegaard, bestyrelsen, har fået en henvendelse fra Radio 24/7, der ønsker at lave flere udsendelser om vold og trusler på skoler. Man efterlyser lærere, der vil medvirke og fortælle om deres oplevelser, og de medvirkende er garanteret anonymitet. Interesserede kan henvende sig til Jane: mobil 28350498.

Københavns og skolernes penge i år og næste år

BUFs Budget 18 og 19 blev omtalt af Lars Sørensen, der beskrev nogle aktuelle økonomiske problematikker, der blandt andet har indflydelse på skoledriften. Kommunen skal hvert år spare 1,5 procent af budgettet, og servicerammen udvides ikke, selv om der kommer mere end 1.500 flere elever pr. år. København presses også af udligningsordningen, der flytter store beløb fra hovedstaden ud til landkommuner, og aktuelle forhandlinger om en ny aftale kan betyde endnu større udgifter for kommunen på denne konto. 

Hvad angår de 220 mio. kroner over fire år, der investeres i udskolingen, går KLFs bestræbelse på at sikre, at en betydelig del kommer ud til den enkelte skole, mens forvaltningen søger at fastholde en større del til centrale initiativer. 

Stress, lokalløn og demonstration

Ambitionen for budget 19 er at styrke normeringerne, så lærertallet kommer op på gennemsnittet i 6-by-samarbejdet. Det vil betyde to lærere mere på en skole med 500 elever.

Lars Sørensen refererede til en undersøgelse, der viser, at 25 procent af lærerne ofte eller altid er stressede, og at 36 procent svarer, at lærerarbejdet i høj grad går ud over privatlivet.

Vedrørende procedure og gode råd når der skal forhandles lokalløn, henviste Ivan Jespersen til TR-udsendelse 35 og til DLFs hjemmeside.

Endelig opfordrede Kjell Nilsson alle til at møde op til velfærdsdemonstration 7. marts kl. 17-18 ved KLs hus i Weidekampsgade.

 

 

 

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.