Derfor er KLF ikke med ved demonstrationen foran KL 22. februar

Når en række københavnske fagforeninger mødes til fælles demonstration foran KL-huset på Islands Brygge på torsdag, er det uden deltagelse fra KLF. Her forklarer Jan Trojaborg foreningens delvise fravær.

KLF | Af: Jan Trojaborg 20. februar 2018

Det har vakt en vis undren, at foreningen ikke møder op foran KL´s hus i Weidekampsgade på torsdag 22. februar. Det er der imidlertid en naturlig forklaring på. Netop på torsdag afholder vi den meget vigtige opstillingsgeneralforsamling, der er indledningen på hele den langvarige og noget komplicerede valghandling, der strækker helt ind i april måned. På generalforsamlingen opstiller alle kandidater til formands- og næstformandsvalg, til bestyrelse og til delegerede til DLF´s kongres. Generalforsamlingen er indkaldt for længe siden, og når der er så mange involverede inkl. tilhørere, ville det ikke være rimeligt at flytte mødet og i øvrigt være svært at finde en anden dato, der kunne passe alle og sikre et godt valgforløb.

KLF har ikke været med til at bestemme datoen for demonstrationen og har således heller ikke kunnet være med til at finde en anden dato, der ville passe os.

Jeg kan oplyse, at vi har meldt os som medarrangør af demonstrationen, som bestyrelsen varmt anbefaler, og at jeg – der som bekendt ikke genopstiller – er blevet opfordret til at holde tale ved demoen, hvilket jeg naturligvis har sagt ja tak til.

Venlig hilsen

Jan Trojaborg, formand

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.